- Chọn bài xích -Bài 1: hai góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: những góc tạo do một đường thẳng cắt hai đường thẳngBài 4: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song songLuyện tập trang 94-95Bài 6: trường đoản cú vuông góc đến song songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài xích tập) giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phát biểu quan niệm hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình học lớp 7 chương 1

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Tuyên bố định lí về nhị góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai con đường thẳng xx’, yy’ giảm nhau và trong số góc tạo thành gồm một góc vuông được điện thoại tư vấn là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Phát biểu tư tưởng đường trung trực của một đoạn thẳng.

Lời giải

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng trên trung điểm của nó được điện thoại tư vấn là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Phân phát biểu tín hiệu (định lí) nhận ra hai đường thẳng tuy nhiên song.

Lời giải

Nếu mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong các góc sinh sản thành bao gồm một cặp góc so le trong đều nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a cùng b tuy nhiên song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Phát biểu tiên đề Ơ – clit về con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Qua một điểm ở quanh đó một mặt đường thẳng chỉ bao gồm một mặt đường thẳng tuy vậy song với con đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phạt biểu đặc điểm (định lí) của hai đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Nếu một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song thì:

a) hai góc so le trong bởi nhau;

b) nhị góc đồng vị bằng nhau;

c) hai góc trong thuộc phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Phát biểu định lí về hai tuyến đường thẳng rành mạch cùng vuông góc với một mặt đường thẳng vật dụng ba.

Lời giải


Hai đường thẳng biệt lập cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ cha thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Tuyên bố định lí về hai đường thẳng biệt lập cùng song song với một mặt đường thẳng vật dụng ba.

Lời giải

Hai đường thẳng khác nhau cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng tuy nhiên song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Tuyên bố định lí về một đường thẳng vuông góc với một trong các hai con đường thẳng tuy nhiên song.

Lời giải

Một con đường thẳng vuông góc với một trong các hai con đường thẳng tuy nhiên song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp mặt đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp mặt đường thẳng kia và chất vấn lại bằng eke

*

Lời giải:

Năm cặp con đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp con đường thẳng tuy nhiên song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc với d trải qua M đi qua N.

b) các đường thẳng tuy vậy song với e đi qua M, đi qua N.

*

Lời giải:

*

Từ mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến đoạn trực tiếp AB nhiều năm 28mm. Hãy vẽ con đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: mang I là trung điểm AB

Qua I vẽ con đường thẳng d vuông góc với AB

d là mặt đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): đến hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a trải qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ đường thẳng c//a đi qua O. Vị a//b và a//c nên c//b.

– a//c nên

*
(hai góc so le trong) yêu cầu
*

– b//c bắt buộc

*
(hai góc trong thuộc phía) nên
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c nên suy ra a // b

Do đó x + 115o = 180o (hai góc trong thuộc phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho biết d // d’ // d” và hai góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta hoàn toàn có thể tính bởi nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phân phát biểu các định lí được diễn tả bằng những hình 42, rồi viết trả thiết tóm lại của từng định lí (xem bài 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai tuyến phố thằng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ cha thì hai tuyến phố thẳng đó song song với nhau.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Tinh Thần Trách Nhiệm Trong Công Việc Của Cb

*

Hoặc: giả dụ một mặt đường thẳng vuông góc với một trong hai con đường thẳng song song thì nó đang vuông góc với đường thẳng còn sót lại .

*

b) Nếu hai đường thẳng cùng tuy nhiên song cùng với một mặt đường thẳng thứ bố thì hai tuyến đường thẳng đó song song với nhau.