Các dạng bài xích tập Hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit chọn lọc

Với các dạng bài bác tập Hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit tinh lọc Toán lớp 12 tổng hợp các dạng bài bác tập, bên trên 100 bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể với đầy đủ cách thức giải, lấy một ví dụ minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Toán lớp 12.

*

Bài tập trắc nghiệm

Cách giải bài tập về Lũy thừa

A. Phương pháp giải & Ví dụ

• mang đến số thực b cùng số nguyên dương n (n ≥ 2). Số a được call là căn bậc n của số b ví như an = b.

Chú ý:

*
Số nón αCơ số aLũy quá aα
α = n ∈ N*a ∈ Raα = an = a⋅a⋯a (n thừa số a)
α = 0 a ≠ 0aα = a0 = 1
α = -n, (n ∈ N*)a ≠ 0
*
α = m/n,(m ∈ Z, n ∈ N*)a > 0
*
α = limrn, (rn ∈ Q,n ∈ N*)a > 0aα = limarn

2. Một trong những tính chất của lũy thừa

• mang thuyết rằng từng biểu thức được xét đều sở hữu nghĩa:

*

• ví như a > 1 thì aα > aβ ⇔ α > β;Nếu 0 α > aβ ⇔ α a m m ⇔ m > 0;am > bm ⇔ m x + 4-x = 23 tính cực hiếm của biểu thức phường = 2x + 2-x :

Hướng dẫn:

*

Bài 3: cho các số thực dương a cùng b. Thu gọn gàng biểu thức

*

Hướng dẫn:

*

Cách giải bài tập về Lôgarit

A. Cách thức giải & Ví dụ

1.Định nghĩa:

Cho nhì số dương a,b với a ≠ 1. Số α thỏa mãn đẳng thức aα = b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab . Ta viết: α = logab ⇔ aα = b.

2.Các tính chất: đến a, b > 0, a ≠ 1, ta có:

• logaa = 1, loga1 = 0

• alogab = b, loga(aα) = α

3.Lôgarit của một tích: mang lại 3 số dương a, b1, b2 với a ≠ 1, ta có

• loga(b1.b2) = logab1 + logab2

4.Lôgarit của một thương: đến 3 số dương a,b1, b2 với a ≠ 1, ta có

*

• Đặc biệt : với a, b > 0, a ≠ 1 ⇒

*

5.Lôgarit của lũy thừa: đến a,b > 0, a ≠ 1, với mọi α, ta có

• logabα = αlogab

• Đặc biệt:

*

6.Công thức đổi cơ số: cho 3 số dương a, b, c với a ≠ 1, c ≠ 1, ta có

*

• Đặc biệt :

*

Lôgarit thập phân với Lôgarit tự nhiên

♦Lôgarit thập phân là lôgarit cơ số 10. Viết : log10b = logb = lgb

♦Lôgarit tự nhiên là lôgarit cơ số e. Viết : logeb = lnb

Ví dụ minh họa

Bài 1: Rút gọn gàng biểu thức B

*

Hướng dẫn:

*

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức p (với 0 2415 theo a, b , biết log25 = a, log53 = b.


Bạn đang xem: Các dạng bài tập logarit 12


Xem thêm: Bạn Gái Mặc Bikini Nhỏ Như Sợi Chỉ, Cô Gái Mặc Bikini Nhỏ Như Sợi Chỉ

Hướng dẫn:

*

Tìm tập xác minh của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit

A. Phương thức giải và Ví dụ

Bài toán 1: Tập xác minh của hàm lũy thừa, hàm vô tỷ