Hôm nay ở bài viết này trung học phổ thông Chuyên Lam tô xin chia sẻ đến chúng ta các công thức liên quan đến tính độ đậm đặc mol, cách làm tính số mol, cách làm tính C phần trăm cụ thể nhất, các bạn cùng đón coi để áp dụng vào giải bài bác tập hóa học.

Bạn đang xem: Các công thức tính mol


1. Công thức tính nồng độ mol

=> cách tính nồng độ mol được vận dụng công thức CM=n/V trong những số ấy CM là nồng độ mol, n là số mol chất tan cùng V là thể tích dụng dịch được xem bằng đơn vị chức năng (lít )

*

VD 1: Tính mật độ mol của dung dịch khi kết hợp 15,8g KMnO4 vào 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 = 0,1 (mol)Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/7,2 = 0,0139

VD1 : Trong 200ml dung dịch gồm hòa chảy 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lítnNaOH = 16/40= 0,4 molÁp dụng phương pháp trên ta có:CM = n:V =0,4: 0,2= 2M

=> cm = 2mol

2. Công thức tính số mol

=> công thức tính số mol theo thể tích : Theo thể tích (đối với hóa học khí ở điều kiện chuẩn) : n =V/22,4. Vào đó: n là số mol cùng V: thể tích khí.

+ Tính số mol theo khối lượng : Theo khối lượng: n = m/M. Trong đó: n là số mol, m: khối lượng. M: trọng lượng phân tử, trọng lượng mol.

*

Ví dụ 3 :Đốt cháy 6,2(g) p. Trong bình cất 6,72(l) khí O2 ở đktc theo sơ vật phản ứng sau P + O2 → P2O5

a) Sau phản nghịch ứng chất nào còn dư cùng nếu dư thì với cân nặng bao nhiêu?

b) Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Lời Giải :

Bước 1. Tính số mol của các chất tham gia phản ứng.

nP = 6,2 : 31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

Bước 2. Cân đối phương trình hóa học.

4P + 5O2 → 2P2O5

4 5 2

Bước 3. Dựa vào phương trình làm phản ứng với tỉ lệ, tìm kiếm tỉ lệ số mol và thông số phản ứng của 2 chất tham gia theo phương trình phản ứng.

nP : 4 = 0,2 : 4 = 0.05

nO2 : 5 = 0,3 : 5 = 0.06

Ta gồm tỉ lệ làm phản ứng: nP : 4 p. Phản ứng hết, O2 còn dư.

=> Phương trình tính theo số mol P.

=> nO2 phản ứng = (0.2 x 5) : 4 = 0,25 (mol)

=> Số mol O2 dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

3. Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%)

*

1. Công thức tính C% theo khối lượng


=> cách làm tính C% theo trọng lượng C% = mct/mdd x 100% Trong đó: C%: Nồng độ phần trăm. Mct: trọng lượng chất tan. Mdd: cân nặng dung dịch.

Xem thêm: Sinh Ngày 18 Tháng 12 Là Cung Gì ? Sinh Ngày 18/12 Cung Gì


Phần trăm theo trọng lượng (m / m) là cân nặng chất tan phân tách cho tổng cân nặng của dung dịch, nhân cùng với 100%.Phần trăm theo khối lượng = khối lượng chất tan/tổng trọng lượng dung dịch ×100%

2. Phương pháp tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích hóa học tan phân chia cho tổng thể tích dung dịch cùng nhân cùng với 100%.Phần trăm theo khối lượng = thể tích hóa học tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

Ví dụ 4

Làm nắm nào các bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích hễ xát/tổng thể tích hỗn hợp ×100% × 100%

Vì thế

+ Thể tích cồn xát = thể tích hỗn hợp × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

=> bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cùng 250 mL dung dịch

Chú thích

*

*

Thông qua bài viết của công ty chúng tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu rộng về những công thức tính nống độ mol, tính số mol và tính C% xác suất để có thể ứng dụng vào giải giỏi các bài tập hóa.