Bạn đã xem: Bài tập toán lớp 6: lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái và những phép toán tại Website girbakalim.net

Bài tập về nhà

Lý thuyết lũy quá với số mũ tự nhiên

Bài tập về nhà

Lý thuyết Lũy quá với số nón tự nhiên

Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và thoải mái và những phép toán tổng hợp toàn thể kiến thức lý thuyết quan trọng, các dạng bài xích tập áp dụng và hàng loạt bài tập về nhà cho các em tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên

Nhờ đó, nỗ lực thật chắc kiến thức dạng Toán tương quan đến lũy thừa, số nón để ngày càng học xuất sắc môn Toán 6. Năm 2021 – 2022, sẽ sở hữu 3 cuốn sách Toán 6 bắt đầu là Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối học thức với cuộc sống và Cánh diều, những em có thể xem trước 3 cuốn sách để vào khoảng thời gian học không còn bỡ ngỡ.

Lý thuyết Lũy vượt với số mũ tự nhiên

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, từng thừa số bằng a:

an = a.a…..a (n quá số a) (n không giống 0)

a được call là cơ số.

n được gọi là số mũ.

2. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số

am. An = am+n

Khi nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, ta thân nguyên cơ số cùng cộng những số mũ.

3. Phân chia hai lũy thừa cùng cơ số

am : an = am-n (a ≠ 0 ; m ≠ 0)

Khi phân chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số với trừ các số mũ mang lại nhau.

4. Lũy thừa của lũy thừa

(am)n = am.n

Ví dụ: (32)4 = 32.4 = 38

5. Nhân nhị lũy thừa thuộc số mũ, khác sơ số

am . Bm = (a.b)m

ví dụ : 33 . 43 = (3.4)3 = 123

6. Phân tách hai lũy thừa thuộc số mũ, khác cơ số

am : bm = (a : b)m

ví dụ : 84 : 44 = (8 : 4)4 = 24

7. Một vài ba quy ước

1n = 1 ví dụ như : 12017 = 1

a0 = 1 lấy ví dụ : 20170 = 1

Bài tập áp dụng có đáp án

Bài 1: So sánh:

a) 536 cùng 1124

b) 32n với 23n (n ∈ N*)

c) 523 với 6.522

d) 213 với 216

e) 2115 với 275.498

f) 7245 – 7244 và 7244 – 7243

Giải:

a) 536 = 512 (53)12 = 12512; 1124 = 112.12 = (112)12 = 12112

Mà 12512 > 12112 => 536 > 12112

b) Tương tự

c) Ta có: 523 = 5.522 315.715 = 2115

=> 275.498 > 2115.

f) 7245 – 7244 = 7244.(72 – 1) = 7244.71

7244 – 7243 = 7243.(72 – 1) = 7243.71

Mà 7243.71

d) S = 5 + 52 + 53 + … + 52017

Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên và những phép toán tổng hợp toàn thể kiến thức kim chỉ nan quan trọng, các dạng bài bác tập vận dụng và 1 loạt bài tập về nhà cho những em tham khảo.

Nhờ đó, gắng thật chắc kiến thức và kỹ năng dạng Toán tương quan đến lũy thừa, số mũ để càng ngày càng học xuất sắc môn Toán 6. Năm 2021 – 2022, sẽ có được 3 bộ sách Toán 6 new là Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày và Cánh diều, các em hoàn toàn có thể xem trước 3 cuốn sách để vào năm học không hề bỡ ngỡ.

Lý thuyết Lũy quá với số nón tự nhiên

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy quá bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, từng thừa số bằng a:

an = a.a…..a (n vượt số a) (n khác 0)

a được điện thoại tư vấn là cơ số.

n được hotline là số mũ.

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

am. An = am+n

Khi nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta thân nguyên cơ số với cộng những số mũ.

Xem thêm: 450 Câu Bài Tập Viết Lại Câu Môn Tiếng Anh Lớp 7 I, Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 7 I

3. Phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

am : an = am-n (a ≠ 0 ; m ≠ 0)

Khi phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ đến nhau.