Giải bài bác tập Unit 13. Where's my book? (Cuốn sách của tôi ở đâu?) trang 52 Sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 3 mới


A. PHONICS & VOCABULARY (Phát âm cùng Từ vựng)

1. Complete and say aloud (Hoàn thành với đọc to)

*

Hướng dẫn giải:

1. Where

2. Chair

Tạm dịch:

1. Sinh sống đâu

2. Cái ghế

2. Look, read và match.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 13

(Nhìn, đọc với nối)

*

Hướng dẫn giải:

1. B

2. D

3. A

4. C

5. F

6. E

Tạm dịch:

1. Tranh quảng cáo

2. Chiếc ghế

3. áo khoác

4. Quả bóng

5. Cái giường

6. Bức tranh

3. Bởi the puzzle. (Giải câu đố)

*

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read & match. (Đọc cùng nối)

*

Hướng dẫn giải:

1. C

2. A

3. D

4. B

Tạm dịch:

1. Cuốn sách làm việc đâu?

2. Nó sinh sống trên bàn.

3. Gần như cái áo khoác ở đâu?

4. Bọn chúng ở phía sau cửa.

2. Match the sentences. (Nối những câu sau)

*

Hướng dẫn giải:

1. B

2. C

3. D

4. A

Tạm dịch:

1. Đây là tấm hình ảnh quảng cáo của cậu à? - Vâng, đúng vậy.

2. Cái áo khoác bên ngoài của tôi sinh sống đâu? - Nó sinh hoạt trên giường.

3. Phần đông cuốn sách này là của người tiêu dùng phải không? - Không, nó ko phải.

4. Số đông tấm hình ảnh của tôi sống đâu? - bọn chúng ở bên trên bàn.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo trang bị tự đúng. Sau đó đọc lớn chúng.)

 

*

Hướng dẫn giải: 

1. Where are the chairs?

2. They are near the bed.

3. Where is the coat?

4. It is behind the door?

Tạm dịch:

1. Những cái ghế ở đâu?

2. Bọn chúng ở gần mẫu giường.

3. Cái áo khóa ngoài ở đâu?

4. Nó sống sau cánh cửa.

C. SPEAKING (Nói)

Look, read and reply (Nhìn, đọc cùng trả lời)

*

Hướng dẫn giải:

a. He is in the bedroom.

b. It"s on the table.

c. They"re under the bed.

d. It"s on the wall.

Tạm dịch:

a. Peter sinh sống đâu?

Anh ấy trong phòng ngủ.

b. Bức ảnh của anh ấy sống đâu?

Nó nghỉ ngơi trên bàn.

c. Phần đông quả bóng ở đâu?

Chúng ở bên dưới giường.

d. Cái bạn dạng đồ làm việc đâu?

Nó ở trên tường.

D. READING  (Đọc)

1. Look, read and match. (Nhìn, đọc với nối)

*

Hướng dẫn giải:

1. C

2. A

3. B

Tạm dịch:

Cái áo nghỉ ngơi đâu?

1. Nó ở dưới bàn.

2. Nó làm việc trên bàn.

3. Nó sinh hoạt cạnh bàn.

2. Look, read & write.

Xem thêm: Các Dạng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

 (Nhìn, đọc với viết)

*

Hướng dẫn giải:

1. In

2. Behind / next to

3. On

4. Under

5. On

Tạm dịch:

Đây là phòng ngủ của tôi. Có một chiếc giường trong phòng. Cũng có 1 cái bàn. Gồm 2 mẫu ghế cạnh bàn. Có tương đối nhiều sách trên giường. Có rất nhiều bóng dưới bàn. Có 1 cái tranh dán ốp tường trên tường.