Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 5 Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án, cực liền kề đề phê chuẩn | Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

Top 5 Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án, cực gần kề đề thiết yếu thức


Để học tốt Toán lớp 6, phần bên dưới là đứng đầu 5 Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn tập và đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 có đáp an


Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 2 (Đề số 1)

Bài 1. (3 điểm) Tính bằng phương pháp hợp lí (nếu có thể):

*

Bài 2. (2 điểm ) tra cứu x, biết:

*

Bài 3. (2 điểm) chúng ta an hiểu một quyển sách trong cha ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang, ngày máy hai hiểu 5/8 số trang còn lại, ngày máy 3 đọc hết 30 trang còn lại.

a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

b) Tính số trang hiểu được của ngày thứ nhất ? Ngày trang bị hai ?

Bài 4. (2,5 điểm ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là con đường thẳng cất tia Ox, vẽ nhì tia Oy, Oz thế nào cho ∠xOy = 500 , ∠xOz = 1300

a) Tính số đo góc yOz

b) gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt

c) Vẽ Oh là tia đối của tia Oy. So sánh ∠xOz và ∠xOh


Bài 5. (0,5 điểm) Tính tích:

*

Đáp án và lý giải giải

Bài 1.

a) ( -17 + |91| ) – ( 91 – |-17| – 2011 ) = ( -17 + 91 ) – ( 91 – 17 – 2011 )

= - 17 + 91 – 91 + 17 + 2011 = ( - 17 + 17 ) + (91 – 91 ) + 2011 = 2011

*

Bài 2.

*

Bài 3.

Phân số chỉ số trang gọi được ngày trang bị hai và thứ ba là:

*

Bài 4.

*

a)Hai tia Oy, Oz thuộc thuộc nửa khía cạnh phẳng chứa tia Ox và

∠xOy = 50 Quảng cáo

b)Do kia Ot là tia phân giác ∠yOz nên: ∠yOt = ∠yOz = 40

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot nên:

∠xOt = ∠xOy + ∠yOt = 50 + 40 = 90

c)Ta có: ∠xOy + ∠xOh = 180

(∠xOy cùng ∠xOh là nhị góc kề bù)

⇒ ∠xOh = 180 - ∠xOy = 130

Vậy ∠xOy = ∠xOh ( = 130 )

Bài 5.

Trong tích của A tất cả một vượt số bằng:

*

nên A = 0.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 (Đề số 2)

Bài 1. (2 điểm) triển khai phép tính vừa lòng lý:

*

Bài 2. (3 điểm) tìm kiếm x biết:

*

b) 60%x = 90

Bài 3. (1,75 điểm)

Kết quả học kỳ I năm học năm ngoái – năm 2016 của 45 học viên lớp 6A ở 1 trường thcs được xếp như sau: giỏi, khá, vừa đủ (không có học sinh yếu kém). Trong đó số học tập sinh xuất sắc chiếm 4/9 số học sinh cả lớp. Số học viên trung bình bằng 60% số học viên giỏi.

1) Tính số học sinh tốt và số học viên khá.

2) Biết 20% số học sinh giỏi khối 6 của trường thcs này bởi 2/3 số học sinh lớp 6A. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS

Bài 4. (2,5 điểm)

Yêu mong vẽ bên trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Con Sò Tiếng Anh Là Gì, Con Sò Tiếng Anh Là Gì

Vẽ các tia OC, OB làm sao để cho ∠AOB = 1400 , ∠AOC = 1600

a) Tính số đo góc BOC

b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đo góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc BOD không? vì sao?Bài 5. (0,75 điểm)

Nếu 60 con thỏ rất có thể đổi được 5 nhỏ ngựa, 2 bé ngựa hoàn toàn có thể đổi được 3 con bò, 6 nhỏ bò rất có thể đổi được 8 con dê, thì nên bao nhiêu bé thỏ để đổi được 3 nhỏ dê?