Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và thắc mắc trắc nghiệm Đại số 10 bao gồm đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung sgk Đại số lớp 10 khiến cho bạn giành lấy điểm cao trong những bài thi và bài bác kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 10

Lời giải bài xích tập môn Toán lớp 10 sách mới:

Mục lục bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Công thức lượng giác

Trắc nghiệm bài xích 1: Mệnh đề gồm đáp án

Bài 1: cho biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong các xác minh sau, xác định nào đúng?

A. Phường là đk cần để có Q

B. Là đk cần để sở hữu P

C. P là điều kiện cần với đủ để có Q

D. Q là điều kiện cần cùng đủ để sở hữu P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề tủ định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn lời giải B


Bài 3: Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề che định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn câu trả lời B


Bài 4: Mệnh đề nào tiếp sau đây có mệnh đề bao phủ định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì bao gồm hai cặp cạnh đối bởi nhau.

B. Tam giác rất nhiều thì có ba góc bao gồm số đo bằng 60°.

C. Nhị tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

D. Một tứ giác gồm bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta tra cứu mệnh đề đảo của các mệnh đề sẽ cho.

Gọi A’; B’; C’ và D’ lần lượt là các mệnh đề đảo của những mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo lốt hiệu phân biệt hình bình hành.

B’. Tam giác có tía góc có số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì nhì tam giác đó bởi nhau.

Mệnh đề này sai. Nhị tam giác có diện tích s bằng nhau thì chưa kiên cố hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ mang lại tam giác ABC ko cân, mặt đường cao AH. Gọi M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích tam giác AMB và AMC là đều bằng nhau nhưng hai tam giác này sẽ không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó bao gồm bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo định nghĩa hình chữ nhật.Chọn giải đáp C


Bài 6: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi bọn chúng đồng dạng và bao gồm một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó gồm một góc bởi tổng nhì góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác gần như khi và công ty khi nó có hai tuyến đường trung tuyến đều bằng nhau và bao gồm một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ còn khi nó tất cả 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: nhị tam giác bằng nhau khi còn chỉ khi bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh đều nhau là sai.

* nhị tam giác đều nhau thì suy ra chúng đồng dạng và gồm một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, hai tam giác đồng dạng và có 1 cạnh cân nhau thì chưa chắn chắn hai tam giác đó bởi nhau.Chọn câu trả lời A


Bài 7: đến mệnh đề đúng: "Tất cả gần như người bạn của Nam số đông biết bơi". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Bình biết bơi đề xuất Bình là chúng ta của Nam.

B. Chiến là bạn của Nam cần Chiến ko viết bơi.

C. Minh trù trừ bơi cần Minh không là chúng ta của Nam.

D. Thành ko là chúng ta của Nam đề xuất Thành không biết bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân chia 2006 cho 4 là 2"

(V) "Năm năm 2016 là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, căn số đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 phải 21 là 1 hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 gồm hai nghiệm thực là

*

Ta gồm 2006 = 501 × 4 + 2 bắt buộc 2006 chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm nhâm thìn là năm nhuận, tất cả 366 ngày, mon 2 tất cả 29 ngày (Dấu hiệu dìm biết: Năm nhuận là năm phân tách hết mang đến 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong những mệnh đề trên bao gồm 3 mệnh đề đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn đáp án B


Bài 10: mang lại mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề che định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang lại tập hòa hợp A = m; n; p; q. Tập thích hợp A gồm bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập thích hợp A = m; n; p; q bao gồm 4 phần tử.

Số tập con của tập A là 24 = 16, kia là các tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn lời giải B


Bài 2: Tập hòa hợp A = a; b; c; d; e tất cả bao nhiêu tập con có hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e bao gồm 10 tập con có 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn lời giải A


Bài 3: mang đến tập phù hợp B = a; b; c; d; e. Tập B có bao nhiêu tập bé có cha phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con bao gồm 3 thành phần là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn giải đáp A


Bài 4:Có bao nhiêu tập hòa hợp X vừa lòng điều khiếu nại c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X cần c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Chuyển Động Thẳng Đều: Phương Trình Chuyển Đông Thẳng Đều Hay, Chi Tiết

Mặt không giống X ⊂ a; b; c; d; e; f phải X rất có thể là những tập đúng theo sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có toàn bộ 8 tập X thỏa mãn điều khiếu nại của bài xích toán. Chọn lời giải D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 bắt buộc k chỉ nhận giá trị thuộc tập hòa hợp -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta bao gồm bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn đáp án B


Giả sử tập hợp A = a; b; c.

Tập A gồm 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, nếu tập A bao gồm n bộ phận thì số tập con của A là .Chọn câu trả lời C


Bài 7: mang lại hai tập hợp M = k ∈ Z, N = 4l + 1 .

Khẳng định như thế nào sau đó là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: cách viết nào dưới đây để chỉ 5 là số từ nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: bí quyết viết nào tiếp sau đây để chỉ π chưa phải là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: cho A = a, b, c. Bí quyết viết nào sau đây là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube girbakalim.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, girbakalim.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các clip dạy học tập từ những giáo viên xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 199K mang lại teen 2k5 trên khoahoc.girbakalim.net