Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 năm 2021 - 2022 sách mới (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học kì một năm học 2021 - 2022 lựa chọn lọc, gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 2 học kỳ 1

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là vật dụng Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là trang bị mấy?

A. sản phẩm Hai B. sản phẩm Ba C. thiết bị Tư D. đồ vật Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhị số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 và 50 B. 55 cùng 47 C. 37 cùng 55 D. 55 và 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An bao gồm 8 viên bi. Hùng có rất nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tìm kiếm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn bao gồm 100 cây đào, sau thời điểm bán đi một vài cây đào thì khu vườn còn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã buôn bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo mặt hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu sân vườn đã bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước tác dụng đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có nhị chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) phù hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 tiếng chiều hay …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: hiệu quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ bỏ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tra cứu x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính sản phẩm dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan tất cả số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ có số bị trừ, số trừ với hiệu đều nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số ngay thức thì trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: trên hình bên bao gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai tất cả 16 mẫu kẹo, Mai có khá nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi tháng 11 là sản phẩm hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là thiết bị mấy?

A. trang bị tư B. trang bị năm C. thứ sáu D. máy bảy

II. Trường đoản cú luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tra cứu x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học viên đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube girbakalim.net


Đã có ứng dụng girbakalim.net trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Mua ngay ứng dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2 bao gồm đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, giờ đồng hồ Việt 2.

Xem thêm: Video Các Bài Toán Giải Phương Trình Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Và Chỉnh Hợp

Nếu thấy hay, hãy động viên và share nhé! Các bình luận không cân xứng với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.