Bạn sẽ xem: 100 Câu bài bác Tập phân phát Âm S Es Lop 6, bài bác Tập phân phát Âm S Es Ed gồm Đáp Án tại girbakalim.net

Tổng hợp các cách phân phát âm S với ES trong giờ đồng hồ Anh góp phát âm như người phiên bản xứ chỉ trong tầm 10″. Ba bà bầu và các con thuộc học và luyện tập nhé.

Một trong những rào cản lớn số 1 khiến các bạn học sinh việt nam nói tiếng Anh không chuẩn chỉnh là vì các bạn không phát âm âm cuối. Đặc biệt khi các bạn phát âm phần nhiều từ tất cả s, es, chúng ta thường bỏ lỡ hoặc hiểu hết bởi âm “s” gây nên sự phát âm nhầm cho người đối diện. 

Hôm nay girbakalim.net English đã hướng dẫn chúng ta chi tiết bí quyết phát âm s, es dễ dàng và đơn giản và dễ nắm bắt nhất!

*
*

khi từ có tận thuộc là những âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm s es lop 6

thường có tận thuộc là những chữ dòng sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Từ Phát âmNghĩaVí dụ

watches

wɒtʃiz

to look at somebody/something for a time

She stood & watched as the xe taxi drove off

misses

mɪsiz

feel sad because you can no longer see somebody or do something that you like

She misses him so much

changes

ˈtʃeɪndʒɪz 

to become different

The leave changes colour in autumn

 

➤ vạc âm là /z/

quy tắc cuối của bí quyết phát âm s là khi các từ bao gồm tận cùng là nguyên âm và những phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/, chúng ta phát âm z

TừPhát âmNghĩaVí dụ

Plays

/pleɪz/

to vì chưng things for pleasure

He plays football in the afternoon.

Hugs

/hʌgz/

to put your arms around somebody and hold them tightly, especially to lớn show that you lượt thích or love them

My mother hugs me when I’m sad.

Bags

/bægz/ 

a container made of cloth, leather, plastic or paper

I have four bags.

Xem thêm: Caoviet tiết lộ 100+ bí kíp cược an toàn khi chơi ở nhà cái online

Trường hợp quánh biệt phát âm S/ES

Đối với hễ từ “say” lúc không thêm s ta đã đọc là /sei/. Mặc dù khi thêm s, “says” sẽ tiến hành đọc là /sez/ có nghĩa là phát âm /z/. Bên cạnh đó chúng ta sẽ gặp gỡ cách phát âm s không theo quy tắc như: have => has.

IV. Bài bác tập phát âm S/ES

Bài tập: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. Skims B. Works C. Sits D. Laughs2. A. Fixes B. Pushes C. Misses D. Goes3. A. Cries B. Buzzes C. Studies D. Supplies4. A. Holds B. Notes C. Replies D. Sings5. A. Keeps B. Gives C. Cleans D. Prepares6. A. Runs B. Fills C. Draws D. Catches7. A. Drops B. Kicks C. Sees D. Hopes8. A. Types B. Knocks C. Changes D. Wants9. A. Drinks B. Rides C. Travels D. Leaves10. A. Calls B. Glasses C. Smiles D. Learns11. A. Schools B. Yards C. Labs D. Seats12. A. Knives B. Trees C. Classes D. Agrees13. A. Buses B. Horses C. Causes D. Ties14. A. Garages B. Boats C. Bikes D. Roofs15. A. Ships B. Roads C. Streets D. Speaks16. A. Beliefs B. Cups C. Plates D. Apples17. A. Books B. Days C. Songs D. Erasers18. A. Houses B. Knives C. Clauses D. Changes19. A. Roofs B. Banks C. Hills D. Bats20. A. Hats B. Tables C. Tests D. Desks21. A. Gives B. Passes C. Dances D. Finishes22. A. Sees B. Sings C. Meets D. Needs23. A. Seeks B. Plays C. Gets D. Looks24. A. Tries B. Receives C. Teaches D. Studies25. A. Says B. Pays C. Stays D. Boys26. A. Eyes B. Apples C. Tables D. Faces27. A. Posts B. Types C. Wives D. Keeps28. A. Beds B. Pens C. Notebooks D. Rulers29. A. Stools B. Cards C. Cabs D. Forks30. A. Buses B. Crashes C. Bridges D. Plates

 

Đáp án
1. A2. D3. B4. B5. A6. D7. C8. C9. A10. B
11. D12. C13. D14. A15. B16. D17. D18. B19. C20. B
21. A22. C23. B24. C25. A26. D27. C28. C29. D30. D

 

Sau lúc học bài này chắc chắn ba người mẹ và những con đã hiểu phương pháp đọc s, es trong giờ đồng hồ Anh rồi. Trường hợp có bất cứ thắc mắc như thế nào ba bà bầu và các con hãy đừng ngần ngại và inbox ngay mang đến girbakalim.net nhé !