Chuẩn hoá là thừa trình tách bóc bảng thành các bảng nhỏ tuổi hơn nhờ vào các nhờ vào hàm. Các dạng chuẩn chỉnh là các chỉ dẫn để xây đắp các bảng trong CSDL.Mục đích của chuẩn hoá là sa thải các dư thừa dữ liệu và những lỗi khi thao tác làm việc dư thừa và những lỗi khi thao tác làm việc dữ liệu (Insert, Delete, Update). Nhưng chuẩn chỉnh hoá có tác dụng tăng thời gian truy vấn.


Bạn đang xem: Bài tập chuẩn hóa cơ sở dữ liệu có lời giải


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Foil Là Gì ? Nghĩa Của Từ Foil Trong Tiếng Việt

Góp tăng kỹ năng học cùng giải đề của các bạn. Trong bài xích này girbakalim.net sẽ tổng hợp các Bài tập chuẩn chỉnh hóa cơ sở dữ liệu có lời giải chi tiết mới độc nhất 2020

Bạn vẫn xem: bài tập chuẩn chỉnh hóa cơ sở tài liệu có lời giải

Hướng dẫngiải bài tập cơ sở dữ liệu

Đề bài: mang lại quan hệ R trên tậpthuộc tínhU = (ABCDEGHIJ),tậptùy thuộchàm F =A -> BC, E -> GC, B -> EH, AC -> I, GD -> AH, D->JGa, kiếm tìm bao đóng của tậptính chấtADb, tìmtổng cộngkhóaít nhấtcủa Rc, tra cứu tậptùy thuộchàmít nhấtF* của Fd, chuẩn chỉnh hóa tình dục về 3NF


*

Chỉ dẫngiải:

Xét từngtùy thuộchàm, kiếm tìm bao đóng của ADXét A -> BCtạiAD có A buộc phải ta sẽđưaBC vào bao đóng AD+ =ADBCXét E -> GC bao đóng góp hiệntrongkhông hề cóEbỏ lỡsauđấyxét tiếp lần lượtcácphụ thuộchàm còn lạivàtrở lạixétcáctùy thuộchàm đãbỏ lỡ.sau cùngta được kết quả:AD+ =ADBCEHIJGI

b) tìm khóa

U =ABCDEGHIJGGiao của khóa: X = U – tậptất cảtính chấtbên phảiphụ thuộchàmX = ABCDEGHIJ – BCGEHIAJ = DTìm bao đóng góp của DD+ =DJGAHBCEISo sánh bao đóng với UD+ = U vậy khóaít nhấtcủa R là Dnếugiao của khóa bởi rỗng thì đi tìm bao đóng góp của từngthuộc tínhcótạiU, thành phần nào bằng U thì nó là khóa.

c)Loại quăng quật tùy thuộchàm dư vượt F*

b1:Tách vế buộc phải củatùy thuộchàmchẳng hạn nhưA -> BC tách thành A -> BvàA -> Ccũng tương đương nhưta được:A -> B,A -> C, E -> G,E -> C, B -> EvàB -> H, AC -> IvàGD -> A, GD -> H,D -> J, D -> Gb2: Kiểm tratừngphụ thuộchàm gồm dư thừa không bởi cách: tra cứu bao đóng góp của từng phần tử bên tráibỏ lỡphần tử mặt phải,nếukết quảbao đóng góp có thành phần thuộc vế đề nghị thì dư thừatrái lạilà không

Ví dụ:

A -> B => A+ =ACIkhông cóB vậy A -> B không thừa.A -> C => A+ =ABEHGCIcó C vậy A -> C thừacũng giống nhưvớinhữngphụ thuộchàm còn lạib3:đưa raF *bỏ điđinhữngtùy thuộchàm thừab4:đào thảitùy thuộchàm dư quá vế trái.Chỉ xétnhữngtùy thuộchàm vế trái tất cả lớn hơn 1 phần tửAC -> Ikiểm traA vượt : tính C+C+ =C,không cóI vậy A ko thừaKiểm duyệtC thừa : tính A+A+ =ABEHGCI, bao gồm I vậy C thừaKết quả: A -> ICũng tương đương nhưvớicácphụ thuộchàm còn lạib5:đưa rahậu quảF*

d) chuẩn hóa quan hệ về chuẩn 3.NF

b1:kiểm duyệttổng cộngcáctính chấttrongU có tồn lạitrongVT,VP của PTH F*nữa không?b2: GộpcácPTH tất cả cùng vế trái.A -> BIvàE -> GC, B -> EH, D -> AJGb3: tách bóc về dạng chuẩn3R1(ABI) R2(EGC) R3(BEH) R4(DAJG)Ta thấy khóa của dục tình nằmtrongR4b4: Kết LuậnVậy để quan hệ R thành dạng chuẩn 3NF ta cần bóc thànhcácquan hệ sau: R1(ABI) R2(EGC) R3(BEH) R4(DAJG)

OkêVậy coi như làmình đãxử lýkết thúcnhữngbài tập cơ sở dữ liệu này, nguồn của bài tập này mìnhchiết xuất từanh Son Nguyen.nếu nhưvẫn ko hiểucác bạncó khả năngtìmtừ khóabài tập cơ sở tài liệu trên youtube sẽ dễ nắm bắt hơn, bản thân xin đượckết thúcbài viếttạiđây.