Độ lớn: (E = kfrac Q ightvarepsilon r^2 = 9.10^9frac10^ - 61.left( 30.10^ - 2 ight)^2 = 10^5V/m)

Dạng 2: khẳng định cường độ điện trường tổng hợp vị nhiều điện tích gây ra tại một điểm

- Áp dụng nguyên lý ông xã chất năng lượng điện trường: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 + overrightarrow E_3 + ... + overrightarrow E_n )

- màn trình diễn (overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ,overrightarrow E_3 ,...,overrightarrow E_n ), xác định phương, chiều, độ khủng của từng vecto độ mạnh điện trường vì chưng từng năng lượng điện gây ra.

Bạn đang xem: Bài tập cường độ điện trường

- Vẽ vecto cường độ điện ngôi trường tổng phù hợp theo nguyên tắc hình bình hành.

- xác định độ phệ của độ mạnh điện trường tổng hợp nhờ vào hình vẽ.

* các trường hợp đặc biệt:

+ (overrightarrow E_1 uparrow uparrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = E_1 + E_2)

+ (overrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = left| E_1 - E_2 ight|)

+ (overrightarrow E_1 ot overrightarrow E_2 Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 )


+ ((overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ) = alpha Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 + 2 mE_1E_2cos alpha )

Bài tập ví dụ: Tại nhị điểm A với B phương pháp nhau 10 centimet trong không khí tất cả đặt hai năng lượng điện (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C). Xác định cường độ năng lượng điện trường vì chưng hai điện tích đặc điểm đó gây ra tại:

a) M với MA = MB = 5 cm

b) N với na = 5 cm, NB = 15 cm

Hướng dẫn giải

a)

MA = MB = 5 cm, AB = 10 centimet => M là trung điểm của AB.

 

*

Ta biểu diễn các vecto độ mạnh điện trường bởi vì hai năng lượng điện tích tạo ra tại điểm M như hình vẽ. 

Vecto cường độ điện trường tại M là tổng thích hợp hai vecto (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M )

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy (overrightarrow E_1M uparrow downarrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M - E_2M)


Ta có: (E_1M = E_2M = kfracMA^2 = 9.10^9fracleftleft( 5.10^ - 2 ight)^2 \= 5,76.10^5V/m)

( Rightarrow E = E_1M - E_2M = 0)

b)

NA = 5 cm, NB = 15 cm, AB = 10 cm phải N nằm ngoại trừ AB cùng nằm trên đường thẳng AB.

Xem thêm: Các Bài Tập Thể Dục Cho Người Già, Người Cao Tuổi Phù Hợp Nhất

 

*

Ta biểu diễn các vecto cường độ điện trường bởi vì hai điện tích gây ra tại điểm N như hình vẽ.

Vecto độ mạnh điện trường tại M là tổng phù hợp hai vecto (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M ) 

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy: (overrightarrow E_1M uparrow uparrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M + E_2M)

Ta có: (left{ eginarraylE_1M = kfracleftAN^2 = 5,76.10^5V/m\E_2M = kfracBN^2 = 0,64.10^5V/mendarray ight.\ Rightarrow E = 5,12.10^5V/m)

Dạng 3: Xác xác định trí cường độ điện trường bởi 0

- ví như (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M = overrightarrow 0 ) thì (overrightarrow E_1 = - overrightarrow E_2 Rightarrow left{ eginarrayloverrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 \E_1 = E_2endarray ight.)