1 giải pháp dùng Because với Because of1.2 2 – cấu tạo because of 1.2.2 2.2 – Chuyển mẫu câu từ sử dụng because lịch sự because of và ngược lại1.4 I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.5 II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE sang CẤU TRÚC BECAUSE OF1.6 III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.7 gợi ý phân biệt kết cấu Because, Because Of với In Spite Of trong tiếng Anh1.7.2 2. Cấu trúc Because, Because Of với In Spite Of1.9 4. Giải pháp chuyển câu từ cấu tạo Because sang cấu trúc Because Of

Cách sử dụng Because cùng Because of

1 – kết cấu Because 

Because có nghĩa là vị vì. Because + 1 mệnh đề bao gồm nghĩa là chính vì điều gì đó đã xảy ra, hay cũng chính vì ai này đã làm gì. Sau because vẫn là một mệnh đề gồm chủ ngữ hễ từ đầy đủ. Bạn cần đặc biệt lưu ý điều này nhé. 


Công thức thành lập và hoạt động câu sử dụng because:

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Bạn vẫn xem: cách làm because of


*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.Because of his sickness his father asked him khổng lồ go stay at home.She failed the University entrance exam because of her bad grades.Because of an accident, I was late.Because of the heavy rain, I couldn’t go khổng lồ school.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.Despite / In spite of the heavy rain, we still went to lớn school.Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

Bạn đang xem: Bài tập về because và because of

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Cấu trúc BECAUSE

Because là 1 trong những giới từ bỏ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Kết cấu BECAUSE trong giờ đồng hồ Anh được dùng như sau:

BECAUSE + S + V + O

➥ Ví dụ:

I love it because it’s very beautifulShe could only eat salad because she is a vegetarian2. Kết cấu BECAUSE OF

BECAUSE OF là 1 trong những giới từ kép. Thay bởi vì đi với cùng 1 mệnh đề như Because thì Because of vẫn đứng trước một danh từ hoặc các danh từ, V-ing, đại từ. Because of cũng có công dụng chỉ vì sao tương tự như Because.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

➥ Ví dụ:

We lost because of youI pass the exam because of her help

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE sang trọng CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc thông thường khi biến hóa từ Because quý phái Because of là biến hóa mệnh đề sau Because thành một danh từ, các danh từ, đại từ hoặc V-ing. Một số luật lệ để thay đổi từ Because lịch sự Because of như sau:

1. Công ty ngữ 2 vế trong câu như là nhau

Nếu thấy 2 nhà ngữ của 2 vế trong câu giống nhau, ta bỏ chủ ngữ vế Because, đụng từ sau đó thêm đuôi -ING.

➥ Ví dụ:

Because Lan is short, she can’t reach the book on the self

➨ Because of being short, Lan can’t reach the book on the self

2. Nếu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ nghỉ ngơi vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ sinh sống vế “Because of…” thì lưu lại danh từ/cụm danh từ đó.

➥ Ví dụ:

Because there was a storm, students have lớn stay at home

➨ Because of a storm, students have khổng lồ stay at home

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ không thực hiện “Because of being a storm” mà sử dụng “Because of a storm”.

3. Nếu bao gồm danh từ và tính từ nghỉ ngơi vế Because

Khi vế Because có nhắc tới cả tính từ với danh từ, ta chỉ cần đặt tính tự trước danh từ để chế tạo thành cụm danh từ.

➥ Ví dụ:

Because the wind is strong, we can’t jogging

➨ Because of the strong wind, we can’t jogging

4. Ví như vế Because không có danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, ta đã đổi tính từ/trạng từ bỏ thành danh tự và có thể sử dụng tính từ bỏ sở hữu.

➥ Ví dụ:

Because it is windy, we can’t jogging

➨ Because of the wind, we can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t lượt thích him

➨ Because of his bad action, she doesn’t lượt thích him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài bác tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OFBecause it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel khổng lồ the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got mark 10 in Math exam so I am very happy today2. Đáp ánBecause of the rain, we stopped the matchBecause off his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beautiful, her husband very loves herBecause of hot, we will travel lớn the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Hướng dẫn phân biệt cấu tạo Because, Because Of và In Spite Of trong giờ đồng hồ Anh

1. Quan niệm về cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of

Because là 1 giới trường đoản cú đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Because of là 1 giới tự kép, được áp dụng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ lý do của sự việc, hành động.

In spite of là dùng như 1 giới từ, đứng trước danh từ hay V-ing nhằm chỉ sự tương phản cho 1 hành động.

2. Cấu trúc Because, Because Of và In Spite Ofa. Cấu trúc because

Because + S + V + O

I lượt thích it because it is very beautiful He never eat meat because he is a vegetarianb. Cấu trúc because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

I pass the essay because of her helpI angry because of himc. Cấu trúc in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

In spite of being married, she still got in an affair with a young boyShe had an affair with a young boy in spite of being married

3. Gợi ý phân biệt cấu tạo Because, Because Of cùng In Spite Of

Sau Because phải là 1 mệnh đề.Sau Because of, In spite of không được là mệnh đề cơ mà là 1 danh từ/ cụm danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Phương pháp chuyển câu từ cấu trúc Because sang cấu trúc Because Of

Nguyên tắc tầm thường khi biến đổi (Because quý phái Because Of) là biến đổi mệnh đề lép vế Because thành 1 danh từ, cụm danh từ, đại từ hay hoàn toàn có thể là V-ing. Một trong những quy tắc để giúp bạn chuyển đổi từ Because sang Because of như sau:

a. Công ty ngữ 2 vế trong câu tương tự nhau

Nếu thấy hai chủ ngữ của cả hai vế trong câu kiểu như nhau, các bạn hãy bỏ nhà ngữ vế Because, đụng từ tiếp đến thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

b. Nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ sống vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo nguyên tắc 1, nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of…” thì giữ gìn danh từ/cụm danh tự đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường đúng theo này, bạn sẽ không áp dụng “Because of being a storm” nhưng phải áp dụng “Because of a storm”.

c. Nếu gồm danh từ với tính từ làm việc vế Because

Khi vế Because có nói tới cả tính từ cũng giống như danh từ, bạn chỉ việc đặt tính tự trước danh từ để tạo ra thành cụm danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

d. Giả dụ vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, bạn sẽ đổi tính từ/trạng từ bỏ thành danh trường đoản cú và hoàn toàn có thể sử dụng tính tự sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because she acted badly, he doesn’t like her

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her

5. Bài tập thực hành (có đáp án)

1. Julia doesn’t go lớn school because she is ill

=>Because of her illness, Julia doesn’t go to lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has to copy the lesson for her.

=>Because his friend is absent . He has to lớn copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy

=>Because of her laziness,This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished

=>Because of her bad behaivior, she must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went to lớn work

=>In spite of having a bad cold, Henry still went khổng lồ work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather, they continued playing football

Bài tập

I. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vì the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn giải đáp đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had to lớn stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa không đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go lớn work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go to lớn work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vì chưng the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t bởi the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

II. Chọn đáp án đúng

1. Because vì tiếp đến là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì tiếp nối là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì sau đó là 1 nhiều danh từ

4. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì tiếp nối là 1 nhiều danh từ

Bài tập về kết cấu because

1. We stopped playing tennis ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. We had lớn hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed down …….. The recession

9. He found working in japan very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult khổng lồ understand ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had khổng lồ hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in japan very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult lớn understand because of his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với because of cùng because, in spite of trong giờ Anh có đáp án

1. Mary doesn’t go lớn school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go khổng lồ school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have to lớn copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have to lớn copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Ngắn Từ 3 Đến 5 Câu Nói Về Em Và Trường Em

9. Although he had a bad cold, William still went to lớn work

=>In spite of having a bad cold,William still went to work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Bài tập về kết cấu because

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had khổng lồ hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult to lớn understand ……… her accent.

Đáp án:

Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5.Because 6. Because 7. Because 8. Because of 9.Because of 10. Because of

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng