+ cách làm chỉ vận dụng cho trường hợp hóa học điện môi đậy đầy khoảng không gian thân hai phiên bản tụ.

Bạn đang xem: Bài tập tụ điện lớp 11 nâng cao

- tích điện của tụ điện: ( mW = fracQ.U2 = fracCU^22 = fracQ^22C)

* Chú ý:

Bài tập ví dụ:

Một tụ điện bao gồm điện dung (C_1 = 0,2mu F), khoảng cách giữa hai bản là d1 = 5 cm được nạp điện mang lại hiệu điện cầm cố U = 100 V.

a) Tính tích điện của tụ điện.

b) Ngắt tụ điện khỏi nguồng điện. Tính độ đổi thay thiên năng lương của tụ lúc dịch hai bạn dạng lại ngay gần còn giải pháp nhau d2 = 1 cm.

Hướng dẫn giải

a)

Năng lượng của tụ điện:

( mW_1 = fracC_1U_1^22 = frac0,2.10^ - 6.100^22 = 10^ - 3J)

b)

Điện dung của tụ năng lượng điện là:

(C = fracvarepsilon Sk.4pi d) => điện dung C tỉ lệ thành phần nghịch với khoảng cách d

( Rightarrow fracC_2C_1 = fracd_1d_2 \Rightarrow C_2 = C_1fracd_1d_2 = 0,2.frac51 = 1mu F = 10^ - 6F)

+ Điện tích của tụ lúc đầu là:

(Q_1 = C_1U_1 = 0,2.10^ - 6.100 = 2.10^ - 5C)

Do ngắt tụ ngoài nguồn cần điện tích Q không đổi => (Q_2 = Q_1)


Suy ra, tích điện lúc sau của tụ: ( mW_2 = fracQ_2^22C_2 = fracleft( 2.10^ - 5 ight)^22.10^ - 6 = 2.10^ - 4J)

Độ biến đổi thiên năng lượng:

(Delta mW = mW_2 - mW_1 = 2.10^ - 4 - 10^ - 3 \= - 8.10^ - 4 năng lượng giảm.

Dạng 2: Ghép tụ năng lượng điện nối tiếp, tuy nhiên song

*

- lúc tụ năng lượng điện bị đánh thủng, nó biến chuyển vật dẫn (dây dẫn).- Nếu bài xích toán có không ít tụ được mắc hỗn hợp, ta đề nghị tìm ra được bí quyết mắc tụ năng lượng điện của mạch đó rồi new tính toán.

- sau khi ngắt tụ năng lượng điện khỏi nguồn và vẫn giữa tụ điện đó cô lập thì điện tích Q của tụ này vẫn không rứa đổi.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Garena Free Fire Membership Nhận Quà Vip Miễn Phí

Bài tập ví dụ:

Một cỗ gồm bố tụ ghép tuy vậy song (C_1 = C_2 = fracC_32). Khi được tích điện bởi nguồn tất cả hiệu điện cố 45 V thì điện tích của bộ tụ điện bằng (18.10^ - 4C). Tính điện dung của các tụ điện.

Hướng dẫn giải

Ta có: (C_b = fracQ_bU = frac18.10^ - 445 = 4.10^ - 5F = 40mu F)

Ba tụ được ghép song song nên:

(C_b = C_1 + C_2 + C_3 = fracC_32 + fracC_32 + C_3 = 2C_3)

( Rightarrow C_3 = fracC_b2 = 20mu F Rightarrow C_1 = C_2 = fracC_32 = 10mu F)