“Have to”, “Must”, 2 trường đoản cú này đều có nghĩa là “phải“, nhưng cách dùng của từng từ lại khác biệt khiến nhiều người nhầm lẫn. Biết được điều đó, hôm nay girbakalim.net sẽ trình bày cách cần sử dụng Have to lớn Must kèm theo bài tập áp dụng để bạn đọc rất có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức này nhé!

*
*
*
Bài tập Have to, Must

Bài 1: ngừng các câu bằng phương pháp sử dụng have / has / had khổng lồ kết hợp với các đụng từ trong ngoặc

Robert can’t come out with us this evening. He ………. Late. (he / work)‘The bus was late this morning.’ ‘How long ………. ?’ (you / wait)I don’t have much time. ………. In ten minutes. (I / go)‘I’m afraid I can’t stay long.’ ‘What time ………. ?’ (you / go)Joe starts work at 5 am every day, which means ………. At four. (he / get up)We nearly missed the bus this morning. Khổng lồ catch it. (we / run)Is Lisa usually miễn phí on Saturdays or ………. ? (she / work)There was nobody lớn help me. ………. Everything by myself. (I / do)How old ………. Lớn have a driving license? (you / be)There was a lot of noise from the street. ………. The window. (we / close)Was the exhibition free, or ………. To go in? (you / pay)

Đáp án bài bác 1:

He has lớn workdid you have khổng lồ waitI have khổng lồ go / I’ll have lớn godo you have khổng lồ go / will you have lớn gohe has lớn get upWe had lớn rundoes she have khổng lồ workI had khổng lồ dodo you have lớn beWe had lớn closedid you have khổng lồ pay

Bài 2: Trong một trong những câu này, must dùng không đúng hoặc ko tự nhiên. Sửa những câu nếu đề xuất thiết

It’s later than I thought. I must go.I must start work every day at 8.30.I must remember to call Sarah tomorrow.I couldn’t get a taxi last night. I must walk home.You must come and see us again soon.Tom isn’t going out this evening. He must study for his exam.We can’t go the usual way because the road is closed. We must go another way.Julia wears glasses. She must wear glasses since she was very young.

Bạn đang xem: Bài tập về must và have to

Đáp án bài bác 2:

OKI have to start workOK (I have to lớn remember is also correct)I had to lớn walk home.OK (You have khổng lồ come is also correct)He has to studyWe have lớn goShe has had lớn wear glasses since …

Bài 3: chấm dứt các câu với mustn’t, don’t have to hoặc doesn’t have to

I don’t want anyone to know about our plan. You …….. Tell anyone.Richard …….. Wear a suit to lớn work, but he usually does.There’s a lift in the building, so we …….. Climb the stairs.I promised Kate I’d điện thoại tư vấn her tomorrow. I …….. Forget.I’m not very busy. I have a few things to do, but I …….. Vì them now.Sophie likes weekends because she …….. Get up early.You …….. Be a good player to enjoy a trò chơi of tennis.You should keep trying khổng lồ find a job. You …….. Give up.I …….. Eat too much. I’m supposed khổng lồ be on a diet.We have plenty of time before our flight. We …….. Kiểm tra in yet.

Đáp án bài bác 3:

mustn’tdoesn’t have todon’t have tomustn’tdon’t have todoesn’t have todon’t have tomustn’tmustn’tdon’t have to

Trên đấy là toàn bộ bài viết chi tiết về Cách dùng Have to với Must, hy vọng sẽ giúp bạn phát âm rõ, rành mạch được và áp dụng chúng dễ dàng dàng. Ngoài Have to, Must thì trong giờ đồng hồ Anh còn có vô vàn những cấu trúc ngữ pháp, các thì khác, các chúng ta cũng có thể tham khảo tại Học giờ Anh thuộc girbakalim.net.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Bàn Giao Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Thuộc theo dõi các bài viết sau của girbakalim.net để có thêm nhiều kiến thức hữu dụng hơn nhé. Thanks!