SUBJECT-VERB AGREEMENT

CHUYÊN ĐỀ 11 : SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ (SUBJECT-VERB AGREEMENT)

* PHẦN I: LÍ THUYẾT

 Trong giờ Anh động tự phải phù hợp với công ty ngữ của nó. Gắng thể:


Chủ ngữ số không nhiều (He, She, It ,The boy, The camel ,…) hễ từ phân tách số ít .

Bạn đang xem: Bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Ex: The car was new.

Chủ ngữ số nhiều: hễ từ chia số nhiều . 

Ex: The books were on the top shelf.

Ex: These women wash their clothes everyday.

  Nhưng chủ ngữ trong giờ Anh không phải lúc nào cũng dễ xác định theo số không nhiều hoặc số nhiều vày vậy khi xác minh chủ ngữ ta buộc phải Lưu ý các trường hòa hợp sau:

 1.Chủ ngữ là 1 trong những danh rượu cồn từ, rượu cồn từ nguyên thể hay là một mệnh đề: động từ phân tách theo ngôi máy 3 số ít.

Ex: Walking in the rain is not a good idea.

Ex: to learn a foreign language is necessary.

Ex: That you get high grades in the school is very important.

 2.Chủ ngữ là 1 trong những nhóm tự thì phải tìm từ bao gồm và phân chia động từ tương xứng với trường đoản cú đó

Ex: A list of new books has been posted in the library.

Ex: The shops along the mall are rather small.

3 . S1 + of/ as well as/ with/ together with/ in addition to/ along with/ accompanied by/ no less than +S2 =>Động từ bỏ hoà hợp với S1.

Ex: The professor together with his three students has been called lớn court.

Ex: The mayor as well as his councilmen refuses lớn endorse the bill.

Ex: The students along with their khung teacher were at the beach yesterday.

4 .Chủ ngữ là đại từ bất định: one, everyone, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, anything, something, nothing, everything =>Động từ phân tách số ít

Ex: Nobody is at trang chủ now. 

Ex: Is there anybody here?

Ex: Everything has been all right so far.

5: hai hay các chủ ngữ số không nhiều đựơc nối vày liên từ and thì đòi hỏi một hễ từ số nhiều

– The boy & the girl love their parents dearly.

– Tom và Mary were late yesterday.

Tuy nhiên, giả dụ hai chử tự này diễn tả một người, một vật hay như là 1 ý tưởng thông thường thì hễ từ vẫn sinh hoạt số ít.

– Bread và butter is my daily breakfast.

– lớn love and to be loved is the greatest happiness in life.

<6> : Hai công ty ngữ được nối với nhau bằng và mà trước công ty ngữ đầù gồm EACH, EVERY, MANY A, NO thì đụng từ cần ở số ít.

– Each boy & girl has a textbook.

– No teacher và student is present.

<7> : khi hai nhà ngữ ø được nối vị OR,NOR, BUT, NOT ONLY… BUT…. ALSO ,EITHER… OR, NEITHER…NOR…thì cồn từ hoà hợp cùng với nhà ngữ øgần nó nhất

– He or you are the best student in this class.

– Neither Jack nor I am willing to vì chưng that.

<8> : lúc hai chủ ngữ đươc nối vì AS WELL AS, NO LESS THAN, WITH thì cồn từ hòa phù hợp với chủ ngữ trang bị nhất.

– John, as well as you, is responsible for this act.

– Tom, with his friends, is in the car.

<9> : Một danh tự tập phù hợp ( collective noun ) cần 1 cồn từ số đôi lúc ta ngụ ý nói tới từng

cá nhân làm cho tập vừa lòng ấy, dẫu vậy động từ vẫn là số ít ví như ta ý niệm nói thông thường chung coi cả tập

hợp như một solo vị 

– The family of this dead soldier is noble.

– The family go to lớn the movies every Sunday morning.

Các từ thường gặp như: jury, commitee, crowd, team, group, majoriry

Lưu ý trường hợp: The number of + Danh từ số ít

A number of + Danh từ số nhiều

<10> : Khi nhà ngữ là danh trường đoản cú có hiệ tượng là số những nhưng nghĩa lại là số không nhiều thì rượu cồn từ phân tách ở số ít.

No news is good news.

– Physics is more difficult than chemistry.

các danh từ bỏ thường gặp như : news, physics, mathematics, politics, gymnastics, phonetics, measles, mumps, rickets, the United States, the Philippines, billards, dominoes…

<11> : Khi công ty ngữ là danh từ bỏ chỉ trọng lượng, đo lường, giá thành hay mức giá thì được coi là số ít, rượu cồn từ theo sau cũng ở số ít.

– Ten thousand dollars is a big sum of money.

– Five hundred miles is a long distance.

<12> : Khi chủ ngữ  là đại từ biến động như : everyone, something, nobody,anything, any body, every thing, no one…thì hễ từ theo sau đề xuất ở số ít

– Nobody has opened the door.

– Is everyone present ?

Lưu Ý : 1) lúc “ each” theo sau chủ ngữ thì each không còn ảnh hưởng tới động từ nữa. Nếu chủ ngữ là danh từ số nhiều thì động từ phân chia ở số nhiều , chủ ngữ số ít thì động từ số ít

– Big cities each have their own special problem

2) Các đại từ both, several, few,many, others đòi hỏi động từ đi theo phải ở hình thức số nhiều

– Both were small

– Many of her books are in English

3) Một số đại từ bất định như: all, any, some, none, có thể đi với số nhiều tuyệt số ít tùy thuộc vào ngữ nghĩa mà danh từ nó cầm thế.

– All of the money is reserved for emergencies

-All of the candidates promise to improve the educational system

<13> : vào câu bước đầu bằng THERE thì đụng từ hòa phù hợp với chủ trường đoản cú theo sau nó.

– There stands a pagoda facing the little lake.

– There were a lot of people at the meeting.

<10> : Động từ tất cả chủ tự là đại từ dục tình thì phải hoà hợp thuộc ngôi với số cùng với tiền vị từ của đại trường đoản cú ấy

– He works for the factory which makes cars.

– The man who is living near my house teaches us English.

<14>: một số trong những từ như paints, trousers, pliers, scissors, shears (kéo lớn), tóng (cái kẹp), shoes, glasses, gloves là danh từ số các và phải động từ số nhiều đi cùng. Tuy nhiên, khi có từ pair (of) đi trước những danh từ này đứng thống trị ngữ th́ đụng từ theo sau là số ít.

– The scissors are very sharp

– A pair of scissors was left on the table.

<15> : lúc chủ ngữ là một phân số , phần trăm, xuất xắc các từ như: half, part, plenty và rest thì động từ phụ thuộc và danh từ bổ ngữ cho giới từ theo sau phân số tốt phần trăm đó

– Sixty percent of his house is painted blue

-Half of thier relatives live abroad

<16>: khi diẽn giải các bài toán đối chọi giản như cộng trừ nhân phân chia ta cần lưu ý. Lúc cộng giỏi nhân, ta có thể dùng động từ số ít giỏi số nhiều đều được

Two and two is/ are four

-Three times three is/ are nine

Nhưng với trừ và chia thì luôn luôn dùng động từ số ít.

– Nine minus four is five hoặc nine minus four leaves five / -Fifteen divided by five is three

 <17> lúc chủ ngữ là tiêu đề sách báo, thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai đoàn thể, quốc gia, cho dù viết sinh hoạt số nhiều=> cồn từ phân tách theo S số ít.

Ex: Chaucer’s Canterbury Tales includes many humorous characterizations.

Ex: The Malay States is now part of the Federation of Malaysia.

– The Moon và Six Pence is for the Art for Art sake

18.Các danh tự chỉ bệnh tật, môn học, môn thể thao, thương hiệu nước, thủ đô: news, means, series, billiards, mathematics, species, measles, mumps, rickets, mathematics, economics, , linguistics, physics, phonetics, athletics, politics, statistics, Algiers, Athens, Brussels, Marseilles, Naples, the Philippines, the United Nations, the United States, Wales………) => động từ phân chia theo S số ít.

Ex: The morning news is on at 6 o’clock.

Xem thêm: W Là Gì Trong Vật Lý - Công Thức Tính Công Suất Và Bài Tập Vận Dụng

Ex: Measles is sometimes serious.

Tải về

Bài tập vận dụng

Đáp án

CHUYÊN ĐỀ 12: MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (ADVERBIAL CLAUSES) – bài xích tập tiếng anh 8 cải thiện >> tại đây