Dưới đây là tổng hợp kiến thức và kỹ năng về cấu trúc, phương pháp bài tập về câu bị động (Passive voice) cùng ví dụ minh hoạ về câu bài tập


Câu bị động (Passive voice) là gì?

*

Câu bị động (Passive Voice)được hiểu đơn giản và dễ dàng câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người dùng (ở đây là tân ngữ O) chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động lớp 9

Ví dụ về câu bị động:

"Tôi nạp năng lượng táo."là câu công ty động

I eat an apple.

Tôi là chủ từ, là cửa hàng của hành động

Táo là đối tượng được tác động

Ở câu bị động hay passive voice: quả apple được nhất bạo phổi và được đưa nên làm chủ ngữ

Khi đó câu bị động được viết lại thành:

Quả táo khuyết được nạp năng lượng bởi tôi.

An hãng apple is eaten by me.

*

Thời (thì) của hễ từ sinh hoạt câu tiêu cực (Passive voice)phải theo đúng thời của hễ từ nghỉ ngơi câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động(Passive voice)

Câu nhà động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của hễ từ “to be” + Động từ làm việc dạng phân tự 2)

Dưới đó là công thức gửi từ câu chủ động (active voice) sang trọng câu thụ động (passive voice) tổng quát

*
Công thức gửi từ câu chủ động (active voice) quý phái câu thụ động (passive voice) cụ thể cho từng thì

Công thức gửi câu dữ thế chủ động sang câu bị động(Passive voice)các bạn học theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going lớn + V-infi + O

S + am/is/are going khổng lồ + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đây là cách gửi từ thể chủ động sang thể thụ động cho 12 dạngthì trong tiếng Anh.

Chú ý: Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia hễ từ “to be” theo đúng dạng thì đó.

Chúng ta vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, cồn từ khổng lồ BE được chia ở dạng số nhiều...

Ví dụ về câu bị động và câu chủ động (passive voice)

Weplanteda treein the garden.(Chúng tôi đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

A treewasplantedin the garden (by us).(Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu lại ý: “By us” có thểbỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là loại động từ có 2 tân ngữ, ước ao nhấn mạnh vào tân ngữ nào tín đồ ta đưa tân ngữ kia lên làm chủ ngữ nhưng thường thì chủ ngữ phù hợp của câu bị động(Passive voice) là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ về câu bị động:

Trong câu công ty động này còn có hai tân ngữ là him và a book

I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

Lưu ý về nhà từ vào câu bị động (passive voice)

1.Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc

Những chủ từ (S) này khi đưa sang câu tiêu cực (passive voice)

=> bọn chúng được loại bỏ trong câu bị động(Passive voice)

Ví dụ về công ty từ vào câu công ty động:

Someone stole my motorbike last night.

(Ai đó đem trộmxe thiết bị của tôiđêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night.

(Xe thứ của tôiđã bị rước trộmđêm qua.)

2.Nếu là fan hoặc đồ vật trực tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng 'by', tuy nhiên gián tiếp gây ra hành động thì dùng 'with'

Cách thay đổi câu chủ động (active voice) lịch sự câu thụ động (passive voice)

*

Ví dụ vận dụng với hễ từ "buy" (mua) đã giúp các bạn có dòng nhìn cụ thể về vấn đề chuyển lịch sự câu bị động

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

Thì bây giờ đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì bây giờ tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì hiện tại hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì vượt khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá sản phẩm công nghệ tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai xong tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước thay đổi từ câu chủ động sang câu bị đông(Passive voice)

Bước 1:Xác định tân ngữ trong câu dữ thế chủ động (Active voice), chuyểntân ngữ thành nhà ngữ câu bị động(Passive voice)

Bước 2:Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như khuyên bảo ở trên.

Bước 3:Chuyển đổi nhà ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm“by”phía trước.

Những nhà ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ về câu hỏi chuyển câu dữ thế chủ động sang câu bị động:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona khổng lồ his birthday buổi tiệc ngọt last night.

➤ Fiona was invented to John's birthday tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

Phân biệt giải pháp dùng by với with vào câu bị động

*

Nếu là tín đồ hoặc đồ trực tiếp khiến ra hành vi thì dùng ‘by’, con gián tiếp khiến ra hành vi thì dùng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

(Dùng with cũng chính vì gum không hẳn là nhà từ trực tiếp tạo ra hành động trong câu, nó chỉ gián tiếp qua tay fan thợ săn)

The rabbit was shot by the hunter.

(Dùng by chính vì hành động bắn được tạo ra trực tiếp bởi tín đồ săn - hunter)

Lưu ý khi chuyển sang câu bị động (Passive voice):

1.Những nội rượu cồn từ (Động từ không yêu ước 1 tân ngữ nào) khôngđược phép gửi sang câu bị động

Ví dụ:My leg hurts.

*

2.Khủ ngữ chịu trách nhiệm chính cho hành động cũng ko được gửi thành câu bị động(Passive voice)

The UStakes charge

(Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là tín đồ hoặc vật trực tiếp gây ra hành vi thì cần sử dụng by nhưng nếu là đồ vật gián tiếp khiến ra hành vi thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. To lớn be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà mang 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.

Could you please kiểm tra my mailboxwhile I am gone.

Hegot lostin the maze of the town yesterday.

Chỉ vấn đề chủ ngữ tự làm lấy

The little boygets dressedvery quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, Iwill be donewhen I finish tightening these bolts.

4. Phần đa sự biến đổi về thời và thể đều nhằm mục tiêu vào hễ từ to be, còn phân trường đoản cú 2 duy trì nguyên.

to be made of:Được làm bởi (Đề cập đến làm từ chất liệu làm đề xuất vật)

Ví dụ: This tableis made ofwood

to be made from:Được làm nên từ (đề cập cho việc nguyên liệu bị đổi khác khỏi trạng thái thuở đầu để tạo sự vật)

Ví dụ: Paperis made fromwood

to be made out of:Được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cakewas made out offlour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with:Được làm với (đề cập cho chỉ một trong các nhiều gia công bằng chất liệu làm đề nghị vật)

Ví dụ: This soup tastes good because itwas made witha lot of spices.

5. Rành mạch 2 động từ marry với divorce trong 2 thể câu chủ động và câu bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì bạn Anh ưa sử dụng get maried và get divorced trong dạng informal English.

Lulu & Joegot mariedlast week. (informal)

➤ Lulu and Joemarriedlast week. (formal)

After 3 very unhappy years theygot divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years theydovorced. (formal)

Saumarrydivorcelà một tân ngữ thẳng thì không tồn tại giới từ:To mary / divorce smb

Shemarried a builder.

Andrewis going to lớn divorce Carola

To be/ get married/ to lớn smb(giới từ “to” là bắt buộc)

Shegot married to her childhood sweetheart.

Hehas been married lớn Louisafor 16 years và he still doesn’t understand her.

Dạng đặc trưng trong câu bị động(Passive voice)

*

1. Câu Bị động (Passive voice) với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như:

give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), …

Thì ta sẽ có 2 câu bị động(Passive voice)

Ví dụ 1 về câu bị động với hễ từ 2 tân ngữ

I gavehiman apple.(Tôiđã mang đến anh ấymột trái táo.)

O1 O2

➤ An hãng apple was given khổng lồ him.(Một quả táođã đượctrao đến anh ta.)

➤ He was given an táo apple by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

Ví dụ 2:He sendshis relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Câu thụ động (Passive voice) của những động từ tường thuật

Các động từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: nhà ngữ; S': công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S' + V' + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to lớn V'

People say that he is very rich.→ Heis said lớn bevery rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'

People say that he is very rich.→It's said thathe is very rich.

Câu dựa vào vả với những động từhave, get, makecó thể được lật qua câu bị động(Passive voice) với cấu trúc

3. Câu chủ động (active voice) là câu nhờ vả

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomashasa cup of coffeeboughttby his son.(Thomas nhờ đàn ông mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to lớn cutby the hairdresser.(Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Shally gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her.→ Shallygetsthe kitchencleanedby her husband.(Shally nhờ ông xã dọn giúp nhà bếp)

4.Câu chủ động (Passive voice) là câu hỏi

- Thể tiêu cực của thắc mắc Yes/No

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S' + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room?→Isyour roomcleaned(by you)?(Con đang dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S' + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to lớn my desk?→ Can you notebookbe broughtto my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S' + be + V3/-ed + by + O'?

Can you move the chair?→ Can the chairbe moved?(Chuyển dòng ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S' + been + V3/-ed + by + O'?

Has she done her homework?→Hasher homeworkbeen done(by her)?(Con bé đã làm bài tập dứt chưa?)

5. Câu bị động (Passive voice) với những động từ bỏ chỉ quan tiền điểm, ý kiến

Một số cồn từ chỉ quan điểm chủ ý thông dụng là:think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi tín đồ nghĩ anh ta rước cắp tiền của chị em anh ta.)

➤It is thoughtthat he stole his mother’s money.

➤He is thought to lớn have stolenhis mother’s money.

6. Câu Bị động (Passive voice) với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan lại là các động từ chỉ nhận thức của bé người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành động đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm những gì từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

-I heard her cry.(Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤Shewas heard lớn cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your penbe putdown. (Bỏ cây bút xuống)

- Thể lấp định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: do not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy thành phầm này)

Một số lỗithường mắc phải khi viết câu bịđộng

Trong khi học câu bị động, các em thường gặp lỗi khi chuyển đổi câu, viết lại câu trong các trường thích hợp sau:

Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.

Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )

Trong trường hợp này học sinh thường nhầm lẫn và xác định không nên tân ngữ của câu chủ động.

Trong ví dụ này các em sẽ xác định “books borrowed” làm chủ ngữ mang đến câu bị động

=> Books borrowed must be taken care of from the library. (Passive).

Trong câu này chuyển đổi không đúng bởi vì “from” là một giới từ nối “books borrowed” và “the library”, theo văn phạm thì “cụm giới từ” thường không tách rời nhau.

Để chuyển đổi đúng, ta phải lấy cụm giới từ “books borrowed from the library” làm chủ ngữ đến câu bị động.

Ta phải viết: Books borrowed from the library must be taken care of.

Không dùng tân ngữ là một “cụm trạng từ chỉ chỗ chốn” ở câu chủ động để đổi thành chủ ngữ ở câu bị động.

Eg: Jack felled a tree in the garden. ( Active )

Tôi thấy học sinh thường chuyển đổi như sau: A tree in the garden was felled by Jack. ( không đúng )

Ta phải đổi: A tree was felled in the garden by Jack. ( Pasive ) – (Đúng)

Chú ý: Cụm trạng từ chỉ khu vực chốn luôn luôn luôn phải được đặt liền sát trước By+O ở câu bị động.

Trường hợp câu có đại từ quan tiền hệ:

Đối với thể loại này rất phức tạp, các em thường khó hiểu và ko biết phải làm như thế nào mang lại đúng?

Thường các tài liệu chỉ có đáp án mà không có công thức chuyển đổi, đường chứng minh để dẫn đến kết quả thì lại không có.

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giúp học sinh tìm cách giải như sau:Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday.(Active)Đây là câu chủ động có sử dụng đại từ quan tiền hệ “Which” đóng vai trò làm tân ngữ, chúng ta tiến hành như sau:-Trước hết chúng ta tách câu phức ở bên trên thành hai câu đơn.I’ve just received the letter(a). He sent me the letter yesterday(b).– Đổi hai câu (a), (b) sang trọng bị động:

The letter has just been received(a). The letter was sent lớn me yesterday(b).

-Cuối cùng dùng đại từ quan hệ “Which để nối câu (a),(b) thành một câu, ta có đáp án đúng như sau:

The letter which was sent to lớn me yesterday has just been received.(Passive)

Cần phân biệt giữa đại từ đóng vai trò tân ngữ và cụm trạng từ chỉ thể cách khi xác định tân ngữ ở các câu chủ động.

Ở trường hợp này nếu học sinh dịch không nên không chính xác thì sẽ xác định tân ngữ của câu chủ động sai.Eg: A machine could vày this much more easily.(Active).( vào ví dụ này, cụm trạng từ chỉ thể cách “this”: việc này, điều này,…..). Ta có đáp án đúng: This could be done much more easily by a machine. (Passive)Trái lại, học sinh thường xác định tân ngữ ở câu chủ động không đúng đề nghị các em thường chuyển là: This much more easily could be done by a machine.

Cần đặt đúng vị trí các trạng từ ở câu bị động:Phần này khi làm bài các em thường lúng túng ko biết đặt ở đâu, đặt vòa vị trí nào mang đến đúng?Vị trí các trạng từ thường được đặt như sau:– Trạng từ chỉ sự hoạt động thường được đặt giữa Be + P2.– Trạng từ chỉ địa điểm chốn thường được đặt trước By + O.– Trạng từ chỉ thời gian thường được sau By + O.Eg 1:They often clean the classroom in the morning.(Active)The classroom is often cleaned in the early morning. (Passive – đúng)Có trường hợp một số học sinh không nắm được quy tắc trên sẽ làm:The classroom is cleaned often in the early morning. (Passive – sai)Eg 2:Miss Hoa is building this restaurant in the park. (Active)This restaurant is being built in the park by Miss Hoa. (Passive – đúng)Adv of placeMột số học sinh vì ko nắm được quy tắc bên trên đã đặt trạng từ không đúng vị trí:This restaurant is being built by Miss Hoa in the Park.(Passive – sai)Tương tự quy tắc trên đối với trạng từ chỉ thời gian.

Khi chủ ngữ của câu chủ động là: Noone, Nobody,…– khi đổi sang bị động ta phải dùng thể phủ định.Eg: Noone swept this street last week. (Active)This street wasn’t swept last week. (Passive – đúng)Học sinh không hiểu cách dùng Noone, Nobody (mặc dù nó dùng với câu khẳng định dẫu vậy diễn tả ý phủ định), các em vẫn chuyển như sau:This street was swept last week. (Passive – sai)Chú ý: khi câu chủ động, chủ ngữ vẫn dùng Noone, Nobody như trên tuy thế tân ngữ đứng sau động từ là tiếng “anything” thì đổi sang câu bị động ta phải chuyển “anything” => “nothing”.Eg: Noone can bởi anything unless the police arrive. (Active) Nothing can be done unless the police arrive. (Passive – đúng)(Nothing dùng vào câu khẳng định)

Cần phân biệt ngữ cảnh để chọn câu bị động:– Đối với một số động từ như: enjoy, advoid, admit, finish, deny + V-ing (Active)/ being + P2.– khi làm bài tập nếu học sinh ko phân biệt ngữ cảnh câu dẫn thì dễ nhầm lúc chọn đáp án, thường chọn sang dạng chủ động.Eg: The children…………..to the zoo.A.were enjoyed taken C. Enjoyed being takenB.were enjoyed taking D. Enjoyed taking( Đáp án C là đúng )

Lưu ý động từ “get” nhiều lúc được chũm thế mang lại động từ “to be” trong câu bị động:Eg: Lots of postmen …………….by dogs.A. Bite B. Bit C. Get bitten D. Bitting

Tránh nhầm lẫn khi dùng giới từ “by” hoặc “with”:– Đối với dạng bài tập trắc nghiệm về chọn giới từ trong câu bị động, học sinh cần chú ý giới từ “by” dùng để chỉ người tạo ra tác nhân đối với hành động.Eg: A tuy nhiên can be sung ……………….her.A. With B. By C. In D. For( Đáp án B là đúng )– Giới từ “with” đi với từ dùng để chỉ phương tiện, công cụ.Eg: A letter is written ……………….a pen.A. By B. In C. For d. With( Đáp án B là đúng – học sinh thường chọn nhầm đáp án A ).

50 Ví dụ chuyển từ câu dữ thế chủ động sangcâu bài tập tiêu cực (Passive Voice)

*

1/ Tom delivers the mail every day

---> the mail is delivered every day by Tom

2/ Fire destroyed that house

----> that house was destroyed by fire

3/ Bob took that book from the desk

----> that book was taken from the desk by Bob

4/ Barbara will eat the cake

----> the cake will be eaten by Barbara

5/ Beth has finished the report

----> the report has been finished by Beth

6/ The police easily captured the thief

----> the thief was easily captured by the police

7/ The students attended the lecture

----> the lecture was attended by the students

8/ The movie disappointed us very much

---> we were disappointed very much by the movie

9/ Mr. John manages the export division

----> the export division is managed by Mr.John

10/ John returned the money last night

---> the money was returned last night by John

11/ The teacher corrects our exercises

---> our exercises are corrected by the teacher

12/ They started a nhảy đầm class last week

---> a nhảy class was started last week by them

13/ Mr. Smith saw the accident

---> the accident was seen by Mr.Smith

14/ Somebody has taken my briefcase

---> my briefcase has been taken

15/ The teacher returned our written work lớn us

---> our written work was returned lớn us by the teacher

16/ She has finished the report by noon

---> the report has been finished by noon by her

17/ The mad dog bit the little boy

---> the little boy was bitten by the mad dog

18/ The police have arrested five suspects

----> five suspects have been arrested by the police

19/ The doctor ordered him to lớn take a long rest

----> he was ordered to lớn take a long rest by the doctor

20/ Lightning struck the house

---> the house was struck by lightning

21/ They can’t make tea with cold water

--> Tea can't be made with cold water by them

22/ The chef engineer was instructing all the workers of the plant

--> all the workers of the plant were being instructed by the chef engineer

23/ Some body toàn thân has taken some of my books away

--> some of my books have been taken away

24/ They will hold the meeting before May Day

--> the meeting will be held by them before May day

25/ They have khổng lồ repair the engine of the car

--> the engine of the oto has khổng lồ be repaired by them

26/ The boys broke the window & took away some pictures

--> the window was broken and some pictures were taken away by the boys

27/ People spend a lot of money on advertising everyday

--> a lot of money is spent on advertising (by the people) everyday

28/ They may use this room for the classroom

--> this room may be used for the classroom by them

29/ The teacher is going khổng lồ tell a story

--> a story is going lớn be told by the teacher

30/ Mary is cutting the cake with a sharp knife

--> the cake is being cut with a sharp knife by Mary

31/ The children looked at the women with a red hat

--> the women with a red was looked hat by the children

32/ They have provided the victims with food and clothing

--> the victims have been provided with food and clothing (by them)

33/ People speak English in almost every corner of the world

--> english is spoken in almost every corner of the world by the people

34/ You mustn’t use this machine after 5: 30 p.m

--> this machine mustn't be used by you after 5:30 p.m

35/ Luckily for me, they didn’t hotline my name

--> luckily for me, my name wasn't called by them

36/ After class, one of the students always erases the chalkboard

--> after class, the chalkboard is always erased by one of the students

37/ You must clean the wall before you paint it

--> the wall must be cleaned before you paint it

+) Hoặc tiêu cực cả thì “The wall must be cleaned before it is painted”.

38/ They told the new pupil where to sit

--> the new pupil was told where to lớn sit by them

39/ I know that they had told him of the meeting

--> I know that he had been told of the meeting by them

40/ Nobody has ever treated me with such kindness

(Câu bị động ở thì lúc này hoàn thành)

-->I have been ever treated with such kindness

41/ No one believes his story

(Câu tiêu cực với chủ từ là no one)

-->His story is believed by no one.

42/ A sudden increase in water pressure may break the dam

--->.The dam may be broken by a sudden increase in water.

43/ We must take good care of books borrowed from the library

(Câu bị động với hễ từ take)

----> Books borrowed from the library must be taken good care of

44/ A man I know told me about it

----> I was told about it by a man I know.

45/ We can never find him at trang chủ for he is always on the movie

(Câu bị động ở thì hiện tại đơn)

----> He can never be found at trang chủ for he is always on the movie.

46/ They use milk for making butter & cheese

(Câu tiêu cực ở thì bây giờ đơn)

----> Milk is used for making butter và cheese..

47/ Science and technology have completely changed human life(Câu thụ động ở thì hiện tại hoàn thành)

----> Human life has been changed completely by Science và technology.

48/ John used to lớn visit Mr. Cole at weekends(Câu bị động với used to)

----> Mr. Cole used to lớn be visited by John at weekends.

49/ Weeds cover the riverbank(Câu thụ động ở thì hiện tại đơn)

----> The riverbank is covered by weeds

50/ Smoke filled the room (Câu tiêu cực ở thì quá khứ đơn)

--->The room was filled by smoke. (ta dùng "filled with" chứ ko cần sử dụng "filled by" trong câu này ^^ )

*Lưu ý:

By + agent luôn luôn luôn đứng cuối câu. Tuy vậy khi có xuất hiện advs of time / advs of place thì cần để by + agent trước nhiều loại adv đó.

* Những nơi nào xuất hiện tại 'by them/ people...' trong bài bác làm thì nên cần bỏ đi.

* lúc xuất hiện trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn thì buộc phải để cuối câu. Đừng mang đến nó chui vô thân phần đang rất được bị hễ và phần agent (by....)

Bài tập về câu bị động(Passive voice)

*

Để rèn luyện kỹ năng và kiến thức thể tiêu cực trong tiếng Anh họ đã học tập ở trên. Hiện thời các chúng ta cùng làm một số trong những bài tập sau cùng hãy soát sổ lại đáp án bài bác tập đã có tác dụng ở phía bên dưới nhé! ( lưu ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài tập)

Bài 1: đưa câu sau lịch sự câu bị động(Passive voice)

1. John gets his sister to clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair).............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type)..................her paper.

3. Wegotour house (paint).................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students(write )................... A composition.

5. Markgothis transcripts (send)................... Lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut)......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have theporter (carry)...........................his luggage lớn his car?

Đáp án

Bài 1:

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going lớn have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. To lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Bài 3: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother.She lends her friend his new dress.He left his relatives seven million dollars.The cửa hàng manager handed these gifts khổng lồ the customer.The board of directors awarded the first prize to lớn the outstanding employee.Has she sent the christmas cards khổng lồ her family?We gave Anna some apples và some rose flowers.My father moved the fridge lớn the second floor.My mother bought some cups of coffee to the visitors in the kitchen.The manager didn’t take the lưu ý to the assistant.

Bài 4: phân tách dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic.John got David (type) ……………… his paper.We got our house (paint) ……………… last month.Dr James is having the students (write ) ………………. A compositionLaura got her transcripts (send) ………………. To lớn the university.Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow.Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage lớn her car?

Đáp án:

Bài 3:

This air ticket was ordered for Emma’s mother.Her new dress are lent lớn her friends (by her).Seven million dollars was left lớn his relatives (by him).These gifts were handed khổng lồ the customer (by the cửa hàng manager).The first prize was awarded khổng lồ the outstanding (by the board of directors).Have the christmas cards been sent to her family?Ann was given some apples và some rose flowers (by us).The fridge was moved to the second floor (by my father).Some cups of coffee were brought khổng lồ the visitors in the kitchen (by my mother).The lưu ý wasn’t taken khổng lồ the assistant (by the manager).

Bài 4:

repairedto typepaintedwritesentcutcarry

Bài Tập nâng cao về câu bị động - Khuyên cần sử dụng cho cử tử IELTS

*

Exercise 1: Chuyển những câu sau lịch sự câu bị động.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends send these postcards to us.

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

5. She showed her ticket khổng lồ the airline agent.

6. Jim baked this cake yesterday.

7. They are going khổng lồ buy a new apartment next year.

8. The cửa hàng assistant handed these boxes to the customer.

9. The board awarded the first prize to the reporter.

10. Have you sent the Christmas cards lớn your family?

11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

12. Tom will give Anna a ride to school tomorrow.

13. They keep this room tidy all the time.

14. We gave Ann some bananas và some flowers.

15. They moved the fridge into the living room.

Exercise 2: gửi các câu hỏi sau lịch sự câu bị động.

1. When will you vì chưng the work?

2. How are you going to giảm giá with this problem?

3. How vị you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Exercise 3: đến dạng đúng của những động từ tiếp sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để tạo thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

*

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials và ending with bags of the finished product. To lớn produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, và cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand & water. Lớn be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer. ĐÁP ÁN

Exercise 1

1. This dish is brought lớn me by the waiter.

2. These postcards are sent khổng lồ us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown lớn the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going khổng lồ be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant. HoặcThe boxes were handed to lớn customer by the siêu thị assistant.

9. The first prize was awarded lớn the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent khổng lồ your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to lớn school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas và some flowers by us.

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

1. When will the work be done?

2. How is this problem going to lớn be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Exercise 3

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG cùng CHỦ ĐỘNG

I.Chuyển những câu sau sang câu bị động

1. Mary types letters in the office.

2. His father will help you tomorrow.

3. Science & technology have completely changed human life.

4. Peter broke this bottle.

5. They are learning English in the room.

6. Nothing can change my mind.

7. No one had told me about it.

8. I don’t know her telephone number

9. My students will bring the children home.

10. They sent me a present last week.

11. She gave us more information.

12. The chief engineer was instructing all the workers of the plan.

13. They can’t make tea with cold water.

14. Somebody has taken some of my books away.

15. They will hold the meeting before May Day.

16. They have lớn repair the engine of the car.

17. The boys broke the window và took away some pictures.

18. People spend a lot of money on advertising every day.

19. Teacher is going to lớn tell a story.

20. Mary is cutting a cake with a sharp knife.

21. The children looked at the woman with a red hat.

22. They have provided the victims with food và clothing.

23. People speak English in almost every corner of the world.

24. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

25. After class, one of the students always erases the chalk board.

II. Chuyển thắc mắc dạng đảo Có /Không TỪ CHỦ ĐỘNGsang câu bị động

26. Do they teach English here?

27. Will you invite her lớn your wedding party?

28. Has Tom finished the work?

29. Did the teacher give some exercises?

30. Have they changed the window of the laboratory?

31. Is she going to lớn write a poem?

32. Is she making big cakes for the party?

33. Are the police making inquires about the thief?

34. Must we finish the demo before ten?

35. Will buses bring the children home?

36. Have you finished your homework?

III. ĐỔI các câu hỏi bắt đầu bằng tự hỏi “H/WH” sau từ chủ độngsang câu bị động

37. Why didn’t they help him?

38. How many games has the team played?

39. Where vày people speak English?

40. Who are they keeping in the kitchen?

41. How can they mở cửa this safe?

42. What books are people reading this year?

43. How did the police find the lost man?

44. Who look after the children for you?

45. How long have they waited for the doctor?

46. What time can the boys hand in their papers?

47. Who lend you this book?

48. How many marks does the teacher give you?

IV. Đổi các câu gồm 2 tân ngữ sau từ chủ động sang câu bị động

49. They paid me a lot of money to vì chưng the job.

50. The teacher gave each of us two exercise books.

51. Someone will tell him that news.

52. They have sent enough money khổng lồ those poor boys.

53. They have given the women in most countries in the world the right to lớn vote.

V. Đổi các câu với đụng từ tường thuật sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

54. They think that he has died a natural death.

55. Some people believe that 13 is an unlucky number.

56. They say that John is the brightest student in class.

57. They reported that the President had suffered a heart attack.

58. I knew that they had told him of the meeting.

59. They declared that she won the competition.

60. They rumored the man was still living.

61. People think that Jack London’s life and writing’s represent the American love of adventure.

62. They reported that the troops were coming.

63. People believed that the earth stood still.

VI. Chuyển những câu với rượu cồn từ chỉ thừa nhận thức sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

64. I have heard her sing this tuy vậy several times.

65. People saw him steal your car.

66. The teacher is watching the work.

67. He won’t let you do that silly thing again.

68. People don’t make the children work hard.

69. They made him work all day.

70. The detective saw the woman putting the jewelry in her bag.

71. The terrorists made the hostages lie down.

72. Police advise drivers lớn use an alternative route.

73. She helps me to vày all these difficult exercises.

VII. Mang lại dạng đúng của hễ từ trong ngoặc (chủ cồn hay bị động)

74. Toshico had her car (repair)by a mechanic.

75. Ellen got Marvin (type)her paper.

76. We got our house (paint)last week.

77. Dr Byrd is having the students (write )a composition.

78. Mark got his transcripts (send)to the university.

79. Maria is having her hair (cut)tomorrow.

80. Will Mr. Brown have the porter (carry)his luggage to his car?

Đáp án 81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG cùng CHỦ ĐỘNG

I.câu chủ động và câu bị động

1. Letters are typed in the office by Mary.

2. You’ll be helped by his father tomorrow.

3. The human life has completely been changed with science and technology.

4. This bottle was broken by Peter.

5. English is being learnt in the room.

6. My mind can’t be changed.

7. I hadn’t been told about it.

8. Her telephone number isn’t known.

9. The children will be brought home by my students.

10. I was sent a present last week.

11. We were given more information.

12. All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer.

13. Tea can’t be made with cold water.

14. Some of my books have been taken away.

15. The meeting will be held before May Day.

16. The engine of the oto has to be repaired.

17. The window was broken và some pictures were taken away by the boys.

18. A lot of money is spent on advertising every day.

19. A story is going to lớn be told by teacher.

20. A cake is being cut with a sharp knife by Mary.

21. The woman with a red hat was looked at by the children.

22. The victims have been provided with food & clothing.

23. English is spoken in almost every corner of the world.

24. This machine mustn’t be used after 5:30 p.m.

25. After class, the chalk board is always erased by one of the students.

II.câu chủ động và câu bị động

26. Is English taught here?

27. Will she be invited khổng lồ your wedding party?

28. Has the work been finished by Tom?

29. Were some exercises given by the teacher?

30. Has the window of the laboratory been changed?

31. Is a poem going khổng lồ be written?

32. Are big cakes being made for the party?

33. Are inquires about the thief being made by the police?

34. Must the demo be finished before ten?

35. Will the children be brought trang chủ with buses?

36. Has your homework been finished?

III.câu chủ động và câu bị động

37. Why wasn’t he helped?

38. How many games have been played by the team?

39. Where is English spoken?

40. Who are being kept in the kitchen?

41. How can this be opened safe?

42. What books are being read this year?

43. How was the lost man found by the police?

44. By whom are the children looked after for you?

45. How long has the doctor been waited for?

46. What time can their papers be handed in by the boys?

47. By whom is this book lent?

48. How many marks are given lớn you by the teacher?

IV.câu dữ thế chủ động và câu bị động

49. I was paid a lot of money to bởi vì the job.

50. Each of us was given two exercise books by the teacher.

51. He will be told that news.

52. Those poor boys have been sent enough money.

53. The women in most countries in the world have been given the right lớn vote.

V.câu chủ động và câu bị động

54. He is thought lớn have died a natural death.

55. 13 is believed khổng lồ be an unlucky number.

56. John is said khổng lồ be the brightest student in class.

57. The President was reported lớn have suffered a heart attack.

58. They were known to lớn have told him of the meeting.

59. She was declared khổng lồ win the competition.

60. The man was rumored lớn be still living.

61. Jack London’s life and writing is thought to lớn represent the American love of adventure.

62. The troops were reported khổng lồ be coming.

63. The earth was believed to lớn stand still.

VI.câu dữ thế chủ động và câu bị động

64. She has been heard lớn sing this song several times.

65. He was seen lớn steal your car.

66. The work is being watched by the teacher.

67. You won’t be let to bởi that silly thing again.

68. The children are made to work hard.

69. He was made khổng lồ work all day.

70. The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective.

71. The hostages were made to lớn lie down by the terrorists.

72. Drivers are advised khổng lồ use an alternative route by police.

Xem thêm: Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 7 Đề 1 Ngữ Văn 7, Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 7 Đề 1

73. I am helped to vị all these difficult exercises.

VII.câu dữ thế chủ động và câu bị động

74. Repaired

75. To lớn type

76. Painted

77. Write

78. Sent

79. Cut

80. Carry

Trên phía trên là tổng thể kiến thức về câu dữ thế chủ động và câu bị động!Cảm ơn quý vĩ sẽ đón đọc!