Trong bài viết này Học Toán 123 phân chia sẻ với học sinh tiểu học giải pháp đếm hình qua những ví dụ thực tế.

Bạn đang xem: Bài toán đếm hình tam giác lớp 3

CÁCH ĐẾM HÌNH TAM GIÁC

Ví dụ 1: Hình dưới đây gồm bao nhiêu hình tam giác?

Cách đếm như sau:

Bước 1: Đánh số thứ tự các hình từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (kể cả những hình không phải tam giác)

*

Bước 2: Liệt kê những hình theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ bên trên xuống dưới

– những hình tam giác đơn: (là hình tam giác nhỏ, vào đó không chứa một hình làm sao khác)

Hình A: (1), (2)

Hình B: (1), (2)

– những hình tam giác đôi:(hình tam giác chứa 2 hình nhỏ)

HìnhB: (1+2),(1+3),(2+4)

– những hình tam giác cha (hình tam giác chứa 3hình nhỏ)

– các hình tam giác tư(hình tam giác chứa 4hình nhỏ)

– …..

– Tam giác to: Hình tam giác chứa tất cả các hình

Hình A: (1+2)

HìnhB: (1+2+3+4)

Vậy hình A có 3 hình tam giác, hình B tất cả 6 hình tam giác

Ví dụ 2: Đếm coi hình dưới đây bao gồm bao nhiêu hìnhtam giác

*

CÁCH ĐẾM HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH CHỮ NHẬT

Cách đếm tương tự như đếm hình tam giác ở trên.

Xem thêm: Ngày Đại Dương Thế Giới - : Bảo Vệ Môi Trường Biển Vì Sự Sống Và Sinh Kế

Ví dụ 3: Hình dưới đây có mấy hình vuông?

*

Ví dụ 4: Hình dưới gồm bao nhiêu hình chữ nhật?

*

CÁCH ĐẾM cấp tốc SỐ HÌNH CHỮ NHẬT

Tổng quát:

Chiều lâu năm có: n đoạn thẳng

Chiều rộngcó: mđoạn thẳng

Thì tổng số hình chữ nhật là m x n

Tính nhanh số hình chữ nhật ở Ví dụ 4.

*

– Chiều dài gồm 6 đoạn thẳng (AB, BC, CD, AC, BD, AD)

– Chiều rộng có 6 đoạn thẳng ( AM, MN, NP, AN, MP, AP)