Đầu tưng năm học, những trường đều tổ chức họp bố mẹ để thông báo về chiến lược học tập trong thời hạn học mới cũng tương tự đặt ra mục tiêu phấn đáu. Sau đây là 04 mẫu mã biên bản họp phụ huynhđầu năm cho các cấp học.
*
Mục lục bài bác viết

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Bạn đang xem: Biên bản họp phụ huynh

Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:..............................................................


- mở đầu vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm................

- Địa điểm:......................................................................................

- chủ tọa:........................................................................................

- Thư ký:.........................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:..............................................................

- Số cha mẹ vắng mặt:..........................................................

2. Tuyên ba lý do:

Được sự gật đầu đồng ý của BGH Trường........................................................... Lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu xuân năm mới năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học và trải qua các khoản thu đầu xuân năm mới của trường.

II. Nội dung:

1. Thai ban đại diện phụ huynh học sinh:

1. Ông/Bà:........................................................................... đưa ra hội trưởng

2. Ông/Bà:........................................................................... Bỏ ra hội phó

3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp với mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

b) nặng nề khăn:

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Một vài chỉ tiêu cùng biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b) một vài biện pháp:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Trải qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm ngoái và tải sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- đưa ra ngày lễ, tết

- Quỹ hội phụ vương mẹ:

- vận động đội:

- download quà vạc thưởng cho học viên HK I, HK II:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- sắm sửa dụng gắng học tập, vệ sinh lớp:

- học tập tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô đánh đề kiểm tra toàn bộ các môn học tập cả năm

5. Ý loài kiến của phụ huynh:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Xem thêm: Bài Test Tâm Lý Stress Nhanh Chóng Chính Xác, Bài Quiz Test Trầm Cảm Dễ Dàng Nhất Dành Cho Bạn!

III. Kết thúc

Cuộc họp xong vào lúc.........giờ...........phút thuộc ngày.Chủ tọa Thư ký Hội trưởng hội bố mẹ học sinh