Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài tập Toán lớp 10 lựa chọn lọc, có giải mã | 2000 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 10 có lời giải

Tài liệu tổng vừa lòng trên 100 dạng bài xích tập Toán lớp 10 Đại số với Hình học được các Giáo viên những năm tay nghề biên soạn với đầy đủ đủ cách thức giải, lấy ví dụ như minh họa với trên 2000 bài tập trắc nghiệm tinh lọc từ cơ phiên bản đến nâng cấp có lời giải sẽ giúp học sinh ôn luyện, biết cách làm các dạng Toán lớp 10 trường đoản cú đó lấy điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 10

Các dạng bài tập Đại số lớp 10

Chuyên đề: Mệnh đề - Tập hợp

Chuyên đề: Mệnh đề

Chuyên đề: Tập thích hợp và các phép toán bên trên tập hợp

Chuyên đề: Số ngay gần đúng và sai số

Bài tập tổng hợp Chương Mệnh đề, Tập vừa lòng (có đáp án)

Chuyên đề: Hàm số hàng đầu và bậc hai

Chủ đề: Đại cưng cửng về hàm số

Chủ đề: Hàm số bậc nhất

Chủ đề: Hàm số bậc hai

Bài tập tổng hòa hợp chương

Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình

Các dạng bài tập chương Phương trình, Hệ phương trình

Dạng 11: Các dạng hệ phương trình sệt biệt

Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Các dạng bài bác tập

Chuyên đề: Thống kê

Các dạng bài bác tập

Chuyên đề: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Các dạng bài bác tập Hình học lớp 10

Chuyên đề: Vectơ

Chuyên đề: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ cùng ứng dụng

Chuyên đề: phương thức tọa độ trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường thẳng

Chủ đề: Phương trình con đường tròn

Chủ đề: Phương trình con đường elip

Cách khẳng định tính đúng sai của mệnh đề

Phương pháp giải

+ Mệnh đề: xác định giá trị (Đ) hoặc (S) của mệnh đề đó.

+ Mệnh đề chứa đổi thay p(x): kiếm tìm tập hòa hợp D của các biến x nhằm p(x) (Đ) hoặc (S).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: trong các câu bên dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không hẳn là mệnh đề? nếu là mệnh đề, hãy xác minh tính đúng sai.

a) x2 + x + 3 > 0

b) x2 + 2 y > 0

c) xy cùng x + y

Hướng dẫn:

a) Đây là mệnh đề đúng.

b) Đây là câu xác minh nhưng không phải là mệnh đề vì ta chưa khẳng định được tính đúng sai của nó (mệnh đề cất biến).

c) Đây không là câu khẳng định nên nó không phải là mệnh đề.

Ví dụ 2: khẳng định tính đúng sai của những mệnh đề sau:

1) 21 là số yếu tắc

2) Phương trình x2 + 1 = 0 có 2 nghiệm thực tách biệt

3) hầu hết số nguyên lẻ phần lớn không phân tách hết mang lại 2

4) Tứ giác bao gồm hai cạnh đối không tuy nhiên song với không đều nhau thì nó chưa hẳn là hình bình hành.

Hướng dẫn:

1) Mệnh đề sai vì 21 là hợp số.

2) Phương trình x2 + 1 = 0 vô nghiệm phải mệnh đề bên trên sai

3) Mệnh đề đúng.

4) Tứ giác có hai cạnh đối không tuy nhiên song hoặc không đều nhau thì nó không hẳn là hình bình hành bắt buộc mệnh đề sai.

Ví dụ 3: trong những câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề. Nếu như là mệnh đề thì nó thuộc một số loại mệnh đề gì và xác minh tính phải trái của nó:

a) nếu như a chia hết đến 6 thì a phân chia hết mang đến 2.

b) nếu như tam giác ABC các thì tam giác ABC bao gồm AB = BC = CA.

c) 36 phân chia hết cho 24 nếu còn chỉ nếu 36 phân tách hết cho 4 với 36 phân tách hết mang lại 6.

Hướng dẫn:

a) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) và là mệnh đề đúng, trong đó:

P: "a chia hết mang đến 6" cùng Q: "a phân tách hết đến 2".

b) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) cùng là mệnh đề đúng, vào đó:

P: "Tam giác ABC đều" với Q: "Tam giác ABC tất cả AB = BC = CA"

c) Là mệnh đề tương tự (P⇔Q) cùng là mệnh đề sai, trong đó:

P: "36 chia hết mang đến 24" là mệnh đề không nên

Q: "36 chia hết mang lại 4 với 36 phân chia hết mang lại 6" là mệnh đề đúng.

Ví dụ 4: kiếm tìm x ∈ D sẽ được mệnh đề đúng:

a) x2 - 3x + 2 = 0

b) 2x + 6 > 0

c) x2 + 4x + 5 = 0

Hướng dẫn:

a) x2 - 3x + 2 = 0 gồm 2 nghiệm x = 1 và x = 3.

⇒ D = 1; 3

b) 2x + 6 > 0 ⇔ x > -3

⇒ D = {-3; +∞)┤

c) x2 + 4x + 5 = 0 ⇔ (x + 2)2 + 1 = 0 ⇒ phương trình vô nghiệm.

Vậy D= ∅

Cách phát biểu mệnh đề đk cần với đủ

Phương pháp giải

Mệnh đề: phường ⇒ Q

Khi đó: p là giả thiết, Q là tóm lại

Hoặc p. Là đk đủ để sở hữu Q, hoặc Q là điều kiện cần để có P

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Xét mệnh đề: "Hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bởi nhau"

Hãy vạc biểu đk cần, đk đủ, đk cần với đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều kiện cần: nhì tam giác có diện tích bằng nhau là đk cần nhằm hai tam giác bằng nhau.

2) Điều kiện đủ: nhị tam giác đều nhau là đk đủ để hai tam giác đó có diện tích s bằng nhau.

3) Điều kiện bắt buộc và đủ: không có

Vì A⇒B: đúng mà lại B⇒A sai, vị " nhị tam giác có diện tích s bằng nhau nhưng lại chưa cứng cáp đã bằng nhau".

Ví dụ 2:

Xét mệnh đề: "Phương trình bậc hai ax2+ bx + c = 0 gồm nghiệm thì

Δ=b 2 - 4ac ≥ 0". Hãy phạt biểu đk cần, đk đủ và đk cần cùng đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều khiếu nại cần: Δ=b2- 4ac ≥ 0 là điều kiện cần để phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 tất cả nghiệm.

2) Điều kiện đủ: Phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 bao gồm nghiệm là điều kiện đủ nhằm Δ=b2- 4ac ≥ 0.

3) Điều kiện đề nghị và đủ:

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có nghiệm là điều kiện cần và đủ để

Δ = b 2 - 4ac ≥ 0.

Phủ định của mệnh đề là gì ? cách giải bài xích tập lấp định mệnh đề

Phương pháp giải

Mệnh đề tủ định của phường là "Không bắt buộc P".Mệnh đề lấp định của "∀x ∈ X,P(x)" là: "∃x ∈ X,P(x)−−−−−− "

Mệnh đề đậy định của "∃x ∈ X,P(x)" là "∀x ∈ X,P(x)−−−−−−"

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: phát biểu các mệnh đề bao phủ định của những mệnh đề sau:

A: n phân tách hết đến 2 và mang lại 3 thì nó phân chia hết mang lại 6.

B: √2 là số thực

C: 17 là một trong những nguyên tố.

Hướng dẫn:

A−: n không phân chia hết cho 2 hoặc không chia hết mang lại 3 thì nó không chia hết mang đến 6.

B−: √2 không là số thực.

C−: 17 ko là số nguyên tố.

Ví dụ 2: tủ định những mệnh đề sau và cho thấy thêm tính (Đ), (S)

A: ∀x ∈ R: 2x + 3 ≥ 0

B: ∃x ∈ R: x2 + 1 = 0

Hướng dẫn:

A−:∃x ∈ R: 2x + 3 B−:∀x ∈ R: x2 + 1 ≠ 0 (Đ)

Ví dụ 3: Nêu mệnh đề phủ định của những mệnh đề sau và xác minh xem mệnh đề tủ định kia đúng xuất xắc sai:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 gồm nghiệm.

b) 210 - 1 chia hết mang đến 11.

Xem thêm: Đề Thi Viết Chữ Đẹp Lớp 1 Cấp Trường, Tuyển Tập Đề Thi Viết Chữ Đẹp Lớp 1 (Phần 1)

c) bao gồm vô số số nguyên tố.

Hướng dẫn:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 vô nghiệm. Mệnh đề đậy định sai vày phương trình bao gồm 2 nghiệm x = 1; x = 2.