Tổng hợp bài tập Chương III môn Toán lớp 7: những thống kê là tài liệu rất bổ ích mà girbakalim.net muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập về thống kê

Bài tập về những thống kê tổng hợp cục bộ kiến thức lý thuyết, những dạng bài bác tập bám sát nội dung học trong SGK. Qua này sẽ giúp các bạn học sinh kiểm tra kiến thức tương tự như củng cầm cố lại các kiến thức đã làm được học về chương 3: Thống kê. Đồng thời đó cũng là tài liệu để các bạn ôn tập để đạt được công dụng cao trong số bài kiểm tra, bài xích thi học tập kì 2 chuẩn bị tới.


Bài tập về thống kê lớp 7


A. Triết lý chương Thống kê

1. Dấu hiệu nhận biết

Số liệu thống kê là những số liệu thu thập được khi khảo sát về một dấu hiệu. Từng số liệu là 1 trong giá trị của lốt hiệu.


Ví dụ 1: Số cân nặng (tính tròn mang lại kg) của đôi mươi học sinh đánh dấu như sau:

28

35

29

37

30

35

37

30

35

29

30

37

35

35

42

28

35

29

37

20

Dấu hiệu tại chỗ này là: số khối lượng của mỗi học sinh

2. Tần số

Bảng “tần số” thường được lập như sau:

Vẽ một khung người chữ nhật bao gồm hai dòngDòng bên trên ghi những giá trị không giống nhau của dáu hiệu theo sản phẩm công nghệ tự tăng dầnDòng bên dưới ghi các tần số tương xứng với mỗi quý giá đó.

Ví dụ: Lập bảng “tần số” của VD1

Số cân nặng (x)

28

29

30

35

37

42

Tần số (n)

2

3

4

6

4

1

3. Tần suất:

- tần suất f của một giá trị được tính theo công thức:

*
, trong những số đó N là số các giá trị, n là tần số của một giá chỉ trị, f là gia tốc của cực hiếm đó. Bạn ta thường xuyên biểu diễn gia tốc dưới dạng tỉ số phần trăm.


4. Số trung bình cộng

- nhờ vào bảng " "tần số", ta rất có thể tính số mức độ vừa phải công của môt lốt hiêu (kí hiêu arX ) như sau:

- Nhân từng giá tri với tần số tương ứng;

- Công toàn bộ các tích vừa kiếm tìm được;

- phân tách tổng đó cho số những giá trị (tức là tổng những tần số).

- cách làm tính:

*

Trong đó:

*
*
giá tri khác nhau của dấu hiêu X

*
là k tần số tương ứng.

N là số các giá tri.

5. Kiểu mốt của lốt hiệu

Mốt của tín hiệu là giá chỉ trị tất cả tần số lớn số 1 trong bảng tần số. Kí hiệu là Mo

- biện pháp giải so với các dạng bài xích tìm kiểu mẫu của dấu hiệu:

Lập bảng tần số.Tìm mốt cảu dấu hiệu là giá chỉ trị bao gồm tần số lớn số 1 trong bảng tần số.

6. Vẽ biểu đồ 

Biểu thứ đoạn thẳng:Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau).Xác định những điểm tất cả tọa độ là cặp số tất cả giá trị và tần số của chính nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành tất cả cùng hoành độ.Biểu thứ hình chữ nhật:Các đoạn trực tiếp trong biểu đồ vật đoạn trực tiếp được thay bởi hình chữ nhật.Biểu vật dụng hình quạt:

Đó là một hình tròn trụ được phân thành các hình quạt nhưng mà góc làm việc tâm của những hình quạt tỉ trọng với tần suất.

B. Bài bác tập về thống kê

Bài toán 1: Điều tra số bé trong 30 gia đình ở một khu vực dân cư người ta gồm bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây:

2

4

3

2

8

2

2

3

4

5

2

2

5

2

1

2

2

2

3

5

5

5

5

7

3

4

2

2

2

3

Hãy mang lại biết:

a. Dấu hiệu cần kiếm tìm hiểu. Gía trị của lốt hiệu.

b. Số đơn vị điều tra

c, Số các giá trị không giống nhau của vết hiệu.

d. Những giá trị không giống nhau của tín hiệu và tần số của chúng.

Bài toán 2: Điều tra về việc tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của 20 mái ấm gia đình ở một tổ dân phố, ta có tác dụng sau:

165

85

65

65

70

50

45

100

45

100

100

100

100

90

53

70

140

41

50

150

Hãy mang đến biết:

a. Dấu hiệu cần kiếm tìm hiểu.

b. Số đơn vị điều tra

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Bài toán 3: Chọn 60 gói trà một phương pháp tùy ý vào kho của một siêu thị và đem cân, công dụng được đánh dấu trong bảng bên dưới đây

Khối lượng từng gói chè (tính bởi gam)

49

48

50

50

50

49

48

52

49

49

49

50

51

49

49

50

51

49

51

49

50

51

51

51

50

49

47

50

50

50

52

50

50

49

51

52

50

49

50

49

51

49

49

49

50

50

51

50

48

50

51

51

51

52

50

50

50

52

52

52


Hãy cho biết:

a, dấu hiệu cần kiếm tìm hiểu. Số tất cả các quý hiếm của lốt hiệu;

b. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu;

c, Viết những giá trị khác nhau của dấu hiệu và kiếm tìm tần số của chúng.

Xem thêm: Sự Khám Phá Và Thể Hiện Vẻ Đẹp Tình Cảm Gia Đình Qua Bài Thơ Bếp Lửa Và Chiếc Lược Ngà

....................