Phương pháp giải bài xích toán chuyển động ngược chiều

1. Kể lại bí quyết trong bài toán chuyển động.

Bạn đang xem: Các bài toán chuyển đông lớp 5

Gọi vận tốc là v, quãng con đường là s, thời gian là t, ta bao gồm công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Cách thức giải bài toán chuyển động ngược chiều khởi thủy cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời gian để hai xe chạm chán nhau:

t = s : v

- thời khắc hai xe gặp mặt nhau

=Thời điểm lên đường + thời gian đi cho chỗ chạm mặt nhau

- địa chỉ hai xe gặp gỡ nhau bí quyết A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy giờ biết hai xe căn nguyên lúc 8 giờ 30 phút

b) Chỗ chạm chán nhau cách tp A từng nào km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng gia tốc hai xe là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian nhị xe đi mang lại chỗ gặp nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ đồng hồ = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Vậy nhị xe gặp nhau lúc:

8 giờ trong vòng 30 phút + 2 tiếng 30 phút = 11 giờ

Chỗ chạm chán nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô bắt nguồn từ A với B cùng một lúc và đi trái chiều nhau. Quãng đường AB dài 162 km. Sau 2 giờ chúng gặp mặt nhau. Tìm gia tốc của mỗi ô tô, biết xe hơi đi tự A bởi 4/5 tốc độ ô sơn đi từ B, điểm chạm mặt nhau biện pháp A từng nào km?

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai xe hơi là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Giá trị một phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi trường đoản cú A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi tự B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm gặp mặt nhau bí quyết A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1.Một xe hơi đi từ A cho B với tốc độ 54 km/h cùng lúc đó một xe máy đi tự B mang đến A với tốc độ 36 km/h. Sau 2 giờ ô tô và xe pháo máy gặp mặt nhau. Tính quãng mặt đường AB?

Bài2.Hai ca nô xuất hành cùng một lúc, đi ngược hướng nhau trên quãng đường sông nhiều năm 175km với tốc độ 24km/h với 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời gian kể từ khi khởi hành mang đến lúc nhị ca nô gặp mặt nhau?

i 3.Hai tp A cùng B giải pháp nhau 135 km. Một xe lắp thêm đi trường đoản cú A cho B với tốc độ 42 km/h và một xe đạp đi từ bỏ B mang đến A với tốc độ 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe cộ máy gặp gỡ nhau? Lúc gặp mặt nhau xe cộ máy bí quyết B bao nhiêu km?

Bài4.Hai ô tô bắt đầu từ A cùng B và một lúc với đi ngược hướng nhau. Quãng mặt đường AB lâu năm 174 km. Sau 2 tiếng chúng gặp gỡ nhau.

a)Tìm gia tốc của mỗi ô tô, biết gia tốc đi từ bỏ A bởi 1,5 lần gia tốc đi tự B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai người khởi hành thuộc 1 thời điểm từ 1 vị trí và đi về hai phía ngược chiều nhau. Tín đồ đi xe lắp thêm có vận tốc 48km/giờ. Người đi xe đạp điện có tốc độ bằng 25% tốc độ người đi xe cộ máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai fan cách nhau bao nhiêu km?

Bài6.Địađiểm A phương pháp B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai tín đồ ở cách nhau 37,8 km đi lại gặp gỡ nhau với cùng lên đường lúc 8 giờ. Người trước tiên đi cỗ với gia tốc 5,6 km/h. Fan thứ nhì đi xe đạp điện với tốc độ 16 km/h. Hỏi 2 người gặp nhau lúc mấy giờ? Khi gặp nhau thì người thứ nhất đã đi được bao nhiêu km?

Bài8.Xe đầu tiên đi từ A mang đến B không còn 3 giờ, xe trang bị hai đi từ bỏ B về A không còn 4 giờ. Sau khoản thời gian khởi hành và một lúc từ bỏ A với B được 2 giờ thi nhị xe phương pháp nhau 5km. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km?

3. Phương thức giải bài toán hoạt động ngược chiều xuất xứ không thuộc lúc

- Tìm thời gian xe đi trước t1

- search quãng mặt đường xe đầu tiên đi trước:

s1 = v1 x t1

- tìm quãng đường còn lại:

s2 = s – s1

- tra cứu tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian chạm chán nhau của nhị xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng đường từ A mang đến B lâu năm 91,5km. Một bạn đi xe đạp điện từ A cơ hội 13 giờ 15 phút đến B với tốc độ 12km/giờ. Đến 13 giờ 45 phút, một người đi xe máy từ B về A với gia tốc 45km/giờ. Hỏi nhì người gặp gỡ nhau lúc mấy tiếng và tín đồ đi xe đạp đi được bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp đi trước xe máy là:

13 giờ đồng hồ 45 phút – 13 giờ đồng hồ 15 phút = 30 phút

Đổi: trong vòng 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp điện đi trước xe thứ là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng tốc độ hai xe là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian máy đi cho chỗ chạm chán nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 tiếng = 1 giờ 30 phút

Hai người chạm mặt nhau lúc:

13 tiếng 45 phút + 1 giờ 1/2 tiếng = 15 giờ đồng hồ 15 phút

Người đi xe đạp đi được số lượng kilomet là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 giờ đồng hồ 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một bạn đi từ A đến B hết 10 giờ. Một người đi trường đoản cú B về A không còn 12 giờ. Lúc 6 giờ, người đi trường đoản cú A lên đường để đi mang lại B. Thời điểm 8giờ40 phút fan đi trường đoản cú B xuất hành để đi về A. Hỏi nhị người gặp gỡ nhau dịp mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ fan đi từ A đi được: 1/10(quãng đường AB)

1 giờ fan đi trường đoản cú B đi được: 1/12(quãng mặt đường AB)

Người đi tự A đi trước số giờ là:

8 giờ 40 phút – 6 giờ = 2 tiếng 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi trường đoản cú A đi trước bạn đi trường đoản cú B quãng con đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng đường AB)

Người đi từ B đi không còn số giờ để mang đến chỗ chạm chán nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

8 giờ 40 phút + 4 giờ = 12 giờ đồng hồ 40 phút

Đáp số:12 giờ 40 phút.

Bài tập trường đoản cú luyện:

Bài 1.Lúc 7 tiếng 15 phút sáng một ô tô khởi hành từ A mang đến B với tốc độ 65 km/giờ. Đến 8 giờ 15 phút, một xe ô tô khác xuất phát từ B về A với gia tốc 70km/giờ. Hỏi hai xe chạm mặt nhau dịp mấy giờ? Biết quãng đường AB = 402,5km

Bài 2.Một ô tô khởi hành tại A lúc 9h đi về B với tốc độ 60km/giờ. Đến 9h 30 phút ô tô khác khởi thủy tại B đi về A với vận tốc 70km/giờ. Nhị xe gặp mặt nhau thời điểm 11 giờ 30 phút. Tính quãng mặt đường AB.

Bài 3.Một tín đồ đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới vị trí B. Người đó khời hành thời điểm 4 tiếng 24 phút. Vào tầm khoảng 6 giờ đồng hồ 36 phút, một người khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi từ bỏ B lớn hơn người đi trường đoản cú A là 1km/giờ. Nhì người chạm mặt nhau lúc 11 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng đường AB nhiều năm 158,4 km?

Bài 4.Một bạn đi xe đạp từ vị trí A để tới vị trí B. Bạn đó khời hành lúc 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào lúc 6 tiếng 36 phút, một tín đồ khác đi xe đạp điện từ B về A. Gia tốc người đi trường đoản cú B to hơn người đi từ A là 1km/giờ. Nhì người chạm mặt nhau cơ hội 11 giờ. Tính tốc độ của từng người. Biết quãng con đường AB nhiều năm 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ phát sáng một xe hơi khởi hành trường đoản cú A đến B với vận tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ nửa tiếng một xe ô tô khác bắt đầu từ B cho A với gia tốc 75 km/giờ. Hỏi nhì xe gặp mặt nhau cơ hội mấy tiếng ? biết rằng A bí quyết B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ 20 phút một bạn đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới địa điểm B. Vào tầm 9 giờ 5 phút, một fan khác đi xe sản phẩm công nghệ từ B về A. Gia tốc người đi từ B là 30km/giờ, còn tốc độ của fan đi trường đoản cú A là 10km/giờ. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 65km. Cho tới khi chạm mặt nhau, tín đồ đi xe đạp điện đã đi được từng nào km?

Bài 7.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Unit Number Là Gì, Nghĩa Của Từ Unit Number

Một tín đồ đi xe đạp từ địa điểm A nhằm tới vị trí B. Người đó xuất phát lúc 5 giờ trăng tròn phút. Vào tầm khoảng 7 giờ đồng hồ 40 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A. Tốc độ người đi trường đoản cú B to hơn người đi tự A là 3km/giờ. Hai người gặp gỡ nhau thời gian 10 giờ. Tính tốc độ của từng người. Biết quãng đường AB lâu năm 91km.