Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài bác tập hóa học lớp 9Chương 1: những loại hợp chất vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập Chuỗi phản nghịch ứng hóa học vô cơ có giải thuật - chất hóa học lớp 9
Trang trước
Trang sau

Bài tập Chuỗi làm phản ứng chất hóa học vô cơ bao gồm lời giải

Tài liệu bài xích tập Chuỗi bội nghịch ứng hóa học vô cơ có giải thuật Hóa học tập lớp 9 với đầy đủ phương thức giải bỏ ra tiết, những bài tập từ bỏ luyện nhiều chủng loại ở những mức độ giúp đỡ bạn biết phương pháp giải những dạng bài bác tập môn hóa học lớp 9 từ kia ôn tập cùng đạt điểm cao trong bài xích thi môn hóa học 9.

Bạn đang xem: Bài tập chuỗi phản ứng hóa học 9

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ – LỚP 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Để có tác dụng một giải pháp thuần thục những bài toán liên quan đến chuỗi bội nghịch ứng trong chất hóa học vô cơ, học viên cần:

+ thay chắc những kiến thức về tính chất hóa học của các đơn chất và hợp chất vô cơ như: oxit, axit, bazơ, muối, sắt kẽm kim loại và phi kim. 

+ ráng vững cách thức điều chế những loại hợp chất vô cơ.

+ nắm vững mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ như:

*

II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học cho mỗi biến hóa sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

(3) SO2 + H2O ⇆ H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + 2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + H2O

Học sinh viết phương trình chất hóa học khác, tuy vậy vẫn minh họa đúng chuỗi bội nghịch ứng vẫn được.

Ví dụ 2: Cho sơ vật phản ứng:

X

*
sắt
*
 Y 

*
 Z  Fe(OH)3  G

Biết: X + H2SO4 loãng Y + G + H2O

Viết các phương trình chất hóa học minh họa sơ đồ phản ứng trên.

Hướng dẫn giải: 

Xác định các chất:

*

X + H2SO4 → Y + G + H2O

Vậy X là Fe3O4 ; Y là FeSO4 ; Z là Fe(OH)2 ; G là Fe2(SO4)3.

Các PTHH xảy ra:

*

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

III. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thay những chữ dòng bằng những công thức hóa học phù hợp và xong xuôi các bội phản ứng sau: 

*

Hiển thị đáp án

A: Cu

B: CuSO4 

C: Cu(OH)2

D: CuO

E: AgNO3

Các phương trình chất hóa học minh họa:

*


Bài 2. Viết các phương trình hóa học triển khai những đổi khác hóa học tập sau:

*

Hiển thị đáp án

*

(2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

(4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

(5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

(6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓


Bài 3. Lựa chọn các chất tương xứng hoàn thành các phương trình phản bội ứng sau:

*

Hiển thị đáp án

A: CaCO3

B: CaO

C: Ca(OH)2

D: Ca(HCO3)2

Phương trình chất hóa học minh họa:

*


Bài 4. Hoàn thành những phương trình làm phản ứng sau:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?Al2O3 + H2SO4 →? + ? NaCl + ? →? + ? + NaOHKHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?Hiển thị đáp án

Bài 6: Hãy triển khai những biến hóa hóa học tập sau bằng phương pháp viết đông đảo phương trình bội nghịch ứng hóa học (ghi đk của làm phản ứng, nếu có).

*

Hiển thị đáp án

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

*

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Xem thêm: Vì Sao Quá Trình Phong Hóa Lại Xảy Ra Mạnh Nhất Ở Bề Mặt Trái Đất


Bài 9: Cho sơ đồ vật sau:

*

Chọn các chất A, B, C, D phù hợp và viết các phương trình hóa học nhằm minh họa.

Hiển thị đáp án

Bài 10: Viết phương trình phản bội ứng biểu diễn chuỗi đổi khác sau:

*

(Mỗi mũi tên biểu diễn bằng một phản bội ứng)

Hiển thị đáp án

+ các phương trình bội phản ứng xảy ra:

*

Fe2(SO4)3 + fe

*
3FeSO4

FeSO4 + 2NaOH

*
Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4

Fe2(SO4)3 + 6NaOH

*
2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O

*
4Fe(OH)3 


Giới thiệu kênh Youtube girbakalim.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, girbakalim.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 đến con, được khuyến mãi miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học test cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!