Gần tới thi vào cuối kỳ nhưng bạn vẫn mãi đã loay hoay với những bài tập phạt âm s, es với ed. Nếu như khách hàng vẫn không ghi lưu giữ được các quy tắc thì hãy đọc các nội dung bài viết về cách phạt âm ed, cách vạc âm s và es của ELSA Speak để giao hàng học giờ Anh online cùng offline thật kết quả nhé. Sau thời điểm đã thuộc các mẹo và quy tắc hãy cùng làm những dạng bài tập tiếp sau đây cùng ELSA nào!
nhu cầu học giờ Anh* Chọn nhu yếu học giờ anh của doanh nghiệp Tiếng Anh tiếp xúc Tiếng Anh chăm ngành không giống
Đuôi ed phát âm là /t/ khi đụng từ có phát âm dứt bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phạt âm là /ed/ khi cồn từ tất cả phát âm chấm dứt bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).Đuôi ed phân phát âm là d với tất cả các trường đúng theo còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn đang xem: Bài tập về phát âm

Bạn muốn nghe chính xác cách vạc âm? coi ngay phía dẫn thiết đặt gói Elsa Speak Trọn đời.


*

Bài tập luyện phát âm ed online:

1. A. WorkedB. WantedC. StoppedD. Asked
2. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3. A. TalkedB. WatchedC. LivedD. Stopped
4. A. CoveredB. Installed C. DescribedD. Decorated
5. A. ClaimedB. WarnedC. OccurredD. Existed
6. A. CarriedB. LookedC. ManagedD. Opened
7. A. PleasedB. SmokedC. StoppedD. Missed
8. A. WaitedB. MendedC. ObjectedD. Faced
9. A. PleasedB. ErasedC. IncreasedD. Amused
10. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
11. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
12. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
13. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
14. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
15. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
16. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
17. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
18. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
19. A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
20. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
21. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
22. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
23. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
24. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
25. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
26. A. DecidedB. WaitedC. HandedD. Designed
27. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
28. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
29. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
30. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
Bài tập phân phát âm ed trọng tâm

Đáp án của bài tập phát âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, đôi mươi – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

Phát âm s, es

Mẹo/ bí quyết làm bài tập phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất:

Từ xong bằng âm vô thanh đọc là /s/.Từ ngừng bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm phát âm là /z/.Trường hợp quan trọng đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ hiểu là /iz/.

Trong đó:

Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo nhớ cách phát âm s/ es đơn giản dễ dàng nhất là nhớ những âm kèm phương pháp đọc tương ứng, như biện pháp hướng dẫn giải bài xích tập vạc âm s/es làm việc trên.


*
Bài tập phân phát âm s, es bao gồm 3 phương pháp đọc là /s/, /z và /iz/

Bài tập s, es gồm đáp án:

1. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps
2. A. SignsB. ProfitsC. BecomesD. Survives
3. A. WalksB. StepsC. ShutsD. Plays
4. A. WishesB. PracticesC. IntroducesD. Leaves
5. A. GrassesB. StretchesC. ComprisesD. Potatoes
6. A. DesksB. MapsC. PlantsD. Chairs
7. A. PensB. BooksC. PhonesD. Tables
8. A. DipsB. DesertsC. BooksD. Camels
9. A. MilesB. AttendsC. DriftsD. Glows
10. A. MendsB. DevelopsC. ValuesD. Equals
11. A. RepeatsB. ClassmatesC. AmusesD. Attacks
12. A. HumansB. DreamsC. ConcertsD. Songs
13. A. ManagesB. LaughsC. PhotographsD. Makes
14. A. DishesB. OrangesC. ExperiencesD. Chores
15. A. FillsB. AddsC. StirsD. Lets
16. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
17. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
18. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
19. A. KneesB. PeasC. TreesD. Niece
20. A. CupsB. StampsC. BooksD. Pens
21. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
22. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
23. A. NamesB. LivesC. DancesD. Tables
24. A. NightsB. DaysC. YearsD. Weekends
25. A. PensB. MarkersC. BooksD. Rulers
26. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
27. A. HorseB. ToolsC. HouseD. Chairs
28. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
29. A. PresidentB. BusyC. HandsomeD. Desire
30. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes
Bài tập phát âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12- C, 13- A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, đôi mươi – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

Bài tập dìm trọng âm giờ đồng hồ Anh


*

1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. refereeC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. preferentialC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. ObligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. BlackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. InterviewB. communityC. vocationalD. idea
24. A. NationalB. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. RespectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. GenuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. TechniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. CompulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. InformalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , 20 – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C


Trên đó là bài tập phân phát âm giờ Anh nghỉ ngơi 3 dạng bao hàm phát âm ed, phát âm s cùng es và trọng âm. Các bạn hãy thử làm cho và so sánh đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn muốn luyện tập nhiều hơn nữa với những bài bác tập phạt âm, hãy tải phần mềm học tiếng Anh online ELSA Speak với học mỗi ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói giờ Anh ELSA Speak.

Xem thêm: Tả Mẹ, Bài Văn Tả Mẹ Hay Nhất Lớp 6 Mẫu), Tả Mẹ Của Em Lớp 6


1. Mẹo làm bài bác tập phạt âm s/es luôn luôn đúng?

Từ hoàn thành bằng âm vô thanh đọc là /s/.Từ kết thúc bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/.Trường hợp đặc trưng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ hiểu là /iz/.
2. Mẹo làm bài tập tiến công trọng âm

Người học tập nên khám phá mẹo làm bài bác tập tiến công trọng âm luôn đúng theo luật lệ 10 ngón tay góp ghi nhớ lập cập và dễ dàng nhớ quy tắc đánh trọng âm.