Trong khi giao tiếp, khi bắt buộc trả lời thắc mắc hoặc khi phải nói đến một nhà đề, bạn gặp gỡ phải vấn đề nhắc đi nói lại một cấu trúc câu duy nhất khiến cuộc tiếp xúc trở nên nhàm chán. Vị vậy, trong nội dung bài viết hôm nay, Topica NATIVE sẽ giúp bạn tổng hợp những cấu trúc viết lại câu tiếng Anh để có thể giao tiếp trôi chảy, si hơn nhé!

1. Tại sao phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài tập viết lại câu của đề bài thì họ còn áp dụng các cấu trúc viết lại câu trong những trường đúng theo dưới đây:

Khi hy vọng câu trả lời không biến thành nhắc lại thắc mắc và trở yêu cầu hay hơnSử dụng kết cấu linh hoạt hơn, né nhàm chánChuyển từ bỏ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị độngChuyển từ câu trực tiếp sang câu con gián tiếpSử dụng giữa những trường hợp về đảo ngữ vào câu tiếng Anh
Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu trong tiếng anh


2. Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Dưới đây Topica sẽ giới thiệu đến bạn các kết cấu viết lại câu không biến đổi nghĩa trong giờ đồng hồ Anh. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng những từ, các từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work.

Because of the rain, we can’t go to work.

(Bởi do trời mưa, nên shop chúng tôi không thể đi làm việc được)

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có các từ, các từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Mặc dù cực kỳ ồn ào, nhưng cửa hàng chúng tôi vẫn tiếp tục học cho hoàn thành bài)


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that với such that (quá … mang lại nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các công thức viết lại câu trong tiếng Anh – cấu trúc so that và such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to lớn see it.

(Cái phim này ngán tới nổi nhưng chẳng ai muốn coi nó hết)

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V

⇔ not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá lớn để hoàn toàn có thể mặc vừa dòng váy kia)

 Xem tất tần tật về cách hình thành câu tủ định vào câu không thể quăng quật qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. Mang đến mức) dùng thay thế sửa chữa với cấu tạo too to (quá … tới mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Mấy đôi giày này quá bé xíu so với mẫu chân của anh ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us khổng lồ answer.

(Câu hỏi quá khó đến nổi không người nào trong chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + lớn V


*

Viết lại câu là 1 trong dạng bài bác tập phổ hải dương trong giờ đồng hồ Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác sống ngơi nghỉ vùng quê là việc khó khăn so với mình)

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển đổi câu If not lịch sự unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: không được thay đổi loại câu điều kiện, chỉ được chuyển đổi nghĩa che định hay nghi ngại của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, bạn có thể đi dã ngoại)

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu cùng với thì bây giờ hoàn thành lịch sự thì thừa khứ đối kháng (dùng chủ ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã ba năm kể từ thời điểm Huân và Vy kết hôn)

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy sẽ quay lại đây)

Câu cầu ở hiện nay tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi có hật những tiền)

Câu ước ở vượt khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi cầu gì mình có thể nói rằng rằng tôi yêu thương anh ấy)


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển đổi câu có thì lúc này hoàn thành phủ định quý phái thì thừa khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cùng tôi gặp Lucy là khi công ty chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi chạm mặt anh ta lần cuối khi tôi vẫn tồn tại là học tập sinh)

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì thừa khứ đơn thanh lịch thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã đùa ghi-ta từ lúc cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Betty walks to lớn school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk lớn school.

(Betty mất 15 phút để quốc bộ tới trường)


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native để được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển thay đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: phái nam didn’t go home until he finishes all the tasks.

It was not until nam finished all the tasks that he went home.

(Mãi cho tới khi Nam chấm dứt xong hết mọi công việc thì cậu bắt đầu về nhà)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái nam là non sông xinh đẹp nhất theo quan điểm của tôi ↔ Theo quen thuộc điểm của tôi, không nơi nào đẹp bởi Việt Nam)

Chuyển đổi câu đối chiếu bằng thành so sánh hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bởi bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu trúc started/began quý phái thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tiếng Anh từ tứ năm trước)


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa lúc nào xem bộ phim truyền hình này trước đây)

 Xem biện pháp dùng cụ thể tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed.

↔ It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu giờ đồng hồ Anh – câu kiến nghị tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao chúng ta không quốc bộ đi? ↔ cô bé đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to lớn + V hoặc lớn have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said lớn drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone home when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về bên thì anh ta xuất hiện)

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng cấu trúc Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to bởi vì something

⇔ S + be + supposed to bởi vì something

Ví dụ: It’s your duty khổng lồ protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st to lớn doing st

⇔ S + would rather + vày st than bởi st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.

↔ I would rather stay at home than hang out with him.

(Con thà trong nhà còn hơn đi chơi với hắn ta)

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to lớn V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko thích con thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ)


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không đáng để bi tráng đâu)


*

Hãy luyện tập thật những để ghi ghi nhớ được những kết cấu viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán How với What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy cấp tốc quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một thiếu nữ xinh đẹp)


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need to lớn V

⇔ lớn be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you lớn come here.

(Ah không cần phải đến đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer vì chưng I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không thể yêu em nữa)

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed to + V-ing/N

⇔ S + be used to + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không nhất thiết phải đến phía trên đâu)

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive thay thế sửa chữa cho kết cấu because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to V

Ví dụ: She studies hard because she wants khổng lồ pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học hành cần mẫn vì mong muốn đậu kỳ thi)


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

3. Video clip 3 mẹo viết lại câu giờ đồng hồ Anh

4. Bài bác tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án

Để củng cố kiến thức và kỹ năng về các công thức viết lại câu vừa học tập ở trên, hãy thuộc Topica làm các dạng bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh bên dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, và green vegetables. (reorder list)The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go to work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her free time

Bài tập 2: bài tập viết lại câu không biến hóa nghĩa

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from phái nam Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh gồm đáp án


8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

I can’t go to work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her không tính phí time => ……………………………………..Police asked him to lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vì chưng after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place khổng lồ buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thảm bại weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. Khổng lồ know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài tập

Đáp án bài 1The man was angry.The council refused khổng lồ collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The game was cancelled because of the rain.I can’t go to work on time because of heavy rain.I am used lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.Đáp án bài bác 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours khổng lồ drive from phái nam Dinh lớn Ha Noi.The owner of the oto is thought lớn be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you lớn go swimming.

Xem thêm: Toàn Văn Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc, Sửa Đổi Lối Làm Việc

Đáp án bài xích 3I can’t go lớn work on time because of heavy rain.I am used khổng lồ playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years to learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time bởi vì I think she loves me.Đáp án bài 4