Câu hỏi:Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

A.P = UI

B.P = EIt

C.P = EI

D.P = UIt.

Bạn đang xem: Biểu thức xác định công của nguồn điện

Lời giải:

Đáp án đúng:C.P = EI

Giải mê thích :

Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong 1 đơn vị thời gian.

Công thức:

*

Mời những bạn thuộc tìm hiểu chi tiết về Công và công suất của cái điện qua nội dung bài dưới đây của đứng top lời giải nhé.

1. Công của nguồn điện

Công của nguồn điện:trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công di chuyển những điện tích tự do bao gồm trong mạch tạo thành chiếc điện. Công của nguồn điện là công của các lực lạ bên trong nguồn điện cùng = công của loại điện chạy trong toàn mạch.

Công thức: Ang = qE = EIt

E (V): suất điện động của nguồnI (A): cường độ loại điện chạy qua nguồnt (s): thời gian chiếc điện chạy qua nguồn điệnq (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện

2. Công suất nguồn điện:


Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong 1 đơn vị thời gian.

Công thức:

*

3. Công suất của cái điện

Công của cái điện sang 1 đoạn mạch là tổng công của lực điện có tác dụng di chuyển những điện tích tự vì trong đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện cùng thời gian chiếc điện chạy qua đoạn mạch đó.

A = Uq = UIt

A (J): công của cái điệnq (C): điện lượng chuyển qua đoạn mạchI (A): cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạcht (s): thời gian chiếc điện chạy qua đoạn mạch

Công suất của dòng điện chạy sang một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch cùng cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

*
P (W): công suất của chiếc điệnU (V): hiệu điện thế của dòng điện

4. Hiệu suất của nguồn

*

5. Định luật Jun-Len-xơ

- Nếu đoạn mạch (hoăc vật dẫn) chỉ tất cả điện trở thuần

*

thì điện năng mà lại đoạn mạch đó tiêu thụ được biến đổi trọn vẹn thành nhiệt năng.

- Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ mẫu điện với thời gian loại điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t

6. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Xem thêm: Công Văn Số 5555/Bgdđt-Gdtrh Ngày 08/10/2014, Tải Công Văn 5555/Bgdđt

Công suất tỏa nhiệtPở vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua đặc trưng mang đến tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó với được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn vào một đơn vị thời gian.