Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ Anh 5 Unit 15 (có đáp án): What would you like to be in the future?

Để học tốt Tiếng Anh 5, phần dưới tổng vừa lòng Từ vựng, Ngữ pháp và Bài tập bao gồm đáp án Unit 15 lớp 5: What would you lượt thích to be in the future? được trình diễn đầy đủ, chi tiết, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Please wait

Tải xuống

Tiếng Anh 5 Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

I. Từ vựng giờ Anh lớp 5 Unit 15


Tiếng AnhPhiên âmTiếng Việt

future

pilot

doctor

teacher

architect

engineer

writer

accountant

business person

nurse

artist

musician

singer

farmer

dancer

fly

of course

scared

leave

grow up

look after

patient

design

building

comic story

farm

countryside

space

spaceship

astronaut

planet

important

dream

true

job

/fju:t∫ə/

/pailət/

/dɔktə/

/ti:t∫ə/

/ɑ:kitekt/

/endʒi"niə/

/raitə/

/ə"kauntənt/

/biznis pə:sn/

/nə:s/

/ɑ:tist/

/mju:"zi∫n/

/siηə/

/fɑ:mə/

/dɑ:nsə/

/flai/

/əv kɔ:s/

/skeəd/

/li:v/

/grou ʌp/

/luk ɑ:ftə/

/pei∫nt/

/di"zain/

/bildiη/

/kɔmik stɔ:ri/

/fɑ:m/

/kʌntrisaid/

/spies/

/speis"∫ip/

/æstrənɔ:t/

/plænit/

/im"pɔ:tənt/

/dri:m/

/tru:/

/dʒɔb/

tương lai

phi công

bác sĩ

giáo viên

kiến trúc sư

kĩ sư

nhà văn

nhân viên kế toán

doanh nhân

y tá

họa sĩ

nhạc công

ca sĩ

nông dân

vũ công

bay

dĩ nhiên

sợ hãi

rời bỏ, rời

trưởng thành

chăm sóc

bệnh nhân

thiết kế

tòa nhà

truyện tranh

trang trại

vùng quê

không gian

phi thuyền

phi hành gia

hành tinh

quan trọng

mơ ước

thực sự

công việc

II. Ngữ pháp giờ Anh lớp 5 Unit 15


1. Hỏi đáp ai kia muốn làm cái gi trong tương lai

Khi mong mỏi hỏi ai đó ý muốn trở thành gì trong tương lai, chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc sau: What + would + s + like to be in the future?

Trả lời: S + would + lượt thích to be + a/an + ...

Ex: What would you lượt thích to be in the future? - I would like to be a teacher.

2. Không ngừng mở rộng cách dùng “would like”

Cụm từ would like tức là mong muôn và có cách sử dụng giốnc với cồn từ “want”, tuy vậy would like mang tính lịch sự hơn.

Would like tức là mời mọc, đề nghị, miêu tả ước muốn.

a) dùng với từ bỏ What nhằm hỏi về mong muốn của ai đó một giải pháp lịch sự:

Cấu trúc chung: What + would + S + like?

Ex: What would you like? bạn có nhu cầu gì?

Trả lời: S + would like + N / to-infinitive

Ex: I"d like a cup of coffe. Tôi muốn một tách cà phê.

b) Để đề xuất hoặc mời ai đó một biện pháp lịch sự

Cấu trúc chung: Would you like + N / to infinitive... ?

Ex: Would you like some milk? Bạn cũng muốn một ít sữa không?

Trả lời:

*

Ex: Would you like to have dinner with me tonight? – Yes, I’d love to.

III. Bài tập giờ Anh lớp 5 Unit 15

Bài 1. Read & complete. (Đọc với hoàn thành)


Why lượt thích who where what farmer

Linda: (1) ______would you like to be in the future?

Nam: I’d like to be a (2) ________.

Linda: (3) _______would you like to have that job?

Nam: Because I’d (4) ________to look after farm animals & work in the mở cửa air.

Linda: (5)_______would you lượt thích to work?

Nam: On a farm in the mountains.

Linda(6)________would you like to work with?

Nam: With other farmers và engineers.

Hiển thị đáp án

Đáp án: 1. What 2. Farmer 3. Why 4. Like 5. Where 6. Who

Dịch:

- bạn thích làm gì trong tương lai?

- Tôi muốn là một trong nông dân.

- tại sao bạn muốn làm nghề đó?

- bởi vì tôi muốn âu yếm những con vật và thao tác trong môi trường xung quanh mở.

- bạn muốn làm làm việc đâu?

- Một nông trại trên núi.

- bạn muốn làm bài toán cùng ai?

- Với mọi nông dân với kĩ sư khác.


Bài 2. Put the words in order lớn make sentences. (Sắp xếp các từ để sinh sản thành câu)

1. Lượt thích / would / future / the / you / khổng lồ / what / be / in

____________________________________________?

2. Would / where / lượt thích / you / work / to

____________________________________________?

3. A / khổng lồ / would / why / like / nurse / be / you

____________________________________________?

4. You / be / like / a / would / footballer / to

____________________________________________?

5. With / like / you / would / work / who / to

____________________________________________?


Đáp án:

1. What would you like to be in the future?

Bạn muốn làm cái gi trong tương lai?

2. Where would you lượt thích to work?

Bạn thích thao tác ở đâu?

3. Why would you lượt thích to be a nurse?

Tại sao bạn muốn làm y tá?

4. Why would you lượt thích to be a footballer?

Tại sao bạn muốn trở thành một mong thủ láng đá?

5. Who would you like to work with?

Bạn muốn làm việc với ai?


Bài 3. Read & complete. (Đọc với hoàn thành.)

why future fields farmer look after work

1. A: What would he lượt thích to be in the _______ ? - B: He’d like to be a________ .

2. A: Where would he like to________ ? - B: He’d lượt thích to work in the _________

3. A:______ would he lượt thích to be a farmer? - B: Because he’d lượt thích to _____farm animals

Hiển thị đáp án

Đáp án:

1. Future, farmer

Dịch: bạn muốn làm gì trong tương lai? – Anh ấy muốn là 1 trong những nông dân.

2. Work, fields

Dịch: Anh ấy thích thao tác ở đâu? – Anh ấy muốn làm ở gần như cánh đồng.

Xem thêm: Viết Lá Thư Mời Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Có Dịch, Cách Viết Thư Mời Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh

3. Why, look after

Dịch: tại sao bạn có nhu cầu làm nông dân? - bởi tôi muốn quan tâm những bé vật.


Bài 4. Read and complete the table. (Đọc và dứt bảng)

*
Hiển thị đáp án
*

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube girbakalim.net


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo lớp 5 cho nhỏ sẽ được bộ quà tặng kèm theo miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đk học thử cho nhỏ và được hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí tại khoahoc.girbakalim.net