Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Bội chung của 4 và 6

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

lcm(4,6,0)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số yếu tắc của 4

*Xem thêm: Top 18 Đề Thi Cuối Kì 1 Lớp 1 Môn Toán Lớp 1, 14 Đề Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 1

Sơ vật dụng cây của các thừa số thành phần của 4: 2 và 2

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: