Với phương pháp giải bài bác tập cấp cho số cộng cực hay Toán học lớp 11 với tương đối đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài bác tập có giải thuật cho tiết để giúp học sinh nạm được phương pháp giải bài xích tập cấp cho số cộng cực hay.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập cấp số cộng cực hay


Phương pháp giải bài tập cấp cho số cộng cực hay

A. Cách thức giải và Ví dụ

Để khẳng định một cấp cho số cộng, ta cần xác minh số hạng đầu với công sai. Vì chưng đó, ta thường xuyên biểu diễn giả thiết của câu hỏi qua u1và d.

Cho cung cấp số cộng (un). Lúc đó:

un= u1+ (n-1)d: số hạng bao quát của cấp cho số cộng;

d: công sai của cấp cho số cộng

*

Ví dụ minh họa

Bài 1:Cho cấp số cộng

*

1.Tính số hạng sản phẩm công nghệ 100 của cấp cho số ;

2.Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp cho số ;

3.Tính S = u4+ u5+ …+ u30.

Đáp án và gợi ý giải

Từ mang thiết bài bác toán, ta có:

*

1.Số hạng máy 100 của cấp số: u_100=u_1+99d=-295

2.Tổng của 15 số hạng đầu:

*

3.Ta có:

*

Bài 2:Tìm tư số hạng liên tiếp của một cung cấp số cùng biết tổng của chúng bằng đôi mươi và tổng các bình phương của chúng bằng 120.

Đáp án và gợi ý giải

Giả sử bốn số hạng đó là a – 3x, a – x, a + x, a + 3x với công không nên là d = 2x. Lúc đó, ta có:

*

Vậy bốn số đề nghị tìm là 2,4,6,8.

*

B. Bài bác tập vận dụng

Bài 1:Cho một cấp cho số cùng (un) bao gồm u1= 1 cùng tổng 100 số hạng đầu bởi 24850. Tính

*

Lời giải:

Gọi d là công không đúng của cung cấp số sẽ cho

Ta có: S100= 50(2u1+ 99d) = 24850

*

Ta có

*

Bài 2:Cho cung cấp số cộng (un). Khẳng định cấp số cộng

*

Lời giải:

Ta có:

*

Vậy bí quyết của CSC là : un= u1+ (n-1)d = 70-20n

Bài 3:Với CSC ngơi nghỉ câu 3. Tính tổng S = u5+ u7+ …+ u2011

Lời giải:

Ta tất cả u5, u7, …, u2011lập thành CSC cùng với công không đúng d = và bao gồm 1003 số hạng nên

*

Bài 5:Cho cấp cho số cộng (un) bao gồm u1= 4 cùng d = -5 Tính tổng 100 số hạng trước tiên của cấp số cộng.

Lời giải:

*

Bài 4:Cho CSC

*

1.Xác định công sai và công thức tổng thể của cung cấp số;

2.Tính S = u1+ u4+ u7+ …+ u2011.

Lời giải:

Gọi d là công không nên của CSC, ta có:

*

1.Ta có công sai d = 3 và số hạng bao quát : un= u1+ (n-1)d = 3n-2.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Phong Hóa Lí Học Phong Hóa Hóa Học Và Phong Hóa Sinh Học

2.Ta có các số hạng u1, u4, u7,..., u2011lập thành một CSC có 670 số hạng với công sai d’ = 3d, bắt buộc ta có: