Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (167.87 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Bài toán đếm hình tam giác lớp 1

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài1 Điền số thích hợp vào khu vực chấm.Có : ..........................hình tam giácBài 2: Hình bên có:- . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . .. Hình vuôngBài 3: Hình bên tất cả mấy hình vuông?Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông.Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình chữ nhật.Bài 4a) Có........ Hình tròn.b) gồm ....... Hình tam giác.c) bao gồm ….. Hình vuông.Bài 5 vào hình dưới đâya/b/Có …… hình tam giácBài 6: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:Hình bên tất cả số hình tam giác là:Có …… hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1A. 4B. 5C. 6Bài 7: Hình vẽ bên có:...... Hình tam giác....... Hình vuông......hình chữ nhậtBài 8:Hình vẽ bên có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuôngBài 9: Hình vẽ bên có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuông- bao gồm ......... .hình chữ nhậtCâu 10 . Vào hình dưới đây có mấy hình vuông?- Có………hình vuôngBài 11: Hình bên có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuôngBài 12: Hình bên có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 13: Hình mặt có:- bao gồm ……… hình vuông- gồm ……… hình tam giácBài 14: Hình bên có:Có ……… hình vuông Có ………hình chữ nhật. Gồm ……… hình tam giácBài 15: Hình dưới cóab/Có …… hình tam giácCó …… hình vuôngBài 16 Vẽ thêm một quãng thẳng để có 3 hình tam giác.Bài 17 Vẽ thêm một quãng thẳng để sở hữu 2 hình tam giác.Bài 18: Hình bên có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 19 Kẻ thêm một đoạn thẳng để sở hữu 3 hình
tam giác.Bài đôi mươi Hình bên có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBài 21 Hình bên có:…… đoạn thẳng, kia là: ……………ANB………………………………………………….………………………………………………….…… điểm, đó là: …………………………………….……… hình tam giác, kia là:DC.………………………..............................................................................................Bài 22 vào hình bên :a) có ……… hình tam giác.Câu 23 trong hình bên :a) bao gồm ……… hình tam giác.
b) tất cả …….. Hình vuông.b) có …….. Hình vuông.BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 24 mẫu vẽ bên bao gồm :a) ………… hình tam giác?b) gồm …… hình vuông.Có …… hình tam giác.Bài 25a)b)Trong hình vẽ mặt có:……….. Hình vuông.……….. Hình tam giác.Bài 26 Viết số thích hợp vào khu vực chấm:Trong hình vẽ bên có:a)……….. Hình vuông.b)……….. Hình tam giác.Bài 27Hình bên dưới đây:Có ……….. Hình tam giác
Có ……….. đoạn thẳngBài 28: từng hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng ?BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Có ........ đoạn thẳngCó ........ đoạn thẳngBài 30: Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có:- Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?Bài 31: Vẽ đoạn thẳng MN gồm độ dài 8 cm?......................................................................................................................................................................................................................................................Bài 32.Hình vẽ bên gồm : ……… hình tam giácBài 33.Viết số phù hợp vào nơi chấm :Hình vẽ bên có : ............... Hình tam giác................ Hình tròn................ Hình vuôngBài 34:a, có bao nhiêu hình chữ nhật ?Có tất cả số hình chữ nhật là .......………
hình vuông………hình trònBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1b, tất cả bao nhiêu hình tam giác ?Có tất cả số hình tam giác là .......Bài 35.Điền số thích hợp vào địa điểm chấm.Hình sau đây có: ........... Hình chữ nhật:............hình tam giácBài 36.Hình bên gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giácBài 37.Hình bên bao gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giáce. 10 tam giácBài 38.Viết số tương thích vào chỗ chấm hình mẫu vẽ bên gồm ?- ………………………..hình tam giác ?- ………………………..hình vuông ?
Bài 39 Viết tên từng hình vào nơi chấm:BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Hình ................Hình ................Hình ....................Bài 40.cho hình vẽa. Trong hình gồm bao nhiêu hình vuông? Có…..Hìnhvuôngb. Trong hình gồm bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hìnhtam giác


*
bài bác giảng 200 bài xích toán năng khiếu lớp 1 1 825 11
*
tư liệu 200 bài toán năng khiếu lớp 1 17 930 16
*
Tài liệu bài xích toán dành cho lớp 1 11 568 0
*
ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm giải những bài toán nổi bật lớp 4 bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn trực tiếp 8 690 4
*
CÁC bài bác TOÁN điển HÌNH lớp 5 với PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy 14 591 0


Xem thêm: What Is Winlogon - How To Remove Winlogon

*
SKKN ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm GIẢI những bài TOÁN điển HÌNH lớp 4 BẰNG “PHƯƠNG PHÁP DÙNG sơ vật dụng đoạn THẲNG 27 486 1