Tài liệu gồm 65 trang, được biên soạn bởi thầy giáo è Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân các loại và phương pháp giải bài bác tập dãy số, cấp số cùng và cấp số nhân, giúp học viên lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Toán 11).

Bạn đang xem: Bài tập dãy số

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.Dạng 1. Chứng tỏ đẳng thức.Dạng 2. Minh chứng bất đẳng thức.Dạng 3. Chứng minh một tính chất.Dạng 4. Một vài bài toán khác.

BÀI 2. DÃY SỐ.Dạng 1. Search số hạng của hàng số.Dạng 2. Tính tăng sút và bị chặn của dãy số.

BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.Dạng 1. Xác minh cấp số cộng, công sai với số hạng của cung cấp số cộng.Dạng 2. Tính tổng các số hạng trong một cung cấp số cộng.Dạng 3. Minh chứng một hệ thức trong cung cấp số cộng.Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng).

BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.

Xem thêm: Top 7 Những Bài Hát Tiếng Anh Buồn Nhất Cho Những Mối Tình Tan Vỡ

Dạng 1. Khẳng định cấp số nhân, số hạng, công bội của cung cấp số nhân.Dạng 2. Tính tổng của cấp cho số nhân.Dạng 3. Các bài toán thực tế.

cài tài liệu
*

Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân

Tài liệu ôn thi HSG giang sơn môn Toán chủ thể dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh


6 mon Một, 2022Dãy số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân, tài liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cùng và cấp cho số nhân

Các dạng bài xích tập dãy số, cung cấp số cùng và cung cấp số nhân


1 tháng Mười Hai, 2021Dãy số - cung cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân

Phương pháp quy nạp với những bài toán phổ biến – Nguyễn Mỹ Lệ


2 tháng Ba, 2021Dãy số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân

Bài tập phương pháp quy hấp thụ toán học, dãy số, cung cấp số cộng và cung cấp số nhân


27 tháng Mười Hai, 2020Dãy số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân

Chuyên đề dãy số, cung cấp số cùng và cấp cho số nhân – Nguyễn Bảo vương vãi


14 tháng Mười Một, 2020Dãy số - cấp số cùng và cấp cho số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân

Dãy số và các bài toán về dãy số


11 mon Chín, 2020Dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cung cấp số cộng và cấp số nhân


7 mon Tám, 2020Dãy số - cung cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân

168 câu áp dụng cao dãy số, cung cấp số cùng và cung cấp số nhân ôn thi thpt môn Toán


1 tháng Tám, 2020Dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân

Tổng ôn tập TN trung học phổ thông 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp cho số cộng – cung cấp số nhân


6 mon Sáu, 2020Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân, tổng hợp và xác suất, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân

Phương pháp quy hấp thụ toán học tập – Nguyễn Hữu Điển


22 mon Năm, 2020Dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân, Toán 11
TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓATìm kiếm cho:
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
NHÓM HỎI ĐÁP – TRAO ĐỔI BÀI