I.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG (BTKL)

1. Định lý lẽ bảo toàn khối lượng:

“Trong một làm phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các thành phầm bằng tổng trọng lượng của những chất phản ứng”

Giả sử có phản ứng giữa A + B tạo nên C + D có công thức trọng lượng được viết như sau :

mA+ mB= mC+ mD

VD: Bari clorua +natri sunphat bari sunphat + natri clorua. Bao gồm CT cân nặng là:

mbari clorua+ mnatri sunphat= mbari sunphat+ mnatri clorua

2. Áp dụng:

Trong một bội nghịch ứng tất cả n chất, giả dụ biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của hóa học còn lại.

Bạn đang xem: Các định luật bảo toàn

3. Mở rộng :

Định công cụ BTKL không chỉ vận dụng cho chất bên cạnh đó cho một thành phần cố gắng thể.Ứng dụng cho chênh lệch khối lượng.Định chính sách BTKL không những áp dụng cho 1 phản ứng mà cho tất cả một quy trình nhiều làm phản ứng.Ví dụ:Sau một quy trình phản ứng : m chất cho vô = m hóa học sinh ra m kim loại cho vào = m sắt kẽm kim loại sinh ra

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ION ELECTRON: (BTE)

A.Đinh luật bảo toàn E:

“Khi có không ít chất oxi hóa, hóa học khử trong một hỗn hợp phản ứng( những phản ứng hoặc phản ứng qua không ít giai đoạn) thì tổng cộng e mà chất khử nhường bởi tổng số e mà hóa học oxi hóa nhận”.

Ta chỉ việc nhận định đúng tinh thần đầu và trạng thái cuối của chất oxi hóa hoặc chất khử, thậm chí không cần lo tới cân bằng các phương trình làm phản ứng.

Phương pháp này đặc biệt quan trọng lí thú so với các việc nhiều trường hợp có thể xảy ra. Ta có thể không cần tìm rõ chi tiết sản phẩm khi không cần thiết.

Nhược điểm: Chỉ vận dụng cho bội nghịch ứng thoái hóa khử

Sử dụng công thức∑e nhường=∑e nhậnhay. ∑mol e nhường=∑mol e nhận

B.Mở rộng lớn :

Phương pháp Oxi bù Là cách thức giản lược phản ứngMột phản nghịch ứng lão hóa khử tinh vi ta có thể xem là một phản ứng cháy đối chọi giản.Ví dụ:Ta có hỗn hòa hợp ( Mg, Fe, FeS2, Fe(NO3)2, FeCO3) phản ứng với dd HNO3 dư . Sản phảm khử có mặt ( NH4+, N2, N2O, NO, NO2). Lếu láo hợp thành phầm oxi hóa ( Fe3+, Mg2+, SO42-) (1)Nhận xét : nếu bóc tách FeS2 thành Fe và SMgo → Mg+2 tương xứng Mg + Obù → MgOFeo → Fe+3 tương xứng Fe + Obù → Fe2O3So → S+6 khớp ứng S + Obù → SO3Fe+2 → Fe+3 khớp ứng FeO + Obù → Fe2O3Vậy về phương diện số lão hóa ta hoàn toàn có thể xem làm phản ứng (1) là hệ phản bội ứng cháy đơn giản.Oxi trong phản bội ứng cháy:nObù = ( nsản phẩm khử x số enhận )/2ví dụ: HNO3 → N2O, 2N+5 → 2N+1 + 8e nObù = nN2O x 8Ta rất có thể áp dụng định phương pháp BTKL trên phản bội ứng cháy.Ta có thể áp dụng định pháp luật BT nhân tố trên làm phản ứng cháy.

III. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYẾN TỐ HÓA HỌC ( BTNT)

A. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NT :

-Trong những phản ứng chất hóa học thông thường, cácnguyêntố luôn luôn đượcbảo toànnhư vậy bao gồm nghĩa: “Tổng số molnguyêntử của mộtnguyêntố X ngẫu nhiên trước với sau làm phản ứng luôn luôn bằng nhau”.

Xem thêm: Cách Xem Khai Giảng Trực Tuyến Năm Học 2021, Cách Xem Lễ Khai Giảng Trực Tuyến Năm Học 2021

B. MỞ RỘNG:

Áp dụng đến bất ky quy trình tiến độ nào trong quy trình hoặc cả quá trình.Tránh bảo toàn O lúc không cần thiết. Lý do hoàn toàn có thể trùng gắn thêm với bảo toàn eLuôn suy nghĩ sản phẩm sinh ra. Bao gồm cả dung dịch sau phản ứng. Đây là điều mà các em hs hay bỏ qua rất rất đáng tiếc.

IV. ĐINH LUẬT CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH: (CBDT)

A. CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH:

Phân tử thăng bằng điện. Trong bất kỳ hỗn vừa lòng hay dung dịch :mol điên (+) = mol điên (-)

B. MỞ RỘNG:

Dự đoán sản phẩmKết hợp với BTNT chế tác thành một mối đối sánh tương quan giải.