Mẫu biên bạn dạng Đại hội chi đoàn năm 2021 – 2022 có 3 mẫu, được lập ra để ghi lại toàn bộ diễn biến, nội dung đặc trưng của Đại hội đưa ra đoànBiên phiên bản Đại hội chi đoàn để lưu trữ và xác thực cho những vấn đề được duy nhất trí trong Đại hội.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản đại hội chi đoàn năm 2021

Ngoài ra, nhằm buổi Đại hội đưa ra đoàn diễn ra thành công giỏi đẹp, đúng quá trình thì luôn luôn phải có mẫu kịch bản, bài bác phát biểu, cũng như bạn dạng tham luận… Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của thpt Sóc Trăng:


ĐOÀN TRƯỜNG……….ĐOÀN TRƯỜNG ………

Bạn sẽ xem: mẫu biên phiên bản Đại hội đưa ra đoàn năm 2021 – 2022 3 chủng loại biên bản Đại hội bỏ ra đoàn


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn – lớp ……….Nhiệm kỳ 2021 – 2022

………., ngày …..tháng … năm…….

BIÊN BẢNĐại hội đưa ra đoàn – lớp nhiệm kỳ 2021 – 2022

Đại hội đưa ra đoàn – lớp ………. Nhiệm kỳ 2021 – 2022 đã thao tác … giờ đồng hồ … mang đến … tiếng … ngày … mon … năm 2021.

Đại hội có mặt … sum họp trên tổng số … đoàn tụ được triệu tập.

Khách mời gồm tất cả … bạn hữu (ghi rõ bọn họ tên và chức danh từng người):

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội bầu Đoàn quản trị đại hội tất cả … đồng chí:

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

Đoàn Thư ký có … đồng chí.

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội đã thai Ban thẩm tra tư bí quyết đại biểu tất cả … đồng chí; do đồng chí ……. Làm cho Trưởng ban.

Đại hội sẽ biểu quyết công nhận … bạn bè đủ tư phương pháp đại biểu, có … đại biểu bị bác bỏ bỏ tứ cách, vày …………. (nếu có), gồm … đại biểu vắng mặt (lý do).

I. Đại hội đã nghe report tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2021 cùng phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021 – 2022 bởi vì đồng chí………….trình bày trước đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa rồi và phương hướng, trọng trách nhiệm kỳ mới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau (ghi rõ từng vấn đề, số phiếu hoặc phần trăm số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành bỏ ra đoàn, Ban Cán sự lớp nhiệm kỳ năm ngoái – 2016.

BCH bỏ ra đoàn nhiệm kỳ 2021- 2022 gồm … đồng chí, bạn bè ………… đang trúng cử túng thư (nếu có). BCS lớp nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm … đồng chí, bạn bè ………… vẫn trúng cử Lớp trưởng (nếu có).

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

III. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cùng với … đoàn tụ tán thành và … đoàn viên không tán thành, tất cả văn bạn dạng kèm theo.

Đại hội bế mạc hồi … giờ đồng hồ …, ngày … mon … năm 2021.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI chi ĐOÀNNHIỆM KỲ…………

Vào dịp ………… ngày ………………….

Tại Hội ngôi trường A, …………………………

BCH Đoàn đã triển khai đại hội nhiệm kỳ ………… với ngôn từ như sau:

1. Yếu tắc tham dự:

– Đoàn cấp trên:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham dự: …….. Bằng hữu trên tổng số sum vầy chi đoàn ………. Xác suất %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký kết đại hội: Đ/c …………………

3. Văn bản văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho report hoạt rượu cồn và report kiểm điểm:

b. Những sự việc góp ý mang lại phương hướng vận động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý mang đến đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. đàm luận danh sách nhân sự:

– Ý kiến đóng góp:

– Ứng cử, đề cử:

– Biểu quyết rút thương hiệu khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ thai cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Ra mắt kết trái trúng cử có các bằng hữu với số phiếu: ……….

5. Trải qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– kết quả biểu quyết: ……../ ………. Phần trăm ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội hoàn thành vào cơ hội ……………ngày ………………

Thư ký

TM. Đoàn nhà tịch


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐoàn trường:……………Chi đoàn …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc———–o0o———–

…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI chi ĐOÀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…….…

2. Địa điểm: ……………………….

3. Thành phần:

+/ khách hàng mời: – …………………………………………….

Xem thêm: 130 Câu Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Và Đáp Án – Phần 1, 130 Câu Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Và Đáp Án

+/ Đại biểu: tổng số Đại biểu được triệu tập: …………….….. đ/c

Tổng số Đại biểu có mặt: …………………………… đ/c

Tổng số Đại biểu vắng ngắt mặt gồm lý do: ………..….. đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt không lý do: ……….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành đưa ra đoàn nhiệm kỳ ………………………………………..