Tóm tắt kiến thức cần nhớ với Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10 trang 12 SGK hình 10: Tổng cùng hiệu nhì vectơ – Chương 1 hình học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình 10

A. Bắt tắt kiến thức và kỹ năng cần nhớ Tổng và hiệu hai vectơ

Tổng của hai vectơ

Định nghĩa: mang lại hai vectơ a, b. Rước một điểm A tùy ý, vẽ Vectơ AC được điện thoại tư vấn là tổng của nhị vectơ a cùng b

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì

3. đặc điểm của tổng những vectơ

– tính chất giao hoán 

*
– tính chất kết hợp 
*

– tính chất của véc tơ 0

*

4. Hiệu của hai vectơ

a) Vec tơ đối: Vectơ gồm cùng độ dài cùng ngược hướng với vec tơ ađược call là vec tơ đối của vec tơ a , kí hiệu

Vec tơ đối của véc tơ 0 là vectơ 0.

b) Hiệu của hai vec tơ: mang lại hai vectơ a,b. Vec tơ hiệu của nhị vectơ,

c) Chú ý: Với ba điểm bất kì, ta luôn luôn có

(1) là nguyên tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với tổng của hai vectơ.

(2) là luật lệ 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với hiệu những vectơ.

5. Áp dụng 

a) Trung điểm của đoạn thẳng:

I là trung điểm của đoạn thẳng⇔

b) giữa trung tâm của tam giác:

G là trung tâm của tam giác ∆ABC ⇔


Quảng cáo


B. Đáp án và lí giải giải bài bác tập SGK trang 12 SGK Hình học 10 bài: Tổng và hiệu nhị vectơ

(Các em lưu ý thêm ký hiệu vecto khi làm bài tập nhé, bộ luật pháp soạn thảo ad ko thêm được)

Bài 1. Cho đoạn trực tiếp AB cùng điểm M nằm giữa A với B sao cho AM > MB. Vẽ các vectơ MA + MB và MA – MB

Lời giải: Trên đoạn thẳng AB ta lấy điểm M’ để sở hữu vecto AM’= MB

*
Như vậy MA + MB = MA + AM’ = MM’ ( nguyên tắc 3 điểm)

Vậy vec tơ MM’ chính là vec tơ tổng của MA với MB

MM’ = MA + MB .

Xem thêm: ✅ Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

Ta lại sở hữu MA – MB = MA + (-MB)

⇒MA – MB = MA + BM (vectơ đối)

Theo đặc thù giao hoán của tổng vectơ ta có:

MA + BM = BM + MA= BA (quy tắc 3 điểm)

Vậy vecto MA – MB = BA

Bài 2. Cho hình bình hành ABCD cùng một điểm M tùy ý. Minh chứng rằng:

*
Cách 1: Áp dụng nguyên tắc 3 điểm đối với phép cộng véctơ:MA = MB + BAMC = MD + DC⇒ MA + MC = MB + MD + (BA +DC)ABD là hình bình hành, nhị véctơ cha và DC là hai véctơ đối nhau nên:BA + DC = véctơ 0Suy ra: MA + MC = MB + MDcách 2: Áp dụng nguyên tắc 3 điểm đối với phép trừ vectơAB = MB – MACD = MD – MC⇒ AB + CD = (MB + MD) – (MA + MC)ABCD là hình bình hành phải AB cùng CD là nhị véctơ đối nhau, mang lại ta:AB + CD = vectơ 0Suy ra: MA + MC = MB + MD.