Bài viết sau đây ôn tập cho các bạn về nguyên tắc đếm lớp 11. Kế tiếp là phần bài tập về quy tắc đếm lớp 11 bao gồm lời giải cụ thể và phân dạng theo phương thức giải.

Bạn đang xem: Bài tập về quy tắc đếm lớp 11


I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT QUY TẮC ĐẾM

QUY TẮC CỘNG mang đến HAI PHƯƠNG ÁN

Giả sử một các bước V có thể được tiến hành theo phương pháp A hoặc cách thực hiện B. Tất cả m cách thực hiện theo phương pháp A và tất cả n cách thực hiện theo giải pháp B, không tồn tại cách triển khai nào của phương pháp A trùng với cách thực hiện của giải pháp B. Lúc ấy có m+n bí quyết thực hiện quá trình V.

QUY TẮC CỘNG MỞ RỘNG cho NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Giả sử một các bước V rất có thể được thực hiện theo 1 trong các k phương án A(1), A(2),…,A(k). Bao gồm n(1) cách tiến hành theo giải pháp A(1), gồm n(2) cách tiến hành theo phương pháp A(2),…có n(k) cách tiến hành theo cách thực hiện A(k), không tồn tại cách thực hiện nào của các phương án trùng nhau. Khi ấy có n(1)+n(2)+…+n(k) cách thực hiện quá trình V.

QUY TẮC CỘNG DƯỚI DẠNG TẬP HỢP

Cho A và B là hai tập thích hợp hữu hạn. Khi ấy n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B). Đặc biệt giả dụ A∩B=∅ thì n(A∪B)=n(A)+n(B).

QUY TẮC NHÂN cho HAI PHƯƠNG ÁN

Giả sử một các bước V được thực hiện qua hai quy trình liên tiếp A và B. Gồm m phương pháp thực hiện quy trình A. Với mỗi bí quyết thực hiện quy trình A lại có n phương pháp thực hiện công đoạn B. Lúc ấy có m.n phương pháp thực hiện công việc V.

QUY TẮC NHÂN MỞ RỘNG cho NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Giả sử một quá trình V được tiến hành qua k quy trình liên tiếp nhau A(1), A(2),…,A(k). Gồm n(1) cách thực hiện công đoạn A(1), cùng với mỗi biện pháp thực hiện công đoạn A(1) bao gồm n(2) phương pháp thực hiện công đoạn A(2),…, với mỗi giải pháp thực hiện công đoạn A(k-1) gồm n(k) giải pháp thực hiện công đoạn A(k). Khi đó có n(1).n(2)….n(k) giải pháp thực hiện các bước V.

QUY TẮC NHÂN DƯỚI DẠNG TẬP HỢP

Tập vừa lòng AxB=(x,y) được hotline là tích Descartes (Đề-các) của nhì tập hòa hợp A với B.

Khi kia n(AxB)=n(A).n(B).

II. BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM LỚP 11 CÓ LỜI GIẢI : ĐẾM TRỰC TIẾP

Để đếm số cách triển khai một công việc, ta phân ngăn cách thực hiện các bước đó thành những phương án, trong những phương án lại chia thành các công đoạn. Kế tiếp sử dụng quy tắc nhân và quy tắc cộng để suy ra số giải pháp thực hiện quá trình đó.

Bài 1.

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm:

a.Một chữ số.

b.Hai chữ số.

c.Hai chữ số kháu nhau?

Lời giải:

a. Liệt kê được 4 số thỏa mãn.

b. Hotline số gồm 2 chữ số bắt buộc lập là ab.

Chữ số a tất cả 4 biện pháp chọn, chữ số b gồm 4 giải pháp chọn

Vậy theo nguyên tắc nhân ta có: 4.4 = 16 (số).

c. Hotline số gồm 2 chữ số phải lập là ab.

Chữ số a bao gồm 4 giải pháp chọn, chữ số b gồm 3 bí quyết chọn.

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 4.3 = 12 (số).

Bài 2.

Có bao nhiêu số nguyên của tập đúng theo 1; 2;…; 1000 mà phân chia hết đến 3 hoặc 5?

Lời giải:

*
*

Bài 3.

Có từng nào cách xếp 5 các bạn nam và 7 bạn gái thành một mặt hàng ngang, làm sao cho không có cặp đôi bạn trẻ nam như thế nào đứng cạnh nhau.

Lời giải:

Xếp 7 nữ giới thành hàng ngang gồm 7.6.5.4.3.2.1=5040 cách xếp.

Khi đó 7 bạn gái chia sản phẩm ngang thành 8 khoảng tầm trống.

Xếp 5 chúng ta nam vào 8 khoảng trống đó sao cho mỗi khoảng trống xếp những nhất một chúng ta nam. Số bí quyết xếp 5 các bạn nam là: 8.7.6.5.4=6720 biện pháp xếp.

Theo phép tắc nhân có: 5040x 6720=33868800 giải pháp xếp.

III. BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM LỚP 11 CÓ LỜI GIẢI : ĐẾM GIÁN TIẾP

Để đếm số cách tiến hành một công việc nào đó, mà câu hỏi đếm trực tiếp phức tạp, tín đồ ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp đếm phần bù. Nghĩa là bỏ đi một trả thiết tạo ra sự phức tạp. Khi ấy giả sử đếm được m bí quyết thực hiện. Trong những cách triển khai đó ta đếm số cách thực hiện công việc mà không thỏa mãn nhu cầu giả thiết loại bỏ được n cách thực hiện. Suy ra tất cả m-n bí quyết thực hiện các bước đã cho.

Bài 1.

Trong một hộp có 4 viên bi xanh với 6 viên bi đỏ. Bao gồm bao nhiêu cách lựa chọn ra 3 viên bi làm thế nào cho có ít nhất 1 viên bi đỏ?

Lời giải:

Chọn bỗng nhiên 3 viên bi bất kỳ có (10.9.8):(3.2.1)=120 cách. Số cách chọn 3 viên màu xanh lá cây là 4.3.2=24.

Vậy số cách vừa lòng yêu cầu vấn đề là 120-24=96 cách.

Bài 2.

Trong khía cạnh phẳng gồm 5 điểm khác nhau A, B, C, D, E. Hỏi bao gồm bao nhiêu véc tơ không giống véc tơ không. Có điểm đầu với điểm cuối là những điểm A, B, C, D, E thỏa mãn nhu cầu điểm A ko phải là điểm đầu?

Lời giải:

Ta đếm số véc tơ được chế tạo thành tự 5 điểm là 5.4=20.

Ta đếm số giải pháp chọn véc tơ được tạo thành từ bỏ 5 điểm nhưng mà điểm A là điểm đầu gồm 4 véc tơ.

Vậy gồm 20-4=16 véc tơ thỏa mãn.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Định Lý Toán Học ? Những Định Lý Hay Gặp Trong Các Kì Thi

Bài 3.

Mỗi mật khẩu máy vi tính gồm 6 cam kết tự, mỗi ký kết tự hoặc là 1 trong chữ cái hoặc là một trong chữ số với mặt khẩu yêu cầu có tối thiểu một chữ số. Hỏi lập được từng nào mật khẩu?