*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát

girbakalim.net xin reviews đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu bài xích tập về Oxi- sulfur cơ bản, nâng cao môn hóa học lớp 10, tài liệu bao gồm 10 trang, đầy đủ lý thuyết, cách thức giải chi tiết và bài tập gồm đáp án (có lời giải), giúp các em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho bài thi môn Hóa học chuẩn bị tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được tác dụng như muốn đợi.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 chương oxi lưu huỳnh cơ bản

Mời những quý thầy cô và những em học sinh cùng tìm hiểu thêm và thiết lập về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN TẬP VỀ OXI –LƯU HUỲNH

Dạng 1: ngừng sơ đồ vật phản ứng

1. FeS2→SO2→S →H2S →SO2→SO3 →SO2→H2SO4 →BaSO4→SO2 → NaHSO3

2. FeS → H2S → S → NO2 ; H2S → H2SO4 → CuSO4 ; H2S → SO2 → HBr

3. NaCl → NaOH → NaCl → Cl2→ S → H2S → H2SO4→ S

4. Zn → ZnS → H2S →SO2→ H2SO4→ Fe2(SO4)3→ FeCl3

Dạng 2: nhận thấy chất:

PP: phụ thuộc các đặc điểm về đặc điểm vật lí và đặc điểm hóa học không giống nhau của những chất, từ đó tách biệt chúng cùng với nhau, yêu cầu sử dụng các phản ứng hóa học đặc trưng.

Ví dụ: nhận thấy 4 hỗn hợp không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, H2SO4

Giải:

- dùng quỳ tím, dung dịch làm cho quỳ tím chuyển đỏ là: hỗn hợp axit HCl và

H2SO4.

- hỗn hợp không chuyển màu quỳ tím là: NaCl, Na2SO4.

- Để biệt lập dung dịch HCl cùng H2SO4, ta sử dụng dung dịch BaCl2, dung dịch nào mang đến kết tủa trắng là H2SO4, không hiện tượng lạ là HCl.

PTPƯ: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4+ 2HCl.

- Để riêng biệt dung dịch NaCl cùng Na2SO4 ta sử dụng dung dịch BaCl2, hỗn hợp nào đến kết tủa trắng làNa2SO4, không hiện tượng là NaCl

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4+ 2NaCl.

Câu 1: trình diễn pp hóa học nhận ra các lọ mất nhãn đựng các dd sau:

a. NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2

b. KNO3, KCl, K2SO4, K2CO3

c. Na2CO3, Na2S, NaCl, Na2SO4

Câu 2: nhận thấy các khí sau:

a. SO2 , SO3, HCl, O2

b. O2, O3 ,SO2 , SO3

c. Cl2, SO2, CO2, H2S, O2, O3

Dạng 3: câu hỏi tỉ khối

Bài 1: Tỉ khối khá của lếu láo hợp gồm ozon cùng oxi đối với hidro là 22,4. Khẳng định % về thể tích của mỗi chất trong láo hợp.

Bài 2:Có một tất cả hổn hợp khí bao gồm oxi và ozon. Các thành phần hỗn hợp khí này còn có tỉ khối so với khí hidro là 18.

a. Tính % theo thể tích từng khí trong lếu hợp.

b. Tính % theo khối lượng mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp .

Bài 3: 5,6 lít tất cả hổn hợp Z có oxi cùng clo sống đktc. Tỉ khối của Z đối với khí H2 là 29.

a. Tính % theo thể tích mỗi khí trong lếu hợp

b. Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp.

Bài 4: tất cả hổn hợp (A) gồm có O2 và O3, tỉ khối của đối với H2 là 19,2.

a. Một mol hỗn hợp (A) hoàn toàn có thể đốt cháy trọn vẹn bao nhiêu mol khí CO

b. Tính mol láo hỗn (A) rất có thể dùng để đốt cháy hết 1 mol hỗn hợp B bao gồm H2

và CO, biết tỉ khối của B so với H2 là 3,6.

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam Cacbon vào V lít khí oxi sống đktc, thu được hỗn hợp khí (A) bao gồm tỉ khối so với H2 là 15.

a. Tính % theo thể tích mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp (A)

b. Tính m và V. Biết rằng khi dẫn hỗn hợp khí (A) vào trong bình đựng dung dịch

Ca(OH)2 dư thấy tất cả 6gam kết tủa.

Bài 6: các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm SO2 với O2 bao gồm tỉ khối so với H2 là 22,4. Đun lạnh X cùng với V2O5 sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp Y có tỉ khối đối với H2 là 27,185.

a. Lý giải tại sao tỉkhối đối với H2 lại tăng sau làm phản ứng?

b. Tính hiệu suất phản ứng

Dạng 4: Kim loại tác dụng với Oxi

Câu 1: tất cả hổn hợp khí A gồm clo với oxi. A phản bội ứng vừa không còn với một hỗn hợp gồm 4,8 gam Mg cùng 8,1 gam Al tạo thành 37,05 gam láo hợp những muối clorrua và oxit của 2 kim loại. Tỷ lệ theo cân nặng của clo trong hỗn hợp A là:

A. 26,5%. B. 73,5%. C. 62,5%. D. 37,5%.

Câu 2: mang lại m gam 3 kim loại Fe, Al, Cu vào trong 1 bình bí mật chứa 0,9 mol oxi. Nung lạnh bình một thời gian cho đến khi số mol O2 vào bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn vào bình có cân nặng 2,12 gam. Tính m?

A. 1,0 gam. B. 0,2 gam. C. 0,1 gam. D. 1,2 gam.

Dạng 5: việc SO2 tính năng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH)

Câu1: Hấp thu hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 ngơi nghỉ đktc vào 500ml hỗn hợp NaOH 0,9 M. Trọng lượng muối chiếm được sau bội phản ứng là ?

A. 24,5 g B. 34,5 g C. 14,5 g D. 44,5 g

Câu 2: Sục 6,4 gam khí lưu huỳnh đioxit vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì những muối chế tác thành là:

A. Na2SO3; NaHSO3 B. Na2SO3

C. Na2SO4; NaHSO4 D. Na2SO4

Câu 3 : Sục 4,4 lít khí sulfur đioxit (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì các muối tạo nên thành là :

A. Na2SO3; NaHSO3 B. Na2SO3

C. Na2SO4; NaHSO4 D. Na2SO4

Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít khí SO2 (đktc) vào 800ml dung dịch NaOH 0,5M. Cân nặng muối thu được trong dung dịch là:

A. 32,5 gam B. 30,4 gam C. 29,3 gam D. 26 gam

Dạng 6: bài toán tương quan đến đặc thù hóa học của axit H2SO4 loãng

Câu 1: đến m gam Fe tính năng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 dư nhận được 6,72 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là :

A. 11,2 gam B. 1,12 gam C. 16,8 gam D. 1,68 gam

Câu 2: mang đến 10 gam hỗn hợp tất cả Fe với Cu chức năng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản bội ứng chiếm được 2,24 lít khí hiđro ở đktc, hỗn hợp X và m gam chất rắn không tan. Giá bán trịcủa m là

A. 6,4 gam. B. 3,4 gam. C. 5,6 gam. D. 4,4 gam.

Câu 3: mang đến 4 gam hỗn hợp gồm: Fe và Cu tính năng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư nhận được 1,12 lít khí. Nguyên tố % theo trọng lượng của Fe với Cu trong tất cả hổn hợp lần lượt là :

A. 70% và 30 % B. 30% với 70% C. 40% với 60% D. 60% và 40%

Câu 4: Một các thành phần hỗn hợp gồm13 gam kẽm với 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro sinh sống đktc được hóa giải sau bội phản ứng là.

A. 2,24 lít. B. 4,48lít. C. 6,72 lít. D. 67,2 lít.

Câu 5: Một láo hợp gồm 18,6 gam kẽm và sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư . Thể tích khí H2 đktc được giải hòa sau bội phản ứng là 6,72 lít. Thành tỷ lệ của kẽm có trong tất cả hổn hợp là :

A. 96,69% B. 34,94% C. 69,89% D. 50%

Câu 6: Hoà rã m gam Al bởi dung dịch H2SO4 dư , nhận được 3,36 lít H2 ngơi nghỉ đktc. Giá trị của m là

A. 4,05. B. 2,70. C. 5,40. D. 1,35.

Câu 7: Hoà chảy 2,52 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn hỗn hợp thu được 6,84 gam muối khan. Kim loại đó là:

A. Mg B. Al C. Fe D. Zn

Câu 8: Hoà rã 1,3 gam một kim loại M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,3M. Để trung hoà lượng axit dư nên 200 ml dung dịch NaOH 0,1M. Kim loại đó là:

A. Mg B. Al C. Fe D. Zn

Câu 9: cho 2,49 gam hỗn hợp có 3 sắt kẽm kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong 500 ml dd H2SO4 loãng ta thấy gồm 1,344 lít H2 sinh sống đktc thoát ra. Trọng lượng hỗn đúng theo muối sunfat khan tạo nên là:

A. 8,25 B. 8,52 C. 5,28 D. 5,82

Câu 10: hỗn hợp X bao gồm 3 sắt kẽm kim loại Al, Mg, Fe. đem 6,7 g hh X tính năng hết với dd

H2SO4 nhận được 5,6 lít H2 làm việc đktc cùng dd A . Cô cạn dd A nhận được m (g) muối khan. Cực hiếm của m là :

A.6,2g B.7,2g C.30,7g D.31,7g.

Câu 11: Hòa tan trọn vẹn 3,22 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Mg và Zn bởi một lượng đủ dung dịch H2SO4 loãng, nhận được 1,344 lít hiđro làm việc đktc với dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là?

A.10,27. B.9,52. C.8,98. D.7,25.

Câu 12: kết hợp 6,5 gam Zn trong hỗn hợp axit H2SO4 dư, sau phản nghịch ứng cô cạn hỗn hợp thì số gam muối bột khan thu được là

A. 20,7 gam. B. 13,6 gam. C. 16,1 gam. D. 27,2 gam.

Câu 13: mang đến 11,9 gam hỗn hợp có Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy bao gồm 8,96 lít khí làm việc đktc thoát ra. Cân nặng hỗn hòa hợp muối sunfat khan chiếm được là:

A. 44,9 gam. B. 74,1 gam. C. 50,3 gam. D. 24,7 gam

Dạng 7: bài toán liên quan đến đặc điểm hóa học của axit H2SO4 đặc

Câu 1: tổng hợp 4,64 gam một oxit sắt trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư thu được 0,224 lít SO2. Xác minh oxit sắt?

Câu 2: tổ hợp 3,6 gam một oxit fe trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư nhận được 0,224 lít SO2. Xác minh oxit sắt?

Câu 3: kết hợp 16 gam một oxit sắt trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư nhận được 40 gam muối khan. Khẳng định oxit sắt ?

Câu 4: tổng hợp 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng dư chiếm được 0,56 lít khí X. Xác định X ?

Câu 5: mang đến 6 gam hỗn hợp tất cả Cu với Fe công dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư thu được 5,6 lít khí SO2 sinh hoạt đktc. Khối lượng Cu với Fe trong hỗn hợp thuở đầu lần lượt là :

A. 2,2 g với 3,8 g B. 3,2 g với 2,8 g

C. 1,6 g và 4,4 g D. 2,4 g và 3,6 g

Câu 6 : mang đến 17,2 gam hỗn kim loại tổng hợp loại bao gồm Fe với Cu vào hỗn hợp axit sunfuric sệt nóng, dư chiếm được 6,72 lít khí SO2 tốt nhất đktc . Trọng lượng Fe với Cu gồm trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là :

A. 11,2 g cùng 6 g B. 12 g với 5,2 g

C. 2,8 g với 14,4 g D. 6,6 gam cùng 10,6 g

Dạng 8: tính trọng lượng muối thu được

Câu 1: cho 2,49 gam hỗn hợp có 3 sắt kẽm kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong 500 ml dd H2SO4 loãng ta thấy bao gồm 1,344 lít H2 (đktc) thoát ra. Cân nặng hỗn vừa lòng muối sunfat khan tạo ra là:

A. 8,25 B. 8,52 C. 5,28 D. 5,82

Câu 2: hỗn hợp X có 3 kim loại Al, Mg, Fe. Lấy 6,7 g hh X công dụng hết cùng với dd H2SO4 nhận được 5,6 lit H2 ngơi nghỉ đktc và dd A. Cô cạn dd A chiếm được m (g) muối khan . Quý giá của m là :

A. 6,2g B. 7,2g C. 30,7g D. 31,7g.

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg cùng Zn bằng một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) với dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là?

A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25.

Câu 4: hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit H2SO4 dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối hạt khan nhận được là

A. 20,7 gam. B. 13,6 gam. C. 16,1 gam. D . 27,2 gam.

Câu 5. Cho 11,9 gam lếu hợp có Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy tất cả 8,96 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn đúng theo muối sunfat khan chiếm được là:

A. 44,9 gam. B. 74,1 gam. C. 50,3 gam. D. 24,7 gam.

NỘI DUNG ÔN TẬP CHƯƠNG

Câu 1: Đưa miếng giấy lọc tẩm hỗn hợp KI cùng hồ tinh bột vào bình đựng khí ozon, hiện tượng lạ gì xuất hiện thêm trên giấy lọc?

A.Có greed color đậm. B. Bao gồm màu đỏ.

C. Gồm màu vàng. D. Không tồn tại hiện tượng.

Câu 2: hỗn hợp 2 khí nào sau đâu có thể tồn tại bất kì ở điều kiện nào?

A. H2 với O2 B. N2 với O2.

C. H2 cùng Cl2. D. Cl2 cùng O2.

Câu 3: hỗn hợp khí bao gồm ozon và oxi tất cả tỉ khối so với hiđro bằng 18. Xác suất theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là:

A. 25% với 75%. B. 30% cùng 70%.

C. 35% cùng 65%. D. 40% với 60%

Câu 4: với số mol lấy bằng nhau, phương trình hoá học nào tiếp sau đây điều chế được lượng oxi những hơn?

A. 2KClO3 → 2KCl +3O2

B. 2KMnO4 → K2MnO4 +MnO2 +O2

C. 2H2O2 → 2H2O + O2

D. 2KNO3 → 2KNO2 +O2

Câu 5: hỗn hợp khí A bao gồm clo cùng oxi. A phản bội ứng vừa hết với một hỗn hợp có 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al tạo thành 37,05 gam láo lếu hợp các muối clorrua và oxit của 2 kim loại. Tỷ lệ theo cân nặng của clo trong hỗn hợp A là:

A. 26,5%. B. 73,5%. C. 62,5%. D. 37,5%.

Câu 6: mang đến m gam 3 kim loại Fe, Al, Cu vào một trong những bình bí mật chứa 0,9 mol oxi. Nung nóng bình 1 thời gian cho đến khi số mol O2 trong bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12 gam. Tính m?

A. 1,0 gam. B. 0,2 gam. C. 0,1 gam. D. 1,2 gam.

Câu 7: phản bội ứng nào tiếp sau đây không xảy ra?

A. H2S +Pb(NO3)2 → PbS +2HNO3

B. CuS + 2HCl → H2S +CuCl2

C. Na2S +Pb(NO3)2 → PbS +2NaNO3

D. FeS + HCl → H2S +FeCl2

Câu 8: cho 0,1 mol H2S hấp thụ hết vào 170 ml dung dịch NaOH 1M. Hỗn hợp sau phản nghịch ứng gồm

A. NaHS với Na2S. B. NaHS. C. Na2S. D. Na2Svà NaOH.

Câu 9: Để điều chế các khí trong phòng thí nghiệm, ngôn từ nào thể hiện trong số câu sau đấy là sai?

A. Sử dụng KMnO4 oxi hoá hỗn hợp HCl đặc tạo ra khí Cl2

B. Nhiệt độ phân KMnO4 tạo nên khí O2

C. Cho dung dịch HCl dư vào CuS tạo thành khí H2S.

D. Mang lại dd HCl dư vào hỗn hợp Na2SO3 tạo thành khí SO2.

Câu 10: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp bao gồm Zn cùng ZnS bằng dung dịch HCl thấy bay ra 8,96 lít ở đtkc tất cả hổn hợp khí (A). Dẫn các thành phần hỗn hợp khí trải qua dung dịch CuCl2 dư, tạo ra 9,6 gam kết tủa. Xác suất thể tích mỗi khí gồm trong tất cả hổn hợp (A) là:

A. H2 = một nửa và H2S = 50%. B. H2 = 75% với H2S = 25%.

C. H2 = 35% với H2S = 65%. D. H2 = 25% cùng H2S = 75%.

Câu 11: Khí nào sau đây góp đa số nhất vào sự hình thành mưa axit?

A. SO2. B. O3 C. CO2 D. N2

Câu 12: hàng nào sau đâ gồm những chất đều tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng ?

A. Fe2O3, KOH, Cu, CaCO3. B. Fe, CuO, Ba(OH)2, Na2CO3

C. CaCO3, Al, Mg(OH)2, CuS. D. Ag, MgCO3, BaSO4, NaOH

Câu 13: phản nghịch ứng làm sao sau đây, SO2 miêu tả là chất khử?

A. SO2+ H2O → H2SO3

B. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

C. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2

D. SO2 + NaOH →NaHSO3

Câu 14: Trong chống thí nghiệm, khí SO2 được pha trộn từ phản bội ứng làm sao sau đây?

A. Na2SO3 + dung dịch H2SO4 loãng.

B. FeS2 + O2.

C. S + hỗn hợp H2SO4 đặc.

D. S + O2

Câu 15: Khí CO2 bao gồm lẫn tạp chất khí SO2. Để sa thải tạp chất thì nên sục tất cả hổn hợp khí vào hỗn hợp nào sau đây ?

A. Dung dịch Br2. B. Hỗn hợp Ba(OH)2.

C. Dung dịch KOH. D. Hỗn hợp K2SO3.

Câu 16: mang lại 0,01 mol SO2 kêt nạp hết vào 160 ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Hỗn hợp sau phản nghịch ứng gồm

A. Na2SO3; NaHSO3 B. Na2SO3

C. Na2SO3; NaOH D. NaHSO3

Câu 17: Để tách biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, Na2SO3, NaCl. Ta hoàn toàn có thể dùng lẦn lượt các chất

A. Quì tím, dd BaCl2 B. Hỗn hợp BaCl2, dd KNO3

C. Dung dịch Ba(NO3)2 hỗn hợp NaCl. D. Quì tím, dung dịch NaNO3

Câu 18: Cho các thành phần hỗn hợp X gồm 0,08 mol mỗi sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư nhận được 0,07 mol một thành phầm khử duy nhất chứa lưu huỳnh. Xác định sản phẩm khử.

A. SO2. B. S. C. H2S. D. Không xác định được.

Câu 19: Hoà tan trọn vẹn 11,9 gam hỗn hợp kim loại Al, Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thấy thoát ra V lít khí H2 đktc . Cô cạn dung sau làm phản ứng thu được 50,3 muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của V là:

A. 3,36 lít. B. 5,6 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

Câu 20: xác định sản phẩm sau phản nghịch ứng: KI + KMnO4+ H2SO4à

A. I2, K2MnO4, K2SO4, H2O.

B. I2, MnO2, K2SO4 , H2O.

C. I2, MnSO4, K2SO4, H2O

D. I2, MnSO4, KOH.

Xem thêm: Lịch Sử 10 Bài 19: Những Cuộc Kháng Chiến Chống Ngoại Xâm Ở Các Thế Kỉ X-Xv

Câu 21: cho m gam một các thành phần hỗn hợp Na2CO3 với Na2SO3 chức năng hết với hỗn hợp H2SO4 2M dư thì thu được 2,24 lít tất cả hổn hợp khí ngơi nghỉ đktc bao gồm tỉ khối so với hiđro là 27. Quý giá của m là:

A.11,6 gam B.10,0 gam C.1,16 gam D.1,0 gam

Câu 22:Trộn 60 gam bột sắt với 30 gam bột lưu hoàng rồi đun nóng không có không khí thu được hóa học rắn A. Hoà tung A bng dung dịch axit HCl dư được hỗn hợp B cùng khí C. Đốt cháy C phải V lít O2 đktc . Tính V, biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

A.32,928 B.22,4 C.33,6 D.26,8

Câu 23: đến 11,1 gam các thành phần hỗn hợp hai muối hạt sunfít trung hoà của 2 kim loại kiềm nhì chu kì tiếp tục tan trọn vẹn trong hỗn hợp HCl dư nhận được 2,24 lít khí SO2 đktc. Hai sắt kẽm kim loại đó là: