Ở nội dung những bài học tập trước, các em sẽ biết con lắc lò xo là dao động điều hòa, con lắc đơn khi dao động nhỏ tuổi (sinα ≈ α (rad)) cũng là dao động điều hòa, biết được phương trình giao động điều hòa của các con lắc.

Bạn đang xem: Biên độ dao động tổng hợp


Vậy giải pháp tổng hợp Dao đụng Điều hòa cùng phương, thuộc tần số như thế nào? khi đó, kiếm tìm biên độ với pha ban đầu của xấp xỉ tổng đúng theo ra sao? Biên độ của xê dịch tổng vừa lòng đạt quý hiếm lớn nhất lúc nào? nhỏ tuổi nhất khi nào? 2 dao động là cùng pha, ngược pha xuất xắc vuông trộn thì biên độ dao động tổng hợp gồm công thức tính nỗ lực nào? toàn bộ thắc mắc đó sẽ tiến hành giải đáp ở nội dung bài viết này.


I. Xê dịch điều hòa - kỹ năng và kiến thức cần nhớ

- Khi thứ tham gia đồng thời nhiều dao động cùng tần số thì xê dịch của thứ là xấp xỉ tổng hợp. Giả sử một trang bị tham gia mặt khác hai dao động:

x1 = A1cos(ωt + φ1)

x2 = A2cos(ωt + φ2)

- Ta thứu tự vẽ hai vectơ quay đặc thù cho nhị dao động:

*


- khi đó, giao động tổng hợp có dạng: x = Acos(ωt + φ)

- Nếu thuộc biên độ thì cùng lượng giác: x = x1 + x2

- ví như biên độ khác nhau thì phải sử dụng màn trình diễn vectơ quay nhằm tổng hợp các dao động cùng phương, thuộc tần số.

Phương pháp vectơ quay:

 - phương pháp tính biên độ:

 

*

 - bí quyết tính trộn ban đầu: 

 

*

- ví như 2 vectơ cùng pha:

*

Biên độ của xấp xỉ tổng hợp đạt quý giá lớn nhất lúc 2 vectơ cùng pha

- ví như 2 vectơ ngược pha:

 

*

- khi A1 cùng A2 xác định φ1, φ2 chưa biết, ta luôn luôn có:

*

II. Bài xích tập tổng hợp 2 dao động điều hòa thuộc phương cùng tần số

* bài bác tập 1: Một vật tiến hành đồng thời hai dao động điều hòa:

*
 và
*
. Hãy xác minh dao cồn tổng đúng theo của hai xấp xỉ trên.

* Lời giải:

- Đề cho: A1 = 4(cm); ω1 = 3π; φ1 = 0; A2 = 4(cm); ω2 = 3π; φ2 = π/3;

- vày 2 giao động cùng tân số nên dao động tổng hợp có dạng: x = Acos(ωt + φ).

- Tính biên độ A của xấp xỉ tổng hợp:

 

*
*

- Tính trộn ban đầu φ của giao động tổng hợp:

 

*
*

→ Vậy xê dịch tổng phù hợp của hai xê dịch trên là:

 

*

* bài bác tập 2: Cho hai xê dịch điều hoà cùng phương có phương trình xê dịch lần lượt là x1 = 5√3sin(3πt + π/2)(cm) với x2 = 5√3sin(3πt - π/2)(cm). Biên độ xê dịch tổng hợp của hai dao động trên bằng bao nhiêu?

* Lời giải:

- Ta thấy 2 dao đụng trên ngược trộn nhau, Δφ = φ2 - φ1 = -π buộc phải biên độ xấp xỉ tổng hợp đang là: A = |A2 - A1| = 0.

* bài tập 3: Cho hai giao động điều hòa thuộc phương, thuộc tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ: A1 = √3/2 cm, A2 = √3 centimet và những pha ban đầu tương ứng φ1 = π/2 cùng π2 = 5π/6. Kiếm tìm phương trình giao động tổng thích hợp của hai xấp xỉ trên.

* Lời giải:

- Áp dụng phương pháp tính biên độ của xấp xỉ tổng hợp:

 

*
 

 

*

 

*

- Pha lúc đầu của xê dịch tổng hợp:

 

*

 

*

- Vậy phương trình xấp xỉ tổng phù hợp là: 

*

* bài tập 4: Chuyển hễ của một vật dụng là tổng đúng theo của hai xấp xỉ điều hòa cùng phương. Nhì dao động này có phương trình theo lần lượt là x1 = 8cos(10πt + π/4)(cm) và x2 = 5cos(10πt - 3π/4)(cm). Độ lớn vận tốc của vật ở trong phần cân bằng là bao nhiêu?

* Lời giải:

- Ta có: Δφ = φ2 - φ1 = (-3π/4) - π/4 = -π

 ⇒ hai dao động trên ngược pha

- Biên độ dao động tổng hợp: A = |A1 - A2| = |8 - 5| = 3(cm).

⇒ Vận tốc của ở VTCB là: vVTCB = vmax = ωA = 10.3 = 30 (cm/s).

* bài xích tập 5: Dao động tổng phù hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có biểu thức x = 5√3cos(10πt + π/2) (cm). Dao động trước tiên có biểu thức là x1 = 5cos(10πt + π/3)(cm). Search biểu thức của xê dịch thứ hai.

Xem thêm: Công Thức Giải Bất Phương Trình Phân Số, Cách Giải Bất Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Hay Nhất

* Lời giải:

- Về thực chất tổng vừa lòng 2 xê dịch điều hòa, ta có: 

*

 

*

*

 

*

 - Ta lại có: 

 

*

→ Vậy phương trình xê dịch của thứ hai là:

*


Như vậy, nhằm tổng hòa hợp 2 xê dịch điều hòa cùng phương, cùng tần số những em nên ghi nhớ các công thức tính biên độ, tính pha ban sơ của xấp xỉ tổng hợp, đặc trưng lưu ý: Biên độ xấp xỉ tổng phù hợp lớn nhất lúc nào? nhỏ dại nhất lúc nào?

Hy vọng với bài viết về Tổng thích hợp 2 xê dịch Điều hòa thuộc phương cùng tần số của Hay học Hỏi ở trên giúp ích cho những em. Số đông góp ý và thắc mắc những em hãy còn lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tốt.