girbakalim.net biên soạn và đăng tải tài liệu Bài tập tìm kiếm x biết lớp 6 được biên soạn theo lịch trình sách bắt đầu (sách kết nối tri thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng tạo) giúp học tập sinh làm rõ về công thức tìm x, tra cứu số nguyên x biết, tìm số thoải mái và tự nhiên x biết, cách tìm x thuận tiện và dễ dàng hiểu, kèm theo đó là bài tập rèn luyện được bố trí theo hướng dẫn cụ thể mời những em học viên cùng tham khảo. Chúc chúng ta học tập tốt!

A. Cách giải các dạng toán tra cứu x lớp 6

1. Kiếm tìm số hạng không biết trong một tổng
Bạn đang xem: Các bài toán tìm x lớp 6

Muốn tra cứu số hạng không biết trong một tổng, ta đem tổng trường đoản cú đi số hạng đã biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a


Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng không biết, 4 là số hạng đã biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng không biết, 25 là số hạng đã biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

2. Tìm số bị trừ vào một hiệu


Ví dụ: tra cứu x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng không biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

3. Tìm kiếm số trừ vào một hiệu


Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng chưa biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

4. Kiếm tìm thừa số không biết trong một tích


Muốn kiếm tìm thừa số chưa chắc chắn trong một tích ta đem tích phân chia cho vượt số đã biết

a . X = b => x = b : a


Ví dụ: tra cứu x biết:

2 . X = 32 (x là thừa số không biết, 2 là thừa số đang biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

5. Tìm kiếm số bị chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân chia chưa biết, 5 là số chia, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

6. Kiếm tìm số chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị chia, x là số phân chia chưa biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

B. Tìm kiếm x biết


Ví dụ 1: tra cứu số thoải mái và tự nhiên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 47

b)

*

*

Vậy x = 2

c)

*

*

Vậy x = 8

d)

*

*

Vậy x = 4


Ví dụ 2: kiếm tìm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 9

b)

*

*

Vậy x = 5

c)

*


*

Vậy x = 2024

d)

*

*

Vậy x = 2


Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50


48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

C. Search số nguyên x biết, search số tự nhiên x biết

Bài 1: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 3: Tìm số nguyên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 4: Tìm số nguyên x biết

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu bài bác tập search x Toán 6 sẽ giúp các em học viên củng cố, ghi nhớ lý thuyết, bài xích tập Toán lớp 6 từ đó áp dụng giải các bài toán Đại số 6 một giải pháp dễ dàng, sẵn sàng hành trang kiến thức kiên cố trong năm học lớp 6. Chúc những em học tốt.


Chia sẻ bởi:
*
Thùy chi
Mời các bạn đánh giá!
Lượt xem: 4.864
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần


Xem thêm: Lý Thuyết Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Nhất Của Tam Giác Cạnh-Cạnh-Cạnh

girbakalim.net. Contact Facebook