Giải bài bác tập SGK Toán lớp 7 bài 3: những góc tạo bởi một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng với lời giải chi tiết, ví dụ theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng


Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 3 trang 88: Vẽ con đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt với uv trên A cùng B

a) Viết tên hai cặp góc so le trong

b) Viết tên tứ cặp góc đồng vị

Lời giải

Ta gồm hình vẽ:

*

a) hai cặp góc so le trong: góc zAB với góc BAt; góc tAB cùng góc uBA

b) tư cặp góc đồng vị

góc xAz với góc Abu

góc BAx cùng góc yBu

góc xAt cùng góc ABv

góc tAB và góc vBy

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 3 trang 88: trên hình 13 fan ta cho

*


a) Hãy tính ∠A1; ∠B3

Gợi ý: chú ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính ∠A2; ∠B4

Gợi ý: chăm chú các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn sót lại với số đo của chúng

*

Lời giải

Ta có: a) ∠A1 + ∠A4 = 180o ⇒ ∠A1 = 180o – ∠A4 = 180o – 45o = 135o

∠B2 + ∠B3 = 180o ⇒ ∠B3 = 180o – ∠B2 = 180o- 45o = 135o

b) ∠A2= ∠A4= 45o (hai góc đối đỉnh)

∠B4 = ∠B2 = 45o (hai góc đối đỉnh)

c) tía cặp góc đồng vị

∠A1 = ∠B1 = 135o

∠A4 = ∠B4 = 45o

∠A3 = ∠B3 = 135o

Bài 21 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): coi hình 14 rồi điền vào địa điểm trống trong các câu sau:

*

*

Lời giải:

a) … so le trong.

b) … đồng vị.

c) … đồng vị.

d) … cặp góc so le trong.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Khoa Học Lớp 5 Học Kỳ 2, Ôn Tập Khoa Học Lớp 5 Cuối Học Kỳ Ii

Bài 22 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với những góc còn lại

c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được hotline là nhị cặp góc trong cùng phía

Tính:

*

Lời giải:

a) Vẽ lại hình

b) Ghi số đo ứng với những góc còn lại

*

c) Ta có:

*

Bài 23 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy nêu hình hình ảnh của các cặp góc so le trong và những cặp góc đồng vị trong thực tế.

*

Lời giải:

Trong thực tế đời sống, hình ảnh cái thang có các cặp góc so le trong với đồng vị …