Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học lớp 10

Cách kết thúc phương trình chất hóa học về Halogen hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải


– một số trong những tính chất đặc trưng cần lưu ý:

Liên quan: chuỗi phản bội ứng chất hóa học lớp 10

+ Halogen là những phi kim điển hình. Đi trường đoản cú flo cho iot, tính oxi hoá bớt dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen lép vế nó ra khỏi dung dịch muối bột halogen.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 hk2

+ Flo gồm độ âm điện lớn số 1 nên trong toàn bộ các hợp chất chỉ tất cả số oxi hoá 1. Những nguyên tố halogen khác, bên cạnh số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng vọt từ HF HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. kết thúc chuỗi phản nghịch ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân nặng bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: dứt các phương trình chất hóa học theo sơ vật dụng sau, ghi rõ đk phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*

H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng triển khai các chuyển đổi dưới đây, ghi tên những chất và đk của làm phản ứng.

*

Câu 2. Hoà chảy khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc dãy nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà tan khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl chức năng được với những chất :

A. (1), (2), (4), (5). B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất :

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Câu 6. Cho các phản ứng :

(1) O3 + hỗn hợp KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl sệt -to→

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S →

Các bội nghịch ứng tạo nên đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ gửi hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI (dư) X + Y + H2O

Biết X với Y là sản phẩm ở đầu cuối của quá trình chuyển hóa. Những chất X và Y là :

A. Fe và I2. B. FeI3 cùng FeI2.

C. FeI2 với I2. D. FeI3 với I2.

Xem thêm: Cách Lập Mệnh Đề Phủ Định Của Mệnh Đề Phủ Định, Phủ Định Mệnh Đề

Câu 8. Cho sơ đồ:

*

Viết những phản ứng xảy ra theo sơ đồ vật trên cùng với X là NaCl.

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học tập và phương pháp điều chế Halogen

Dạng 2: Bài tập nhận biết, tách bóc chất nhóm Halogen

Dạng 4: Kim loại tác dụng với Halogen

Dạng 5: Halogen chức năng với muối bột của halogen yếu đuối hơn

Dạng 6: Muối halogen chức năng với AgNO3

Dạng 7: Bài tập về đội Halogen

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 10 trên girbakalim.net

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 gồm đáp án rộng 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 bao gồm đáp án đưa ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm thứ lý 10 có đáp án

Chia sẻ