Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 tất cả đáp án

Để ôn luyện cùng làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 chọn lọc, tất cả đáp án gồm những đề kiểm soát 15 phút, 1 tiết, đề thi thân kì 2, đề thi học kì 2 cực tiếp giáp đề thi chủ yếu thức. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 7 học kì 2


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số năng lượng điện năng tiêu tốn của trăng tròn hộ mái ấm gia đình trong một mon

(tính theo kWh) được khắc ghi ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) dấu hiệu ở đấy là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và search mốt của dấu hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x trên x = 1 với x = -1/2

Bài 3 (3điểm): mang đến hai nhiều thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) tìm bậc của hai nhiều thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): mang đến tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Kẻ DH vuông góc với BC trên H.

a) chứng tỏ tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến phố thẳng DH và AB giảm nhau trên E. Chứng minh tam giác BEC cân.

c) chứng tỏ AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) ráng x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) cố kỉnh x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của nhiều thức P(x) là 4.

Bậc của nhiều thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm khám nghiệm một máu môn Toán của học sinh một lớp 7 trên một trường trung học cơ sở được mang đến trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) dấu hiệu điều tra ở đó là gì? tín hiệu có từng nào giá trị không giống nhau?

b) tra cứu mốt. Tính số vừa phải cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn 1-1 thức A. Xác minh phần hệ số và tra cứu bậc của solo thức thu gọn, biết:

*

b) Tính cực hiếm của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 trên x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) đến hai nhiều thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) tìm kiếm nghiệm của những đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tìm kiếm m để đa thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 tất cả một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) mang đến vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ lâu năm cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) mang lại vuông tại A, con đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ

*
.

a) triệu chứng minh:

*

b) trên tia đối của AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Minh chứng ba điểm K, D, H thẳng hàng.

Đáp án và hướng dẫn làm bài

Câu 1.

a) dấu hiệu điều tra: “Điểm bình chọn 1 ngày tiết môn Toán của mỗi học viên một lớp 7” (0,25 điểm)

Số các giá trị khác nhau là 8. (0,25 điểm)

b) kiểu mẫu của tín hiệu là 7 (vì đây giá trị có tần số bự nhất: 11) (0,25 điểm)

Số mức độ vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của solo thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) nuốm x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 trên x = 2 và y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của đa thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của đa thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = 1 là một nghiệm của nhiều thức f(x) bắt buộc ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy cùng với đa thức f(x) có một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhì tam giác vuông ABD cùng HBD có:

BD là cạnh chung

da = DH (D nằm ở tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) tất cả

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bảo hành + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân nặng tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là mặt đường cao khởi đầu từ đỉnh B

=> D là trực vai trung phong của

(Do D là giao của hai đường cao BD với AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là mặt đường cao kẻ từ đỉnh K của buộc phải KH phải trải qua trực trung tâm D.

Vậy cha điểm K, D, H trực tiếp hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề bình chọn 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả chất vấn môn Văn của 35 học viên lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần nhiệt tình là gì?

b. Bao gồm bao nhiêu cực hiếm khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cùng và tìm kiếm mốt của lốt hiệu

e. Vẽ biểu vật dụng cột ứng cùng với bảng tần số

f. Số học sinh đạt điểm 9 chiểm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án với thang điểm

a.Dấu hiệu cần thân mật là tác dụng kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá bán trị khác biệt đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số vừa phải cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của tín hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu trang bị cột (2 điểm)

*

f.Số học sinh đạt điểm 9 chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Xem thêm: Bài Tập Xác Suất Thống Kê Có Lời Giải ), Bài Tập Và Lời Giải Môn Xác Suất Thống Kê

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong từng câu bên dưới đây, nên lựa chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: chọn câu trả lời sai

A. Số tất cả các quý giá (không tốt nhất thiết đề nghị khác nhau) của tín hiệu bằng số những đơn vị điều tra

B. Những số liệu tích lũy được khi điều tra về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra

D. Số lần mở ra của một giá trị trong dãy quý giá của tín hiệu là tần số của quý giá đó.

Câu 2: lựa chọn câu trả lời đúng

A. Tần số là những số liệu thu thập được khi khảo sát về một vết hiệu

B. Tần số của một giá trị là 1 giá trị của vết hiệu

C. Cả A với B rất nhiều sai

D. Cả A với B phần lớn đúng

BÀI 1: thời gian giải ngừng một câu hỏi (tính theo phút) của 30 học viên được lưu lại trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: tín hiệu cần ân cần là:

A. Thời hạn giải ngừng một việc của 30 học sinh

B. Thời hạn làm bài xích kiểm tra của học sinh

C, Số học sinh tham gia giải toán

D. Thời hạn làm dứt bài văn của học sinh

Câu 4: Số học sinh giải bài toán trong 9 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học viên giải hoàn thành bài toán đó sớm nhất là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời hạn giải toán trung bình của 30 học sinh là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: kiểu mốt của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời gian đi từ nhà cho trường (tính theo phút) của 40 học sinh được khắc ghi trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời hạn đi từ nhà đến trường mức độ vừa phải của 40 học sinh là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: có bao nhiêu học sinh đi từ bỏ nhà đến trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: tất cả bao nhiêu giá chỉ trị khác biệt của vết hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số chúng ta đi từ nhà đến trường vào 12 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời gian đi trường đoản cú nhà mang lại trường nhanh nhất là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: bao gồm bao nhiêu chúng ta đi từ bỏ nhà mang đến trường mất rộng 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi mái ấm gia đình của 40 mái ấm gia đình của một xóm được ghi lại trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: tất cả bao nhiêu cực hiếm của dấu hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số những giá trị không giống nhau của dấu hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: kiểu mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của gia đình có 2 nhỏ là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình có 5 bé chiếm từng nào phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số mái ấm gia đình không tất cả con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời gian giải dứt một việc (tính theo phút) của 40 học sinh được khắc ghi trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: dấu hiệu cần thân thương là:

A. Thời hạn làm bài kiểm tra học tập kì toán

B. Số học viên nữ vào 40 học tập sinh

C. Thời gian giải xong xuôi một vấn đề của 30 học tập sinh

D. Thời hạn giải xong xuôi một vấn đề của 40 học tập sinh

Câu 22: Số trung bình cộng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: gồm bao nhiêu chúng ta giải dứt bài toán vào 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số các bạn giải ngừng bài toán kia trong 5 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số các giá trị khác nhau của tín hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài bác 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài bác 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài bác 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523