... Bo (add) 12- The _ anthem of Viet phái nam is sung (nation) 13- There is an match between Vietnam and Lebanon on VTV3 (nation) 14- The language of _ is Bahasa Malaysia (instruct) ... _ They speak French and English in Canada _ nam giới can’t that math _ Wash your clothes _ They have repaired this road ... Has destroyed many houses Many houses May I borrow your pen? Would you mind ? I started work for the company a year ago I’ve 10 She didn’t say a...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 9 unit 1


*

... Miễn tổn phí A lớn speak B speaking C speaks D speak The capital of Malaysia is A Hanoi B Paris C Kuala Lumpur D Seoul What is the traditional dress of Vietnamese women? It’s A the suit ... a picnic next week A in B at 27 Are you a stamp ? A collecting B collector 28 I want everybody to lớn listen A care B careful 29 Ann’s birthday is February 14 th A in B on C for D at ... Last month A were sent B sent C send D are sent 16 I English here since I graduated from Qui Nhon University A teach B taught C have taught D am teaching 17 He with his friends in an apartment...
*

... - tiếng Việt khih giao tiếp, bạn nói phải lựa chọn từ ngữ xưng hô Xưng hô không bỏ ra dùng đại tự xưng hô mà sử dụng danh trường đoản cú chức vụ, nghề ... Xưng hô trung hòa Vì thế, ko ý để chắt lọc từ ngữ xưng hô thích phù hợp với tình quan lại hệ người nói không đạt kết tiếp xúc mong muốn, chí các trường hợp, giao tiếp không tiến triển III biện pháp dẫn ... Dẫn loại gián tiếp : + nhắc lại lời hay ý nhân vật, có kiểm soát và điều chỉnh theo hình dáng thuật lại, không không thay đổi vẹn + Không dùng dấu nhị chấm tất cả thêm từ « Rằng » « Là » để chia cách phần dẫn cùng với phần lời...
*

... Giải:Có hình vẽ,cách c/m tương tự.Sau C/m hình 9- a Hình 9a A M I Q H Hình 9b p. B O N 1/ C/m:A,Q,H,M nằm con đường tròn.(Tuỳ vào hình vẽ nhằm sử dụng phương thức sau:-Cùng có tác dụng với hai đàu …một góc vuông -Tổng ... OAO’=1v ⇒OIO’=1v AB = ⇒DC =16 5/ Tính diện tích s ∆AMC.Ta bao gồm SAMC= AM.MC Ta tất cả BD= BC Ta lại có DA2=CD.BD =16 .9 AD =12 ;BE=AB =15 ⇒DE =15 -9 = 6⇒AE= AD + DE = trường đoản cú (1) tính AM;MC tính S SđAED=sđ   bài xích ... Hbh)⇒EOG=2.ADC (1) Do DEFC nt⇒EFD=ECD(cùng chắn cungDE);ECD =90 o-EDC(2 góc nhọn ∆ vuông EDC)();Do GBCF nt⇒GFB=GBC(cùng chắn cung GB);BCG =90 oGBC().Từ ()và()⇒EFD+GFB =90 o-EDC +90 o-GBC =18 0o-2ADC mà EFG =18 0o-(EFD+GFB) =18 0o -1 8 0o+2ADC=2ADC(2)...
*

... …………… to Ben Thanh market? a get b to get c getting The souvenir cửa hàng is ………… the bookstore và the khách sạn a opposite b between c next khổng lồ How ………… is it from Ha Noi khổng lồ Ho đưa ra Minh? – About 1 ,70 0km ... Helped her make the dress? f I went to the movies _ _ _ _ _6 _ IV/Cho dạng khứ cồn từ: khổng lồ make _ lớn cut to lớn watch khổng lồ buy _ to teach to arrive V/ Đặt đụng từ sau vào ... Letter to Ha Noi a to lớn send b sending c send It ………………… about two hours khổng lồ get there a gets b has c takes How ………… does it take lớn get to Ha Noi by coach? a far b long c much How much is that altogether?...
*

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 1 A visit from a pen pal - Period 1 - Lesson 1 : Getting started Listen & read ppsx


... The statements are true or false : - Play games in the Guess whole class Read - Work in group to predict Lan ,s penpal comes from Malaysia Kualar Lumber is a small city The girls visited Hang ... (v) : communicating by mail - Be impressed by : (translation ) - Friendliness ( n) explanation -Listen carefully - Mosque ( n) - Guess its meanings - Peaceful atmosphere ( n) : Translation ... Pillar Pagoda - Repeat copy Explain the meanings of them to Students if they not know II / Pre reading : Introduce the topic of the lesson phối the scene “ Imagine that a foreign pen pal...
... While reading : xuất hiện prediction : Ask Ss to lớn guess where Maryam went what she did during the visit Ask Ss lớn lislen to lớn the tape & read folow , then check check their prediction & địa chỉ some ... Vacation V.Homework:Ask students lớn write a short paragraph about what they have just discussed with their partner -Write a passage telling what you should take your pen pal lớn when s/he comes ... To lớn Dong bố market We can shopping or I"ll just introduce them a Vietnamese market S2: Good ideas! I believe they will be interested in it Language notes : I wish you had a longer vacation V.Homework:Ask...
... PMQ 1/C/m:ABCD hình thang cân:Do cung BC =90 o ⇒BAC=45o (góc nt nửa cung trườn chắn).do cung AB=60o;BC =90 o;CD=120o⇒ AD =90 o ⇒ACD=45o ⇒BAC=ACD=45o.⇒AB//CD vày cung DAB=150o.Cung ABC =150o.⇒ BCD=CDA ⇒ABCD ... ABP=ACD(gt) ⇒ HDP=KEP(1) vì PEFD hình bình hành(cmt)⇒PDF=PEF(2) từ bỏ (1) (2)⇒HDF=KEF mà HD=FE;KE=DF⇒∆DHF∽∆EFK(cgc)⇒FK=FH ⇒đpcm bài bác 39: mang đến hình bình hành ABCD(A >90 o).Từ C kẻ CE;Cf;CG vuông góc cùng với ... Tất cả DA2=CD.BD=16 .9 AD=12;BE=AB=15⇒DE=15 -9= 6⇒AE= AD + DE = Từ(1) tính AM;MC tính S bài bác 44: bên trên (O;R),ta đặt theo chiều,kể trường đoản cú điểm A cung AB=60o, cung BC =90 o cung CD=120o C/m ABCD hình thang cân...
... õm no ú, qua ú to lớn s liờn kt gia cỏc cõu cha chỳng - Lp cu trỳc cỳ phỏp: bài bác tập giờ việt 13 I bài tập khởi ngữ: *Bài tập 1: xác định khởi ngữ bao gồm đoạn trích sau Đọc sách, nên chọn cho tinh ... Hô giờ đồng hồ Việt có đặc điểm gì? Nêu mang đến ví dụ để làm rõ điểm sáng * bài xích 5: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận em câu thơ sau: Cỏ non xanh tận chân mây Cành lê white điểm vài hoa Ôn Tập tiếng Việt ... Lốt gạch ngang hai vệt phẩy, hai lốt ngoặc đơn, vết gạch ngang vệt phẩy * Luyện tập: Phiếu học tập I Khởi ngữ: *Bài tập 1: khẳng định khởi ngữ tất cả đoạn trích sau Đọc sách, buộc phải chọn mang đến tinh hiểu cho...
... Quan hệ cô giáo hỏi “Đi đâu” A lại trả lời “Em có tác dụng tập rồi.” Núi ko vào đề tài, lạc đề • bài bác 47: a) Phân biệt cách dẫn trực tiếp phương pháp dẫn loại gián tiếp 19 HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN ... Trăng tròn HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN d) Hoán dụ -> trái tim người đồng chí yêu nước, gan , dũng mãnh miền Nam… e) Nói bớt nói tránh->Tránh cảm giác âu sầu cảm xúc tác giả… • bài xích 49: ... ông giáo ạ! cái giống khôn TT • bài xích 10: tìm kiếm thành phần tình thái, cảm thán câu sau : HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN a) tuy nhiên mà ông sợ, lẽ ghê rợn giờ đồng hồ những (Kim Lân, Làng) b)...
... MddD = 90 01, 045 = 8 61, 2 ml bài xích : Gọi sắt kẽm kim loại cần tìm R Phương trình hóa học : RCO3 + H2SO4 > RSO4 + CO2 + H2O Số mol muối tạo thành: nRSO4 = 16 12 , 496 −60 = 0 ,1 mol Ta có: (R + 60).0 ,1 = 12 ,4 ... bài bác tập Hóa Chương b hỗn hợp natri sunfat đồng sunfat bài bác 13 : nhận thấy lọ hóa hóa học nhãn đựng muối sau: Na2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 bài bác 14 : mang đến 32g oxit kim loại hóa trị III tan không còn 294 g ... HCl bài 10 : - Số mol CaO CO2 bằng: nCaO = 5,656 = 0 ,1 mol nCO2 = 2,822,4 = 0 ,12 5 mol Ta có PTPU: Như Dương (sưu khoảng biên tập) Page of bài xích tập Hóa Chương CaO + H2O > Ca(OH)2 0,1mol 0,1mol...
... Văn – tập 1, NXB giáo dục 2006, trang 93 , 94 ) a) Tìm hai từ đồng nghĩa tương quan với từ bỏ tưởng bao gồm thể nạm từ tra cứu với trường đoản cú tưởng không? bởi sao? b) tra cứu thành ngữ đoạn thơ bài xích 56: bài xích thơ "Bếp lửa" bằng Việt ... Ngữ văn lớp 9, Tập 2) a) chỉ từ ngữ thực phép link câu câu đoạn văn cho thấy thêm phép liên kết gì? b) chỉ còn ngữ thành phần biệt lập đoạn văn cho biết thêm tên call thành phần biệt lập bài 29: khẳng định ... Xem cảnh quan gồm bề thanh Nao nao dòng nước uốn quanh Dịp ước nho bé dại cuối ghềnh bắc ngang bài xích 34: bao gồm đoạn hội thoại sau: A Lan học tất cả tốt không ? B Lan hát múa tốt a) Hãy ngụ ý bao gồm đoạn đối thoại...
... bài bác tập Hóa Chương b dung dịch natri sunfat đồng sunfat bài xích 13 : nhận biết lọ hóa hóa học nhãn chứa muối sau: mãng cầu 2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 bài bác 14 : mang đến 32g oxit kim loại hóa trị III tan hết 294 g ... MddD = 90 01, 045 = 8 61, 2 ml bài bác : gọi kim một số loại buộc phải tìm R Phương trình hóa học : RCO3 + H2SO4 > RSO4 + CO2 + H2O Số mol muối sản xuất thành: nRSO4 = 16 12 , 496 −60 = 0 ,1 mol Ta có: (R + 60).0 ,1 = 12 ,4 ... HCl bài xích 10 : - Số mol CaO CO2 bằng: nCaO = 5,656 = 0 ,1 mol nCO2 = 2,822,4 = 0 ,12 5 mol Ta gồm PTPU: Như Dương (sưu tầm biên tập) Page of bài bác tập Hóa Chương CaO + H2O > Ca(OH)2 0,1mol 0,1mol...
... Ngữ văn lớp 9, Tập 2) a) chỉ từ ngữ thực phép liên kết câu câu đoạn văn cho biết thêm phép liên kết gì? b) chỉ còn ngữ thành phần khác hoàn toàn đoạn văn cho biết thêm tên call thành phần khác hoàn toàn Đáp án bài xích 28: ... Minh Khuê – các xa xôi) d) Này ông giáo ạ! cái giống khôn (Nam Cao – Lóo Hạc) Đáp án bài bác 9: a) Nửa giờ đồng hồ thời trang sau, chị Thao chui vào hang TN CN việt nam b) Tác giả thay mặt đại diện cho đồng bào miền ... bài bác 19: a) Câu ca dao răn dạy thực hiên xuất sắc phương châm đối thoại giao tiếp? tiếng nói chẳng tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa ý b) xác minh thành phần phụ câu: fan nói viết thạo nhiều thứ tiếng...

Xem thêm: Nhạc Sĩ Phạm Tuyên Và Những Bài Hát Thiếu Nhi Nổi Tiếng, Những Bài Hát Của Nhạc Sĩ Phạm Tuyên


... Tàng văn học tập dân gian Việt Nam với khá nhiều tác phẩm: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ca dao, tục ngữ, vè… i.S au thi đỗ vào trường thpt Việt lặng I(ngôi trường mà mong mỏi ước) bài xích Phân tích kết cấu ... Nhạt, mặt sông rộng thêm bài bác khẳng định kiểu câu theo mục đích nói phần trích sau: -Đã Tuấn…sang bên chưa hả? -Sang đâu bố? -Bên sông ấy! Anh đáp vẻ hờ hững: -Chưa… Nhĩ tập trung để nói điều say đắm ... Mềm mại, dịu dàng thích Ca-chiu –sa Hồng quân Liên Xô đam mê ngồi bó gối mơ màng… c.Cái mạnh fan Việt phái mạnh ta cần cù sáng sinh sản Điều thật có lợi kinh tế đòi hỏi tinh thần kỉ lao lý cao thể hiện thái độ nghiêm...
tự khóa: bài bác tập giờ việt lớp 9bài tập tiếng việt lớp 3 tuần 1bài tập đồ vật lý lớp 9 chương 1bài tập chất hóa học lớp 9 chương 1giải bài xích tập hình học tập lớp 9 chương 1các dạng bài bác tập chất hóa học lớp 9 chương 1các dạng bài tập tiếng việt lớp 9các bài tập giờ việt lớp 9bài tập tiếng việt lớp 9 hk1giải bài tập tiếng việt lớp 9bài tập giờ việt lớp 2 kỳ 1ôn tập tiếng việt lớp 9 kì 1bài tập hình học lớp 9 chương 1giai bai tap vat li lop 9 tiet 1 su phu thuoc vao cuong bởi dong dienbài tập tiếng việt lớp 5 tuan 1Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi huyết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vãn vật liệu chuyển đổi (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử nghỉ ngơi vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường tàu việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý vận động học tập của học sinh theo hướng phát triển kĩ năng học tập hợp tác ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhối phù hợp giữa phòng văn hóa và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo trong bài toán tuyên truyền, giáo dục, vận động thi công nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, thức giấc phú thọNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong bảo đảm mạng máy vi tính chuyên dùngNghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ nước xuân hươngQuản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: tiêu hóa ở đụng vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtchuong 1 tong quan tiền quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp làm việc thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động thiếu nữ theo luật pháp lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới cai quản tài thiết yếu trong chuyển động khoa học xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu new đăng bắt tắt văn bản trong lòng chị em võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8