Xin chào các em đang đi đến với lớp học Toán của girbakalim.net! Ngày hôm nay, họ sẽ thuộc học bài : giới hạn của hàng số nhé! bài bác giảng dược biên soạn dựa theo công tác sách giáo khoa, có bổ sung cập nhật và sửa đổi theo cách thức dạy học mới, từ triết lý đến thực hành, giúp các em thay bài tốt hơn với thấy môn Toán không còn khó nhằn như tưởng tượng!

Lý thuyết cần nắm: số lượng giới hạn của hàng số

Giới hạn hữu hạn của hàng số

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*