Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là mục tiêu của mỗi cá nhân tại những chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng hướng tới trong năm 2019. Để xong tốt phương châm đó mỗi cá thể cần đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh theo mẫu tiếp sau đây để đóng góp thêm phần xây dựng Đảng, đơn vị nước ngày một vững mạnh.Bạn đã xem: bản đăng ký cá thể học tập và tuân theo tấm gương năm 2019


*

Học tập và làm theo tấm gướng đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, âu yếm đời sống dân chúng theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mẫu bản đăng cam kết này thường tiến hành vào đầu năm, phía trên cũng chính là 1 một trong những tiêu chí đặc trưng để kiểm điểm, tấn công giá, phân các loại Đảng viên lúc cuối năm. Mời những Đảng viên cùng theo dõi mẫu bạn dạng đăng ký kết trong nội dung bài viết dưới đây:


*

Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2019

ĐẢNG ỦY ……………………….

Bạn đang xem: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương năm 2019

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. Tháng …. Năm 2019

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019“Xây dựng ý thức tôn kính Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….

Chức vụ vào Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:…………………………………………………………

Sinh hoạt tại đưa ra bộ:…………………………………………………………………………..

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … mon .. Năm…… của Đảng ủy ……. Về việc viết bạn dạng đăng cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức hcm năm 2019 “Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống quần chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Tôi xin đăng ký và hạ quyết tâm học tập chăm đề năm 2019 rõ ràng như sau:

I. Các chuẩn mực chính trong ngôn từ đăng ký

Tư tưởng hồ chí minh về kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được thể hiện là phải tất cả thái độ đánh giá cao vai trò, địa chỉ của nhân dân. Theo Bác, ước ao thật sự tôn trọng dân chúng thì phải hiểu dân. Bao gồm tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo cho “cái gốc” của dân. Với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng quần chúng. # còn nên đặc biệt chăm chú không xâm phạm mang lại lợi ích, quyền hạn hợp pháp, không xúc tầy dân. Phải luôn luôn luôn tôn trọng cùng giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo tư tưởng sài gòn về chăm lo đời sống dân chúng là vì nhỏ người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, ước ao có mức độ dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước thời gian đi xa, tp hcm vẫn ân cần “đầu tiên là quá trình đối với con người”. Fan dặn trong chúc thư “Đảng cần phải có chiến lược thật tốt để phát triển kinh tế tài chính và văn hóa, nhằm không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”.

Đạo đức hồ chí minh về ý thức tôn trọng quần chúng. # thể hiện trông rất nổi bật ở sự thống duy nhất giữa bốn tưởng đạo đức nghề nghiệp và tứ tưởng chính trị của Người.

Ý thức tôn trọng dân chúng ở tinh tướng đạo đức bắt buộc phải khai quật ở việc coi trọng, tôn vinh nhân dân. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức hồ chí minh là đề cao ý dân, sức dân, vày “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó khăn trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì chưng vậy, “đối cùng với dân ta đừng gồm làm điều gì trái ý dân. Dân ao ước gì, ta nên làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, không còn sức ship hàng nhân dân, thương cảm nhân dân, thiệt sự tôn kính nhân dân.


*

Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo tw nêu rõ, mục đích, yêu mong của câu hỏi học tập siêng đề năm 2019 là bức tốc việc tạo ra ý thức tôn trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm sóc đời sống quần chúng. # theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào cán bộ, đảng viên, nhằm tạo cồn lực to to cho công việc đổi mới, góp phần tăng mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh dạn về chính trị, tứ tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền làng mạc hội chủ nghĩa của dân, vày dân, do dân, củng cố hệ thống chính trị trong tiến trình hiện nay.

II. Các nội dung đk theo thực tiễn công tác

Dựa trên các chuẩn mực chủ yếu trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tế công tác như sau:

– thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, chế độ pháp luật của phòng nước trong thực hành thực tế công vụ, trong quan hệ giới tính với Nhân dân. Lành mạnh và tích cực tham gia những chương trình mục tiêu, cải tiến và phát triển kinh tế, văn hóa, xóm hội, con tín đồ do Đảng, nhà nước đưa ra và phạt động, làm cho gương và giúp sức nhân dân xóa đói, sút nghèo làm việc địa phương, trong cộng đồng.

– kiên quyết đấu tranh kháng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, từ giác triển khai cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động những tầng lớp dân chúng tham gia, thực hiện lời dạy dỗ của quản trị Hồ Chí Minh: “muốn fan ta theo mình, yêu cầu làm gương trước”.

“Gương mẫu mã trong thực hiện, tuyên truyền và bảo đảm chủ trương, con đường lối của Ðảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì ích lợi chung của Ðảng, đơn vị nước cùng của nhân dân”;Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để hiểu rõ sâu xa tâm tư, nguyện vọng chính đại quang minh của quần chúng, thứ 1 trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và khu vực cư trú”;Về quan hệ tình dục với nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với cách biểu hiện khách quan, công tâm, tập trung sức xử lý những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe trung khu tư, hoài vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân cùng cán bộ dưới quyền. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những thể hiện vô cảm, quan liêu liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.

Xem thêm: Người Điều Khiển Xe Đạp Xe Đạp Máy Đi Dàn Hàng Ngang Từ Ba Xe Trở Lên Thì Bị Xử Lý Như Thế Nào

III. Hướng đăng ký phấn đấu trong thời gian tới

Với những nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết chổ chính giữa năm 2019 kết thúc tốt trách nhiệm và thực hiện giỏi các văn bản đã đăng ký.