Bài viết sẽ tóm tắt triết lý trọng trung ương và chỉ dẫn những bài xích tập thì lúc này đơn với hiện tại tiếp diễn kèm theo đáp án giải thích cụ thể để thí sinh hoàn toàn có thể nắm rõ cách áp dụng của từng các loại thì trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì hiện tại đơn và bây giờ tiếp diễn thường mở ra nhiều trong số bài thi. Đây cũng là hai thì trong giờ Anh các thí sinh chưa sáng tỏ được hoặc gồm sự nhầm lẫn. Vị vậy, nội dung bài viết sẽ bắt tắt định hướng trọng tâm và đưa ra những bài xích tập kèm theo lời giải giải thích chi tiết để thí sinh hoàn toàn có thể nắm rõ cách sử dụng của từng một số loại thì trong giờ Anh.

Tóm tắt lý thuyết về thì bây giờ đơn và lúc này tiếp diễn

Trước lúc làm bài xích tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn, thí sinh đề xuất xem lại kim chỉ nan của những thì sau:

Thì bây giờ đơn

1. Giải pháp dùng: mô tả những hành động, đặc điểm và kinh nghiệm đang ra mắt trong hiện nay tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + V1

Câu tủ định: S + vì not /does not + V1

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Do/does + S + V-inf?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: Am/ is/are + S + complement?

Tìm gọi thêm về thi tương lai tiếp tục tại: Thì bây giờ đơn (present simple)

Thì hiện tại tiếp diễn

1. Phương pháp dùng: miêu tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

Câu phủ định: S + am/ is/ are not +V-ing

Câu nghi vấn:

Cấu trúc thắc mắc Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Cấu trúc câu hỏi thông tin: từ hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

Tìm đọc thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì hiện tại tại tiếp nối (Present continuous tense)

Bài tập thì hiện tại đơn và lúc này tiếp diễn

1. It (rain) _____________, don’t forget your umbrella!

2. Asia (be) _____________ the name of a continent.

3. Right now, I (study) _______________ at a community college in Boston.

4. Scientists (look) _________________ for a cure for Covid 19.

5. My mother (work) ________________ as a teacher in an elementary school.

6. Every evening, the old man (take) ______________ his dog out for a walk.

7. The train (leave) _____________________ the station at 7 am.

8. Climate change (destroy) ______________ many coastal cities.

9. Math (be) _________________ a compulsory subject in most schools.

10. The sun (rise) _________________ in the East & (set) _____________ in the West.

11. He usually (ride) ________________ his bicycle around the lake near his house.

12. Hey! Answer me! I (talk) ____________ lớn you!

13. I (look) __________________ for a job at the moment.

14. We (recruit) _______________ some new staff, are you interested?

15. There (be) _________________ many great universities in big cities.

Đáp án và giải thích

Đáp án

Giải thích

1. Is raining

Vì trong câu có thông tin “don’t forget your umbrella” (đừng quên cho dù của bạn), có thể suy ra rằng hành động “mưa” đang ra mắt trong thời khắc nói, buộc phải động từ sẽ tiến hành chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

2. Is

Câu này nói tới một sự thật không chuyển đổi nên là “Châu Á là một lục địa” thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng.

3. Am studying

Trong câu này hành động học “study” là một trong việc kéo dài một cách trong thời điểm tạm thời trong lúc này tại phải động tự học sẽ được chia theo thì lúc này tiếp diễn.

4. Are looking for

Vì động từ tìm kiếm “look for” một cách chữa trị là một hành vi đang diễn ra trong thời điểm hiện tại một cách trong thời điểm tạm thời nên thì hiện tại tại tiếp diễn sẽ được sử dụng.

5. Works

Do hành động làm việc “work” là một hành động diễn ra trong bây giờ và không có dấu hiệu đổi khác trong tương lai bắt buộc thì hiện tại đơn sẽ tiến hành sử dụng.

6. Takes

Việc người bọn ông dắt “take” chó đi dạo mỗi buổi tối là một thói quen đề nghị thì bây giờ đơn sẽ tiến hành sử dụng cho hành vi dắt.

7. Leaves

Việc nhỏ tàu ra khỏi “leave” đơn vị ga lúc 7 giờ thể hiện một định kỳ trình cố định và thắt chặt nên thì bây giờ đơn sẽ được sử dụng mang lại động từ tránh đi.

8. Is destroying

Vì bài toán sự chuyển đổi khí hậu “climate change” đang ra mắt một cách trong thời điểm tạm thời trong bây giờ nên động từ phá bỏ “destroy” sẽ được phân tách theo thì bây giờ tiếp diễn.

9. Is

Vì vấn đề môn toán là 1 môn học tập bắt buộc các trường trung học tập là một thực sự trong hiện tại và không có khả năng biến hóa nên cồn từ to-be sẽ tiến hành chia theo thì lúc này đơn.

10. Rises; sets

Việc mặt trời mọc “rise” ở phía Đông với lặn “set” ở hướng phía tây là một thực sự không biến hóa nên đụng từ mọc và lặn sẽ được chia theo thì lúc này đơn

11. Rides

Việc đạp xe cộ “rides” xung quanh hồ nước được thực hiện một cách thường xuyên nên đây rất có thể được xem như là một thói quen, bởi vậy hành động đạp xe sẽ tiến hành chia theo thì lúc này đơn.

12. Am talking

Dựa vào những dấu hiệu như “này” (hey) “hãy trả lời tôi” (answer me) chúng ta rất có thể thấy đó là một câu nói ra mắt trong hiện nay tại, vày vậy hành động nói sẽ được chia thì hiện tại tiếp diễn.

13. Am looking

Dựa vào tín hiệu tại thời điểm hiện nay và thực chất của hành vi tìm việc “look for a job” là một hoạt động tạm thời cho khung hình chưa cồn từ tra cứu kiếm dưới dạng bây giờ tiếp diễn.

14. Are recruiting

Câu này đang thể hiện một lời nói, rất có thể xác định phụ thuộc dấu hiệu “bạn có đon đả không” - are you interested - bên cạnh đó động từ tuyển dụng “recruit” là một hành vi kéo lâu năm một cách trong thời điểm tạm thời nên bạn cũng có thể chia hễ từ theo thì bây giờ tiếp diễn.

15. Are

Vì câu hỏi có nhiều trường đh ở các thành phố bự là một thực sự và không tồn tại dấu hiệu đổi khác trong tương lai bắt buộc động từ khổng lồ be sẽ tiến hành chia thì hiện tại đơn.

Xem thêm: Lập Bảng So Sánh Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông Và Phương Tây, So Sánh Xã Hội Phương Đông Và Phương Tây

Trên đấy là bài tập thì bây giờ đơn và hiện nay tại tiếp nối có phân tích và lý giải đáp án đưa ra tiết. Fan đọc rất có thể để lại bình luận phía dưới nội dung bài viết nếu có thắc mắc để được giải đáp.

Làm thêm nhiều bài tập tại: bài bác tập thì quá khứ đơn, vượt khứ tiếp tục và bây giờ hoàn thành