Ước là gì? Bội là gì? Cần đk gì để số tự nhiên a là bội của số thoải mái và tự nhiên b, tốt cần điều kiện gì nhằm số thoải mái và tự nhiên b là mong của số tự nhiên và thoải mái a.

Bạn đang xem: Bội và ước của một số nguyên


Đây có lẽ rằng là những vướng mắc mà không ít em học viên học về Bội với Ước phần nhiều tự hỏi, trong bài viết này họ hãy thuộc ôn lại về Bội và Ước để các em làm rõ hơn.


* ví như số tự nhiên và thoải mái a phân tách hết mang đến số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b với b là ước của a.

I. Một trong những kiến thức đề nghị nhớ

- ví như số tự nhiên a phân chia hết cho số tự nhiên và thoải mái b thì ta nói a là bội của b cùng b là mong của a.

_ Tập hợp những bội của a được kí hiệu bởi B(a).

_ Tập hợp những ước của a được kí hiệu bởi vì U(a).

- Muốn tra cứu bội của một số tự nhiên khác 0, ta nhân số kia với những số tự nhiên và thoải mái 0, 1, 2, 3,..

- Muốn tìm mong của một trong những tự nhiên a (a > 1), ta phân tách số a cho các số tự nhiên từ 1 mang lại a để xét xem a hoàn toàn có thể chia hết mang lại số nào; khi đó những số ấy là cầu của a. 

1. Ước với Bội của số nguyên

- Nếu bao gồm số tự nhiên a phân tách hết đến số thoải mái và tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b được hotline là mong của a.

* Ví dụ: 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được gọi là mong của 18.

2. Giải pháp tìm bội số nguyên

- Ta rất có thể tìm những bội của một vài khác 0 bằng phương pháp nhân số kia với theo lần lượt 0, 1, 2, 3, ...

* Ví dụ: B(6) = 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; ...

3. Phương pháp tìm mong số nguyên

- Ta rất có thể tìm ước của a (a > 1) bằng phương pháp lần lượt phân tách a cho những số tự nhiên từ 1 mang lại a để để ý a phân chia hết cho đều số nào, lúc đó những số ấy là ước của a.

* Ví dụ: Ư(16) = 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1

4. Số nguyên tố.

- Số nhân tố là số từ bỏ nhiên lớn hơn 1, chỉ tất cả hai ước là 1 và chính nó

* Ví dụ: Ư(13) = 13 ; 1 phải 13 là số nguyên tố.

5. Ước chung.

- Ước bình thường của nhì hay các số là ước của toàn bộ các số đó.

6. Ước chung lớn số 1 - ƯCLN

Ước chung lớn nhất của hai hay những số là số lớn nhất trong tập hợp những ước chung của những số đó.

7. Giải pháp tìm cầu chung lớn nhất - ƯCLN

• Muốn kiếm tìm UCLN của của hai hay những số lớn hơn 1, ta triển khai ba bước sau:

- cách 1: phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

- bước 2: Chọn ra các thừa số yếu tố chung.

- cách 3: Lập tích những thừa số vẫn chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ dại nhất của nó. Tích đó là UCLN buộc phải tìm.

* Ví dụ: tìm kiếm UCLN (18 ; 30)

° phía dẫn: Ta có:

- cách 1: phân tích các số ra vượt số nguyên tố.

 18 = 2.32

 30 = 2.3.5

- cách 2: thừa số nguyên tố chung là 2 với 3

- bước 3: UCLN (18; 30) = 2.3 = 6

* Chú ý: Nếu các số vẫn cho không có thừa số nguyên tố tầm thường thì UCLN của chúng bởi 1.

 Hai hay những số gồm UCLN bởi 1 gọi là các số nguyên tố thuộc nhau.

8. Giải pháp tìm ƯớC trải qua UCLN.

Để tìm cầu chung của các số đã cho, ta bao gồm tể tìm những ước của UCLN của các số đó.

9. Bội chung.

Bội chung của nhị hay nhiều số là bội của tất cả các số đó

x ∈ BC (a, b) giả dụ x ⋮ a cùng x ⋮ b

x ∈ BC (a, b, c) ví như x ⋮ a; x ⋮ b; x ⋮ c

10. Các tìm bội chung bé dại nhất (BCNN).

• mong tìm BCNN của hai hay các số to hơn 1, ta triển khai theo tía bước sau:

- cách 1: phân tích mỗi số ra quá số nguyên tố.

- cách 2: lựa chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến và riêng.

- cách 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN đề xuất tìm.

11. Bí quyết tìm bội chung thông qua BCNN.

- Để search bội chung của các số sẽ cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

*

II. Bài tập áp dụng Ước và Bội của số nguyên

◊ việc 1: Viết những tập hòa hợp sau

a) Ư(6); Ư(9); Ư(12) d) B(23); B(10); B(8)

b) Ư(7); Ư(18); Ư(10) e) B(3); B(12); B(9)

c) Ư(15); Ư(16); Ư(250) g) B(18); B(20); B(14)

Đ/S: a) Ư(6) = 1 ; 2 ; 3 ; 6

b) Ư(18) = 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18

g) Ư(20) = 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10; 20

◊ Bài toán 2: Phân tích những thừa số sau thành tích những thừa số nguyên tố.

a) 27 ; 30 ; 80 ; trăng tròn ; 120 ; 90. C) 16 ; 48 ; 98 ; 36 ; 124.

b ) 15 ; 100 ; 112 ; 224 ; 184. D) 56 ; 72 ; 45 ; 54 ; 177.

Đ/S: a) 27=3.3.3=33

b) 100 = 2.2.5.5=22.52

c) 48 = 2.2.2.3=23.3

d) 56 = 2.2.2.7=23.7

◊ bài toán 3: Tìm UCLN.

a) ƯCLN (10 ; 28) e) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)

b) ƯCLN (24 ; 36) g) ƯCLN (56 ; 140)

c) ƯCLN (16 ; 80 ; 176) h) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)

d) ƯCLN (6 ; 8 ; 18) k) ƯCLN (7 ; 9 ; 12 ; 21)

Đ/S: a) ƯCLN (10 ; 28)

Bước 1: đối chiếu 10 cùng 28 ra vượt số yếu tố được: 10 = 2.5; 28 = 2.2.7

Bước 2: Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 2

Bước 3: mang thừa số nguyên tố chung với số mũ nhỏ dại nhất, vậy ƯCLN (10 ; 28) =2

◊ Bài toán 4: Tìm ƯC.

a) ƯC(16 ; 24) e) ƯC(18 ; 77)

b) ƯC(60 ; 90) g) ƯC(18 ; 90)

c) ƯC(24 ; 84) h) ƯC(18 ; 30 ; 42)

d) ƯC(16 ; 60) k) ƯC(26 ; 39 ; 48)

◊ Bài toán 5: Tìm BCNN của.

a) BCNN( 8 ; 10 ; 20) f) BCNN(56 ; 70 ; 126)

b) BCNN(16 ; 24) g) BCNN(28 ; trăng tròn ; 30)

c) BCNN(60 ; 140) h) BCNN(34 ; 32 ; 20)

d) BCNN(8 ; 9 ; 11) k) BCNN(42 ; 70 ; 52)

e) BCNN(24 ; 40 ; 162) l) BCNN( 9 ; 10 ; 11)

◊ Bài toán 6: Tìm bội bình thường (BC) của.

a) BC(13 ; 15) e) BC(30 ; 105)

b) BC(10 ; 12 ; 15) g) BC( 84 ; 108)

c) BC(7 ; 9 ; 11) h) BC(98 ; 72 ; 42)

d) BC(24 ; 40 ; 28) k) BC(68 ; 208 ; 100)

◊ Bài toán 7: Tìm số tự nhiên và thoải mái x béo nhất, biết rằng:

a) 420 ⋮ x và 700 ⋮ x e) 17 ⋮ x; 21 ⋮ x với 51 ⋮ x

b) 48 ⋮ x với 60 ⋮ x f) 8 ⋮ x; 25 ⋮ x cùng 40 ⋮ x

c) 105 ⋮ x; 175 ⋮ x cùng 385 ⋮ x g) 12 ⋮ x; 15 ⋮ x cùng 35 ⋮ x

d) 46 ⋮ x; 32 ⋮ x với 56 ⋮ x h) 50 ⋮ x; 42 ⋮ x với 38 ⋮ x

◊ Bài toán 8: Tìm những số tự nhiên x biết;

a) x ∈ B(8) với x ≤ 30 e) x ⋮ 12 và 50 * hướng dẫn: 13 ; 15 cùng 61 chia x dư 1 => (13-1)=12; (15-1)=14 ; (61-1)=60 phân tách hết đến x

x là ƯCLN(12; 14; 60)

Ư(12)=1; 2; 3; 4; 6; 12

Ư(14)=1; 2; 7; 14

Ư(60)=1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60

=> x=ƯCLN(12; 14; 60)=2

◊ Bài toán 13: Tìm số tự nhiên x to nhất sao cho 44; 86; 65 phân tách x đông đảo dư 2.

◊ Bài toán 14: Tìm số tự nhiên x, biết 167 phân chia x dư 17; 235 phân chia x dư 25.

◊ Bài toán 15: Tìm số tự nhiên x biết khi chia 268 đến x thì dư 18; 390 phân chia x dư 40.

◊ Bài toán 16: Tìm số tự nhiên và thoải mái x lớn nhất thỏa mãn: 27 chia x dư 3; 38 phân tách x dư 2 cùng 49 chia x dư 1.

◊ Bài toán 17: Tìm số tự nhiên x bé dại nhất biết khi phân tách x cho các số 5; 7; 11 thì được những số dư theo thứ tự là 3; 4; 5.

* hướng dẫn: Đ/S: x=368

 x|5 dư 3 ⇒ (x - 3)|5 ⇒ (x-3+20)|5 ⇒ (x+17)|5

Tương tự: x|7 dư 4 ⇒ (x - 4)|7 ⇒ (x-4+21)|7 ⇒ (x+17)|7

Tương tự: x|11 dư 5 ⇒ (x - 5)|11 ⇒ (x-5+22)|11 ⇒ (x+17)|11

⇒ (x+17) là BCNN của (5;7;11) ⇒ x+17 = 5.7.11=385 ⇒ x = 387 - 17 = 368

◊ Bài toán 18: Học sinh của lớp 6A lúc xếp thành mặt hàng 2, sản phẩm 3, hàng 4 hoặc sản phẩm 8 hầu như vừa đủ. Biết số học viên của lớp 6A từ bỏ 38 cho 60 em. Tính số học viên lớp 6A.

Đ/S: 48 học sinh

◊ Bài toán 19: Số học sinh của lớp 6A từ 40 cho 50 em. Lúc xếp thành hàng 3 hoặc 5 mọi dư 2 em. Tính số học sinh lớp 6A.

Đ/S: 47 học tập sinh

◊ Bài toán 20: Học sinh khối 6 của một trường bao gồm từ 200 cho 300 em. Ví như xếp thành mặt hàng 4, sản phẩm 5 hoặc hàng 7 mọi dư 1 em. Tra cứu số học sinh khối 6 của ngôi trường đó.

Đ/S: 281 học tập sinh.

◊ Bài toán 21: Có 96 cái bánh và 84 dòng kẹo được chia đầy đủ vào mỗi đĩa. Hỏi rất có thể chia được rất nhiều nhất thành từng nào đĩa. Khi ấy mỗi đĩa bao gồm bao nhiêu loại bánh, từng nào cái kẹo?

Đ/S: 12 đĩa. Mỗi đĩa 8 bánh, 7 kẹo.

◊ Bài toán 22: Một lớp 6 có 24 bạn nữ và 20 nam được phân thành tổ nhằm số nam cùng số người vợ được chia phần lớn vào tổ. Hỏi chia được không ít nhất bao nhiêu tổ? lúc ấy tính số nam với số con gái mỗi tổ.

Đ/S: 4 tổ. Mỗi tổ gồm 6 đàn bà và 5 nam.

◊ Bài toán 23: Có 60 quyển vở với 42 cây bút bi được chia thành từng phần. Hỏi có thể chia nhiều nhất được từng nào phần để số vở và số cây bút bi được chia rất nhiều vào mỗi phần? khi ấy mỗi phần bao gồm bao nhiêu vở và bao nhiêu bút bi?

Đ/S: 6 phần. Mỗi phần tất cả 10 vở và 7 bút.

◊ Bài toán 24: Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 105 và chiều rộng 75m được phân thành các hình vuông có diện tích bằng nhau. Tính độ lâu năm cạnh hình vuông vắn lớn nhất trong các cách chia trên.

Đ/S: 15m

◊ Bài toán 25: Đội A với đội B cùng yêu cầu trồng một vài cây bằng nhau. Biết mọi cá nhân đội A buộc phải trồng 8 cây, mọi cá nhân đội B đề nghị trồng 9 cây với số cây từng đội đề nghị trồng khoảng chừng từ 100 đến 200 cây. Tra cứu số cây nhưng mỗi đôi buộc phải trồng.

Đ/S: 144 cây

◊ Bài toán 26: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 112m cùng chiều rộng 40m. Fan ta mong muốn chia mảnh đất thành phần đa ô vuông đều nhau để trồng những loại rau. Hỏi với bí quyết chia nào thì cạnh ô vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu?

Đ/S: 8m

◊ Bài toán 27: Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 177 tập giấy. Fan ta phân tách vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng bằng nhau, mỗi phần thưởng tất cả cả tía loại. Nhưng sau khoản thời gian chia kết thúc còn thừa 13 quyển vở, 8 cây viết và 2 tập giấy không được chia vào các phần thưởng khác. Tính xem gồm bao nhiêu phần thưởng.

Đ/S: 3 phần thưởng

◊ Bài toán 28: Một đơn vị chức năng bộ đội khi xếp thành từng hàng 20 người, 25 fan hoặc 30 người đều quá 15 người. Ví như xếp thành mặt hàng 41 người thì toàn diện (không có hàng như thế nào thiếu, không có bất kì ai ở ngoài). Hỏi đơn vị đó bao gồm bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chức năng chưa mang lại 1000 người.

Đ/S: 615 người.

◊ Bài toán 29: Số học viên khối 6 của một trường khoảng từ 300 cho 400 học tập sinh. Các lần xếp mặt hàng 12, mặt hàng 15, mặt hàng 18 những vừa đủ không vượt ai. Hỏi trường đó khối 6 có bao nhiêu học sinh.

Đ/S: 360 học tập sinh.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 3 Môn Toán Lớp 3 Giữa Kì 2 Năm 2021

◊ Bài toán 30: Cô giáo công ty nhiệm muốn chia 128 quyển vở, 48 bút chì cùng 192 tập giấy thành một số phần thưởng tương đồng để trao trong mùa sơ kết học tập kì một. Hỏi rất có thể chia được không ít nhất bao nhiêu phần thưởng, khi đó mỗi phần thưởng tất cả bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy.