Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, cân, thường xuyên và bài xích tập

Bài viết hôm nay, thpt Sóc Trăng sẽ reviews đến các bạn công thức hệ thức lượng vào tam giác vuông, cân, thường xuyên và những dạng bài bác tập thường gặp. Hãy dành thời gian mày mò để nắm chắc thêm chuyên đề Hình học tập 12 cực kỳ qua trọng này bạn nhé !

I. CÔNG THỨC HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG


1. Những hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông

Bạn sẽ xem: phương pháp hệ thức lượng trong tam giác vuông, cân, thường và bài bác tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IV. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC LUYỆN TẬP THÊM

Bài 1: Cho ∆ABC vuông trên A. Biết ABAC=57. Đường cao là AH = 15cm. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, hãy tính HB, HC.

Bạn đang xem: Các công thức trong tam giác vuông

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông trên A. Trong các số đó AB = 12cm, AC = 16cm, phân giác AD, đường cao AH. Tính HD, HB, HC.

Bài 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ con đường cao AH, tính chu vi ∆ABC biết AH = 14cm, HBHC=14

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông trên A. Tất cả đường cao AH. Biết AB = 20cm, HC = 9cm. Tính độ lâu năm AH.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông trên A tất cả cạnh BD là phân giác góc B. Hiểu được AD = 2cm; BD = 12 cm. Tính độ nhiều năm cạnh BC.

Bài 6: Cho tam giác ABC , Góc B = 60 độ, BC = 8cm; AB + AC = 12cm. Tính độ dài cạnh AB.

Bài 7: Cho hình thang cân ABCD. Trong số ấy có đáy to của hình thang là CD = 10cm, đáy nhỏ tuổi bằng đường cao, đường chéo vuông góc với lân cận của hình thang. Tính độ dài mặt đường cao của nó.

Bài 8: 

a. Mang đến tam giác ABC có Góc B = 60 độ, Góc C = 50 độ, ?? = 35?? . Tính diện tích s tam giác ABC.

b. Cho tứ giác ABCD gồm góc A = Góc D = 90 độ, Góc C = 40 độ, ?? = 4??, ?? = 3??. Tính diện tích tứ giác ABCD.

c. Mang đến tứ giác ABCD có những đường chéo cắt nhau tại vị trí O. Cho thấy thêm ?? = 4, ?? = 5, Góc AOB = 50 độ. Tính diện tích s tứ giác ABCD bằng hàm thức lượng giác.

Bài 9: Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH, chu vi tam giác AHB = 40cm, chu vi ∆ACH = 5dm. Tính cạnh BH, CH với chu vi ∆ABC.

Bài 10: Chu vi của một tam giác bằng 120cm. Độ dài các cạnh tỉ lệ theo thứ tự với 8, 15, 17.

 a) chứng tỏ đó là một trong những tam giác vuông.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Trang 17 Sách Giáo Khoa Giải Tích 11, Giải Bài 1 Trang 17 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác đến mỗi cạnh của tam giác.