Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm tất cả 35 phiếu ôn tập, tương ứng với 35 tuần vào cả năm học tập 2020 - 2021. Mỗi vào cuối tuần thầy cô chỉ việc phát 1 phiếu ôn tập này cho học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần toán lớp 4

Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp những dạng toán trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, mỗi tuần gồm 4 bài tập, rất thuận tiện cho các em học viên ôn tập, khối hệ thống lại loài kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và những em tất cả thể tham khảo thêm bài tập môn giờ đồng hồ Việt.


Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền vệt ( ; = ) thích hợp vào chỗ chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày tiếp tế được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy đó chế tạo được từng nào chiếc tivi, biết số ti vi hằng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số cha mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số không giống nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng làm sửa bài bác làm sai ở trên

......................................................................

......................................................................


......................................................................

......................................................................

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết những số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Bốn triệu:...........................................................

d. Một nghìn tứ trăm linh năm:............................

Bài 2: trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn số 1 là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số tức thì sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 solo vị:.................

Phần dùng để làm sửa bài làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm


a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 1-1 vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: dãy số tự nhiên và thoải mái là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................

Bài 4: tra cứu x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng làm sửa bài xích làm không nên ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số tương thích vào chỗ chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kilogam 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kilogam = ..................kg 5 tạ 7 kg = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số buộc phải điền là:

A. 15 giờ 2 phút ; B. 1 tiếng 52 phút ; C. 2 giờ 32 phút ; D. 1 giờ 32 phút

Bài 3: 8 hộp cây viết chì hệt nhau có 96 chiếc bút chì. Hỏi 5 hộp như vậy có số cây viết chì là:

A. 12 bút chì ; B. 60 cây viết chì ; C . 17 cây viết chì ; D. 40 cây viết chì

Bài 4: bao gồm 5 gói bánh từng gói nặng 200g với 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g . Hỏi toàn bộ có từng nào kilôgam bánh kẹo ?

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 giờ = ............. Phút

b) 3h 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một đội có 5 HS gồm số đo theo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi vừa đủ số đo độ cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong các số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số nhỏ xíu nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can thứ nhất đựng 12 lít nước. Can sản phẩm công nghệ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ cha đựng từng nào lít nước ? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng để làm sửa bài làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: nếu như a = 6 thì quý hiếm của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường có 315 học viên nữ, số học viên nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số bé xíu nhất bao gồm 8 chữ số cùng số lớn nhất có 7 chữ số .

Số nhỏ bé nhất tất cả 8 chữ số là:....................... ; Số lớn số 1 có 7 chữ số là:......................

Tổng của hai số kia là:..................................................................................................

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: nếu như a = 47685 ; b = 5784 thì giá trị biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho thấy thêm m = 10 ; n = 5 ; phường = 2, tính quý giá của biểu thức:

a) m + n + p =.............................................................................

b) m + n - phường =.............................................................................

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Về Đoạn Thẳng, Lý Thuyết Đoạn Thẳng

c) m + n x p =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật bao gồm số đo chiều lâu năm là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật sẽ là bao nhiêu?