Thực tế có tương đối nhiều các định lý trong toán học, và nếu còn đi học chúng ta thường đang chỉ sử dụng một trong những các định lý toán học tiêu biểu vượt trội mà thôi.

Bạn đang xem: Các định lý toán học


1. Một số định lý hình học tập nổi tiếng 

Một số định lý Hình học khét tiếng và vận dụng – tất cả có sống đây:


Download (PDF, 13.04MB)

Bao gồm:

1.2. Định lý Thales và định lý Pythagoras 1.2.1. Định lý Thales 1.2.2. Định lý Pythagoras 1.3. Định lý hàm số sin với định lý hàm số cosin 1.3.1. Định lý hàm số sin1.3.2. Định lý hàm số cosin1.4. Định lý Stewart cùng áp dụng1.4.1. Định lý Stewart 1.4.2. Định lý con đường trung tuyến 1.4.3. Định lý về đường phân giác1.4.4. Cách làm góc phân tách đôi 1.5. Cách làm về diện tích s của tam giác với áp dụng 1.5.1. Bí quyết về diện tích s của tam giác 1.5.2. Tỉ số diện tích s hai tam giác1.6.1. Pedal bất kỳ 1.6.2. Pedal trực tâmPedal trung tâm nội tiếp 2.1. Cam kết hiệu cùng hệ thức cơ bản2.2. Định lý Ptolemy và những mở rộng2.2.1. Định lý Ptolemy 2.2.2. Bất đẳng thức Ptolemy2.2.3. Định lý Bretschneider 2.2.4. Định lý Casey 2.2.5. Định lý Carnot 2.2.6. Bài xích toán2.3. Tứ giác đặc biệt 2.3.1. Tứ giác nội tiếp mặt đường tròn2.3.2. Tứ giác nước ngoài tiếp con đường tròn .2.3.3. Tứ giác đôi khi nội và ngoại tiếp 2.3.4. Tứ giác với phần đa đường chéo cánh vuông góc2.4. Công thức diện tích của tứ giác 2.4.1. Công thức diện tích của tứ giác nội tiếp2.4.2. Công thức diện tích của tứ giác ngoại tiếp 2.5. Tứ giác điều hoà và tính chất 2.5.1. Hàng điểm điều hoà .

Xem thêm: Kỹ Thuật Lazy Loading Không Phải Dev Nào Cũng Biết, Lazy Load Images In Angular Project

2.5.2. Tứ giác điều hoà 2.5.3. đặc điểm của tứ giác điều hoà . 3.1. Định lý Ceva3.2.1. Định lý Ceva dạng sin 3.2.2. Không ngừng mở rộng định lý Ceva trong phương diện phẳng3.3. Không ngừng mở rộng định lý Ceva trong ko gian3.3.1. Định lý Ceva trong không gian3.3.2. Hệ trái của định lý Ceva trong không gian 3.4. Những điểm đặc trưng trong tam giác 3.4.1. Những điểm quan trọng quen biết4.1. Định lý Menelaus 4.2. Không ngừng mở rộng định lý Menelaus trong khía cạnh phẳng4.2.1. Mở rộng định lý Menelaus vào tam giác4.2.2. Không ngừng mở rộng định lý Menelaus theo diện tích4.2.3. Không ngừng mở rộng Định lý Menelaus vào tứ giác 4.3. Mở rộng định lý Menelaus trong ko gian 4.3.1. Khía cạnh phẳng phân giác góc nhị diện 4.3.2. Định lý Menelaus trong không gian4.4. Định lý Desargues với Định lý Pappus4.4.1. Định lý Desargues 4.4.2. Định lý Pappus 4.5. Tam giác phối cảnh5.1. Phương tích của một điểm – Trục đẳng phương 5.1.1. Định lý về các dây cung cắt nhau5.1.2. Phương tích của một điểm đối với một đường tròn5.1.3. Trục đẳng phương và vai trung phong đẳng phương 5.2. Định lí Euler 5.2.1. Đường thẳng Euler 5.2.2. Đường tròn Euler5.2.3. Cách làm Euler 5.3. Đường tròn Apolonius 5.4. Định lí Simson 5.5. Định lí Steiner 5.5.1. Đường thẳng Steiner5.5.2. Định lí Steiner 5.6. Định lý Pithot 5.7. Định lý Miquel 5.8. Định lý Brianchon5.9. Định lý Pascal với Định lý Newton5.9.1. Định lý Pascal5.9.2. Định lý Newton 5.10. Định lý The’bault 2. Một số trong những định lý toán học lớp 10 phố biến?Định lý Vi-ét:

Nếu phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0 bao gồm hai nghiệm x1; x2 thì

*

Định lí côsin:

*

Định lí sin:

*

Công thức tính độ dài trung tuyến:

*

Định lý Py-ta-go

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bởi tổng những bình phương của nhì cạnh góc vuông.