Trong chương trình toán cao cấp môn đại số cùng hình học giải tích, để nắm rõ hơn về ma trận, bài viết này girbakalim.net sẽ share một số kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản cùng với các dạng bài xích tập về ma trận thường gặp trong quy trình học. Chúc các bạn học tập tốt!

Tóm tắt kim chỉ nan ma trận


1. Ma trận là gì?

Ma trận cỡ m x n là một bảng số hình chữ nhật tất cả m hàng, n cộtKí hiệu ma trận : A = (aij) m x nVí dụ dưới đây là một ma trận:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đại số với hình giải tích bài xích 1: Số phức – bài tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài 3: Định thức ma trận – bài tập với lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài bác 2: Ma trận – bài tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài 4: Ma trận nghịch đảo – bài bác tập với lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 5: Hạng của ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 6: Hệ phương trình con đường tính- bài tập cùng lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 7: Độc lập tuyến tính, nhờ vào tuyến tính – bài xích tập với lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài bác 8: Cơ sở không khí vecto – bài xích tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài xích 9: không khí vector con – bài xích tập cùng lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài 10: Ánh xạ tuyến đường tính – bài xích tập cùng lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài 11: giá trị riêng, vector riêng biệt – bài xích tập và lời giải