Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 VBT toán 5 bài 30 : rèn luyện chung với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết các phân số sau theo thiết bị tự từ lớn đến bé nhỏ : 

a) ( displaystyle 9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) ( displaystyle 7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) ( displaystyle 2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

Phương pháp giải:

- Trong nhì phân số gồm cùng mẫu số, phân số nào bao gồm tử số lớn hơn nữa thì lớn hơn.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 30

- Trong hai phân số tất cả cùng tử số, phân số nào tất cả mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó to hơn.

- ước ao so sánh các phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số rồi so sánh các phân số với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Ta có: ( displaystyle 23 over 25; >;12 over 25; >;9 over 25; >;7 over 25; >;4 over 25)

Vậy các phân số viết theo trang bị tự từ mập đến nhỏ xíu là:

( displaystyle 23 over 25;;;12 over 25;;;9 over 25;;;7 over 25;;;4 over 25.)

b) Ta gồm : ( displaystyle 7 over 8; >;7 over 9; >;7 over 10; >;7 over 11; >;7 over 15) 

Vậy những phân số viết theo thứ tự từ bự đến nhỏ nhắn là: 

( displaystyle 7 over 8;,7 over 9;,7 over 10;,7 over 11;,7 over 15.)

c) Quy đồng mẫu số ((MSC = 18)):

( displaystyle dfrac23=dfrac1218) ; ( displaystyle dfrac79=dfrac1418) ;

( displaystyle dfrac56=dfrac1518) ; không thay đổi phân số ( displaystyle dfrac518)

Ta có: ( displaystyle dfrac1518 > dfrac1418 > dfrac1218> dfrac518).

Do đó: ( displaystyle 2 over 3;,7 over 9;,2 over 3;,5 over 18)

Vậy các phân số viết theo sản phẩm tự từ mập đến nhỏ bé là:

( displaystyle 5 over 6 ;;; 7 over 9 ;;; 2 over 3 ;;; 5 over 18.) 


Bài 2

Tính : 

a) ( displaystyle 1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = .................)

b) ( displaystyle 3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = .................)

c) ( displaystyle 4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = .................)

d) ( displaystyle 25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = .................)

Phương pháp giải:

- hy vọng cộng (hoặc trừ) các phân số ta quy đồng mẫu số các phân số rồi cộng (hoặc trừ) các phân số sau khi quy đồng.

- mong mỏi nhân những phân số ta lẩy tử số nhân cùng với nhau, lấy mẫu số nhân với nhau.

- ước ao chia nhì phân số ta đem phân số thứ nhất nhân cùng với phân số thứ hai hòn đảo ngược.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = 4 over 16 + 6 over 16 + 5 over 16)( =displaystyle 4 + 6 + 5 over 16 = 15 over 16)

b) ( displaystyle 3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = 18 over 30 - 10 over 30 - 5 over 30 ) ( displaystyle= 18 - 10 - 5 over 30 =3 over 30= 1 over 10)

c) ( displaystyle 4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = 4 imes 5 imes 7 over 7 imes 8 imes 12 )( displaystyle = ot4 imes 5 imes ot7 over ot7 imes  ot4 imes 2 imes 12= 5 over 12 imes 2 = 5 over 24)

d) ( displaystyle 25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = 25 over 28 imes 14 over 15 imes 6 over 7 )( displaystyle = 25 imes 14 imes 6 over 28 imes 15 imes 7 )( displaystyle= 5 imes  ot5 imes  ot14 imes  ot2 imes ot3 over ot14 imes  ot2 imes  ot5 imes  ot3 imes 7 = 5 over 7)


Bài 3

Năm nay tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết người mẹ hơn nhỏ 28 tuổi.

Phương pháp giải:

Tìm tuổi của mọi cá nhân theo việc tìm hai số khi biết tổng cùng tỉ số của nhì số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm sơ vật :

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bởi nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi bé là:

28 : 2 × 1 = 14 (tuổi)

Tuổi bà bầu là:

14 × 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: mẹ : 42 tuổi ;

bé : 14 tuổi.

Xem thêm: Malware-Gen Là Gì ? Và Những Sự Thật Xung Quanh Malware Win32 Malware


Bài 4

Biết rằng ( dfrac35) diện tích trồng nhãn của một thôn là 6ha. Hỏi diện tích s trồng nhãn của xã đó bởi bao nhiêu m2 ?

Phương pháp giải:

- Để tính diện tích s trồng nhãn ta mang 6ha phân tách cho ( dfrac35) hoặc mang 6ha chia cho 3 rồi nhân cùng với 5. .